İngiliz Beyazı (British White) Sığır Irkı


İngiliz Beyazı Sığır Irkları Nereden Gelmiştir ?

İngiliz Beyazı, İngiltere’nin eski yerli vahşi beyaz renkli sığırlarıyla doğrudan bağlantılıdır. İngiltere’deki en eski ırklardan birisidir. Bu cins Whalley Abbey / Lancahire’dan yayılmıştır. 1765 yılında bu çiftlikteki orijinal beyaz boynuzsuz sığırlardan bazıları Mary Assheton tarafından Norfolk’taki Gunton Park’a götürülmüştür. Gunton Park sığırlarının, Aylsham yakınlarındaki iki sürünün temelini oluşturduğu söylenmektedir. Ancak 1860 yılındaki veba salgını nedeniyle sürünün soyu tükenmiş, geriye sadece iki hayvan kalmıştır. Bu iki hayvan bir çok sürünün yeniden oluşturulmasında kullanılmıştır. Gunton Park sürüsünden kurulan ikinci sürü, 1840 yılında Lord IV. Suffield tarafından düzenlenen bir satışla alınan bir veya iki hayvanla Woodbastwick’te kurulmuştur.

İngiliz Beyazı sığırları, kırmızı ya da beyaz beneklidir. Woodbastwick’te kurulan bu sürüde kırmızı benekli olanlar tercih edilmiştir. Siyah benekli olanlar Blickling’te ki başka bir sürüye aktarılmış. Bununla birlikte 1918 de yaygın olarak siyah benekli olanlar baskınken, günümüzde olduğu gibi kırmızı benekliler düşük frekanstaymış. Bu ırkın mevcut özelliklerini korumak, yetiştirme ile ilgili sorunlardan kaçınmak, sayılarını korumak ve diğer ırkların kanını bu ırkın kan hattına dahil etmemek için yetiştiriciler British White sığır ırkını korumak için uzun mücadeleler vermişlerdir British White sığır ırkının genetik alt yapısına katkıda buluna bir diğer sürü de boynuzlu ve boynuzsuz Cheshire, Somerford sürüsüdür.

1875 - 1918 yılları arasında Somerford sürüsü Woodbastwick ve Northrepps sürülerinden gelen boğalar ile kurulmuştur. (Woodbastwick’ten gelen bir boğa ve Blinckling’den gelen bir inek ile 1890’da kurulmuştur.) Böylece sürüye kurucu sürülerdeki hayvanların kanı da karışmıştır. Çeşitli sürülerinde üretimde kullanılmasıyla iki tür haline geldi; boynuzsuz olan “Park Sığırı” ve boynuzlu olan tür. Fakat boynuzlu olan tür sonraki zamanlarda yok olmuştur. 20. yy başlarında “Park Sığırı”nın olağanüstü ve benzersiz nitelikleri en iyi şekilde korunarak teşvik edilebileceği bilinçli yetiştiriciler bir araya geldi. Faygate sürüsünün sahibi Sir Claud Alexander’ın 1912 yılında Amateur Menagerie Club Year Book adlı kitapta bu ırk için övgü dolu sözleri yetiştiricilerin dikkatini toplamıştır. 1918 yılının Ocak ayın da ise “ Park Sığırları Derneği” vahşi ve evcil Park sığırlarının kayıtlarını tutmak, büyük ticari niteliklerini geliştirmek, popülerleştirmek ve İngiltere’deki bu en eski ırka olan bilimsel ilgiyi arttırmak için kurulmuştur. Yetiştiriciler 1946 yılında Horned ve Polled olmak üzere iki Park Sığırı türünü bölmeye ve kendi işlerini yönetmeye karar verdiler. Böylece British White (İngiliz Beyazı) Sığır Derneği kuruldu. Bundan sonra bu ırk İngiliz Beyazı olarak bilinmiştir.

Dernek üyeleri önemli bir süre boyunca bu ırkın çok düşük olan sayıları karşısında ırkı korumak için mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bununla birlikte 1973 yılında RBST sistemi oluşturularak nadir ırkların varlığı ve yetiştiricilerin taleplerindeki artış gözlemlenmiş oldu. Tüm bunlar ışığında İngiliz Beyazı (British White) Derneğinin bu ırka karşı olan zorluklarla mücadelesi ve ilgisinin giderek artması ile 1990 yılında 116 sürüde toplam 1500’den fazla kayıtlı sığır varlığı tespit edilmiştir. Bu da mevcut sayıların giderek arttığını göstermektedir.

İngiliz Beyazı Sığır Irklarının Özellikleri Nelerdir?

Geleneksel olarak yetiştirilen İngiliz Beyazı sığır ırkına kombine (et+süt verimli) ırk diyebiliriz. İri cüsseli ve doğal olarak boynuzsuz bir ırktır. Beyaz renk üzerine siyah noktalar (burun, ağız-merme, kulaklar, göz kapakları, meme başı, tırnaklar ve dil) vardır. Tenleri pembe ve mavimsi (veya koyu pigmentli)'dir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı İngiliz Beyazları kırmızı benekli olabilir. Anca bu popülasyon çok azınlıktadır. Bunun gibi pigmentasyon ve siyah benekler göz kanseri ve güneş yanığı sorunlarını ortadan kaldırır.

Olgun inekler 650 kg ağırlığındayken, olgun boğalar 1 ton ağırlığa ulaşabilirler. İngiliz Beyazı sığırlar uysal ve hastalıklara karşı oldukça dayanıklı hayvanlardır. Kombine ırk sığırlardır. Yani süt verimleri de et verimleri kadar iyidir. Etleri mükemmel derecede mermerleşmiş (yağ dokusunun et dokusu arasına yayılması) dokuya sahiptir.

Bu cinsin bir diğer en önemli özelliği ise annelik iç güdüsüdür. Sürünün geri kalanı otlarken buzağı gruplarını bir bekçi ineği korur. Bu özellik bazı sığır ırklarında da bilinmesine rağmen İngiliz Beyazı sığır ırklarında oldukça gelişmiştir. Bu özellik büyük meralarda, vahşi köpeklerden veya yırtıcı hayvanlardan endişe duyulan bölgelerde büyük fayda sağlar. İngiliz

Beyazı Sığır Irklarının Verim Özellikleri Nelerdir?


  • Kaliteli sığır eti,
  • Annelik içgüdüsü,
  • Büyüme ve dayanıklılık,
  • Kene toleranslı,
  • Sağım yeteneği,
  • Doğurganlık ve kolay buzağılama.

İngiliz Beyazı Sığır Irklarının Dağılım Alanları Nerelerdir?

İngiliz Beyazı Sığırları; Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika dahil olmak üzere dünya çapında ülkelerde bulunmaktadır.

İngiliz Beyazı Sığır Irklarının buzağı doğum ağırlığı nedir?


Erkek buzağılar 34kg, dişi buzağılar 31kg doğar.

İngiliz Beyazı Sığır Irklarının canlı ağırlık artışı ne kadardır?

Günlük 1.8 kg' dır.

İngiliz Beyazı Sığır Irklarının karkas randımanı ne kadardır?

Karkas randımanı yüzde 64 civarındadır.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.