Pie Rouge des Plaines Sığır Irkı


Pie Rouge des Plaines Sığır Irkının Tarihçesi Nedir?

Bu Fransız kökenli ırk, 1970’li yılların başında geliştirilmiş modern bir ırktır. Bu ırk, Bretonya’da ki Armorican sığırarının, kırmızı alacalı sığır ve Alman Deutsche Rotbunte ırkları ile melezlenmesi yoluyla geliştirilmiştir. İyi et verimine sahip yeni bir süt ırkı yaratmak için bu melezleme çalışmaları yapılıştır.

Bu ırk için yetiştiriciler derneği, Eleveurs la Race Française Pie Rouge des Plaines de kurulmuştur ve 1970 yılında bu yeni nesil için yeni bir sürü defteri oluşturulmuştur. 1980’li yıllara gelindiğinde hayvanların boyutunu arttırmak ve meme yapısında düzenleme yapmak için Kırmızı Holstein kanı melezleme çalışmalarına dahil edilmiştir. Fakat Kırmızı Holstein kanının dahil edilmesinden sonra üretilen hayvanların sığır eti için istenilen düzeyde performans göstermediği görülmüştür.

Pie Rouge des Plaines ırkının esas sürüsünün yaklaşık% 80'i Bretonya’da bulunmaktadır. Aynı zamanda Normandiya bölgesinde ve Masif Central bölgesinde de az miktarda da olsa bulunduğu bilinmektedir. Irka ait hayvan nüfusunun toplam 60.000 olduğu düşünülmektedir ve sürü defterine kayıtlı 3.500 inek bulunmaktadır. Yaklaşık 150 boğanın da sperması suni tohumlama için dondurulmuştur.

Pie Rouge des Plaines Sığır Irkının Fiziksel ve Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Bu sığırlar orta ile büyük arasında değişen boyutlara sahiptir.

• Postları kırmızı alacalı renktedir.

• Deri, ağız ve mukozaları soluk renklidir.

• Her iki cinsiyeti de boynuzlu bir ırktır.

• Doğası gereği çok dirençli bir ırktır.

• Ayakları ve bacaklarının gücü ile de bilinmektedir.


Pie Rouge des Plaines Sığır Irkının Verim Özellileri Nelerdir?


• Canlı ağırlıkları erkeklerde ortalama 900–1100 kilogram, dişilerde ise 700-800 kilogram arasındadır.

• Cidago yükseklikleri erkeklerde ortalama 155 santimetre, dişilerde ise 144 santimetre civarındadır.

• Tüm iklim koşullarına uyum sağlayabilme potansiyeline sahiptir.

• Mükemmel meme kalitesine sahip bir ırktır.

• İneklerinin mastitise karşı oldukça dirençli olduğu bilinmektedir.

• Bu ırk, mükemmel bir süt üreticisi ve dünyanın en verimli süt ırklarından birisidir.

• Süt verimi 329 günlük bir laktasyon döneminde ortalama 8.000 kilogram civarındadır.

• Sütleri ortalama % 4,3 süt yağı içeriğine sahiptir.

• Sütleri ortalama % 3,4 protein içeriğine sahiptir.

• Pie Rouge sığırlarını ot ve mısır silajına dayalı bir yemle beslemek, daha yüksek süt verimi sağlamasına yardımcı olur.

• Buzağılar doğduklarında büyük olmamakla birlikte, mükemmel büyüme oranı sergilerler ve ideal kesim oranına çoğu ırka göre çok daha hızlı ulaşabilirler. Bu da ırkı sığır eti üretimi pazarında da değeli bir konuma getirmektedir.

• 19 aylık bir boğanın karkas ağırlığı ortalama 348 kilogramdır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.