Kostroma Sığır Irkı


Kostroma Sığır Irkının Kökeni Nedir?

Kostroma sığırları, 20. yüzyılın başlarında geliştirilen Rus kökenli bir ırktır. Rusya'nın Yukarı Volga bölgesindeki Kostroma eyaletinde geliştirilmiştir. Irk genellikle Allgau, Montofon ve Ayrshire boğaları ile yerel iyileştirilmiş sığır ırklarının melezlenmesi yoluyla oluşturulmuştur. Melezleme de kullanılan yerel ırklar bölgede bulunan Miskovskaya ve Babaevskaya adında ki iki sığır sürüsünden temin edilmiştir.

Melezlemede 19. yüzyılın sonlarına doğru Güney Almanya’dan getirilen Allgau boğalarıyla başlamış ve 1912 yılında ise Montofon boğalarına geçiş yapılmıştır. 1920 yılına kadar bazı Montofon boğaları kullanılmaya devam etmiştir. Bu yıllarda Montofon boğalarının dışında bazı Ayrshire boğaları da kullanılmaya başlanmıştır.

1940’lı yıllara gelindiğinde Kostroma ineklerinin süt üretim kapasitesi çok iyi boyutlara ulaşmıştır. Sürüde 300 günlük altı laktasyon sonunda 14.115 kilogram süt üretilmiştir ve süt % 3,92 yağ oranına sahiptir. 1944 yılında ise Kostroma ırkı onaylanmıştır.

Kostroma Irkının Özellikleri Nelerdir?


 • Kostroma sığırları, görünüş olarak Montofon sığırlarına benzerlik göstermektedir. Montofonlara göre daha uzun vücut hatlarına, dar bir alın yapısına ve daha yüksek omuz yapısına sahiplerdir.
 • Renkleri farklı tonlarda gri veya kahverengidir.
 • Bu hayvanlar genellikle güçlü ve geniş bir vücuda sahiplerdir.
 • Erkeklerin canlı ağırlığı ortalama 800-900 kilogram, dişilerin canlı ağırlığı ise 550-650 kilogram civarındadır.
 • Boynuzlu ya da boynuzsuz olabilirler.

Kostroma Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

 

 • Kostroma sığırları çift amaçlı yetiştirilebilen hayvanlardır fakat günümüzde çoğunlukla süt üretimi için süt sığırları olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca iyi sığır eti özelliklerine de sahiptirler.
 • Kostroma sığırları çok dayanıklı ve uzun ömürlü bir hayvandır.
 • Uzun yıllar boyunca, ortalama 17- 22 yıl, süt üretiminden faydalanılabilir.
 • Kostroma ineğinin laktasyon başına ortalama süt verimi 3.900 ile 5.000 kilogram arasındadır. Yoğun ve iyi bakımda bu miktar 6000-8000 kilograma kadar çıkabilir.
 • Süt yağı oranı % 3,7-3,9 arasındadır. - Sütteki protein içeriği % 3,3-3,60 civarındadır.
 • Meme indeksi% 43-44'tür.
 • Yüksek süt veriminin yanı sıra, iyi et kalitesine de sahiptirler. 1.5-2 yaşlarında 450-500 kilogram ağırlığa ulaşırlar ve kesimde et verimi% 58-60'tır. 

Kostroma Irkının Avantajları Nedir?


Kostroma ırkı özellikle süt sığırı yetiştiriciliğinde laktasyon başına ürettiği süt miktarıyla ekonomik anlamda çok avantajlıdır. Aynı zamanda verimlilik süresi 17-22 yıl gibi uzun bir zamanı kapsar. Uysal yapısı, sakin mizacı ve çeşitli iklim koşullarına uyum sağlamasıyla yetiştirme noktasında kolaylık sağlar. Bu ırkın aynı zamanda et kalitesi ve veriminin de iyi düzeyde olması yetiştiricinin yüzünü güldürebilecek bir diğer unsurdur.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.