Lakenvelder Sığır Irkları

  

Lakenvelder Sığır Irkının Tarihçesi Nedir?

Lakenvelder ırkı, kayıtlara göre İsviçre ve Avusturya’da bulunan orijinal kuşaklı sığırlarla doğrudan bağlantısı bulunan bir ırktır. 17. Yüzyılda Lakenvelder’in ataları Kanton Appenzell ve Tyrol Dağlarındaki dağ çiftliklerinden Hollanda soyluları tarafından Hollanda’ya taşındıkları bilinmektedir. Lekenvelder ırkı Hollandalılar için çok değerli bir konumdır ve genellikle bu hayvanlar soylular yetiştirmektedir. Süt verimi potansiyeli ve besi yetenekleri oldukça yüksek durumdadır. Bundan dolayı Lakenvelder sığırlarına karşı aşırı hassas ve koruyucu bir tavır sergilenmektedir.

Döneminde Hollandalı soyluların malikhanelerinde yetiştirilmiş ve görenlerde büyük hayranlık uyandırmış bu ırk, 1830’lu yıllarda Amerika’ya ihraç edilmiştir. İhraç edilen sığırlar Amerika’da sirklerde nadir bulunan bir sığır türü olarak sergilenmiştir. Birkaç yıl sirklerde sergilenen bu hayvanlar sonrasında bir çiftliğe yerleştirilmişlerdir ve yüksek süt kalitesinden dolayı Amerika’da süt sığırı olarak yetiştirilmeye başlanmıştır.  

1886 yılına gelindiğinde Amerika’da Hollanda Kuşaklı Sığırlar Derneği kurulmuş ve ırka ait sürü defteri oluşturulmuştur. Bu sürü defteri günümüzde de en eski sürü defteri niteliğindedir.

Bu ırk Hollanda’dan çok Amerika’ya yerleşim göstermiş ve 1940’lara kadar popülerliğini sürdürmüştür. Sonrasında sayıları giderek azalmış ve neredeyse yok olma durumuna gelmiştir.

Lakenvelder Fiziksel Özellikleri ve Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


 • Lakenvelder ırkının en karakteristik özelliği rengi ve kuşaklı yapısıdır. Bu ırklarda omuzlardan kalça kemiğine kadar beyaz bir kuşak mevcuttur. Bu kuşağın genişliği 25 santimetre civarındadır. Genellikle vücudun diğer bölümleri siyah ya da kahverengidir.
 • Dil, meme ve boynuzların uçları genellikle siyah renklidir.
 • Orijinal halleri boynuzludur.
 • İnce ve küçük kemiklidirler.
 • Yönetimleri kolaydır ve uysal yapıya sahiplerdir.
 • Hastalıklara karşı oldukça dirençlidirler.

Lakenvelder Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


 • Canlı ağırlıkları erkeklerde 910 kilogram civarında, dişilerde ise 410-680 kilogram civarındadır.
 • İnce kemik yapısından dolayı doğumda güçlüğe çok nadir rastlanır.
 • Gebe kalma oranı çok yüksektir.
 • Yılda ortalama bir adet buzağılama olur.
 • Süt verimi ve kalitesinden dolayı süt sığırı olarak kullanılırlar.
 • İnekler yılda 9.100 kilograma kadar süt üretebilirler.
 • Sütteki yağ kürecikleri çok küçük moleküler yapıya sahiptir bundan dolayı kolay sindirilebilirler.
 • Sütteki yağ oranı %3.5-5.5 arasında değiştiği için ideal içme sütü potansiyeline sahiptir.
 • Otlama kabiliyetleri mükemmel denecek kadar iyidir bundan dolayı yemden yararlanma oranı yüksektir.

Nesli tükenme noktasında olan Lakenvelder sığırları dünya çapında kritik sayıda bulunmaktadır. Amerika’da ki nüfusunun 300’den, dünyada ki nüfusunun ise 1000’den az olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Lakenvelder Irkının sayılarını arttırmak amacıyla üreme programı uygulanmaktadır.    

Programla birlikte Lakenvelder ırklı boğa yetiştirmek amaçlanmış ve uygulanan programda beşinci kuşakta %98,88 oranında safkan yavruların kayıtlı olduğu bildirilmiştir. 


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.