Ramo Grande Sığır Irkı


Ramo Grande Sığır Irkının Tarihçesi Nedir ve Kökleri Nereden Gelmektedir?

Ramo Grande, Portekiz'in Azor takımadalarında ki Terceira adasından gelen bir sığır türüdür. Adını kuzey kesiminde bulunan, Praia da Vitória belediyesinde ki Ramo Grande adlı ovadan almıştır.

15. yüzyılda Azor takımadalarına yerleşmenin  başlamasıyla birlikte, kıtanın farklı bölgelerinden gelen sığırlar, ada özellikleri ve coğrafi izolasyon nedeniyle kendi özelliklerini kazanmış, daha sonra Ramo Grande sığırları doğmuştur. Terceira adasına ilk yerleşimciler Minhota ve Algarvian kökenli olup birkaç farlı türü de kapsamaktadır. Daha sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda adalara getirilen ırkların, yüzyıllar boyunca koşullara hızla adapte olan Alentejan , Mirandese, Minhotan ve Algarvian ırklarını içerdiği bulunmuştur.

1970'li yılların başına kadar, bölgede et ve süt kaynağı olarak Terceira adasında ve çevresindeki adalarda yetiştirilen baskın sığır türüdür. Et ve süt veriminin yanı sıra tarım arazilerinde yük hayvanı olarak kullanılmışlardır. Sonrasında tarımda makineleşmenin artması yük hayvanı olarak kullanımının azalmasına neden olmuştur ve daha çok kültürel amaçlarla yani hayvanların geleneksel arabaları çektiği kültürel şölenlerde kullanılmaya başlanmıştır. Aynı dönemde yüksek verim özelliklerine sahip ırkların geliştirilmesi ve Ramo Grande ırkının o ırklarla rekabet edememesinden dolayı, et ve süt üretimi için bu ırka olan talep oldukça azaltmıştır.

Yerel çiftçiler, 20. yüzyılın sonlarına doğru, 1996 yılında safkan hayvanların korunmasına yönelik bir şartname hazırlamışlardır. Bu girişimden sonra sayıları giderek artmaya başlamıştır. 1996 yılına kadar 227 kayıtlı örnek bulunmaktayken 2004 itibariyle 546 kayıtlı hayvan bulunmaktadır.

Ramo Grande Sığır Irkının Fiziksel ve Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Ramo Grande ırkı orta boya sahiptir.

• Büyük, iyi biçimlendirilmiş bir kafa yapısı bulunmaktadır.

• Güçlü bir iskelete ve geniş eklemlere sahip olmaları ile karakterize edilirler.

• Bu sığırlarda, post rengi kırmızıdır. Nadiren belirli bölgelerde lekelenir.

• Memeleri orta derecede gelişmiştir, memenin tavanı genel olarak asimetrik ve kalındır.

• Memenin rengi farklıdır. Beyaz veya beyazımsı, kırmızımsı veya beyaz lekeli kırmızı olabilir.

• Gövde, biraz yüksek ve hafif kavislidir. Arka üçte birlik bölüme göre ön üçte birlik kısımdaki daha vurgulu gelişim nedeniyle dikkat çeker.

• Eğimli boynuzlara sahiptirler. Boynuzlar uzadıkça yana doğru kıvrılır. 

Ramo Grande Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


• Canlı ağırlıkları erkeklerde ortalama 900 kilogram, dişilerde ise 550 kilogram civarındadır.

• Genellikle et üretimi, süt üretimi ve yük hayvanı olarak kullanılmışlardır. Günümüzde genellikle et üretimi ve geleneksel amaçlı kullanılırlar.

• Düvelerin ilk buzağılama yaşı genellikle 26 ile 30 ay arasındadır.

• Sütten kesimde buzağıların ortalama yaşı 7 aydır.

• Doğum-döllenme aralığı iki buçuk ay ile üç ay arasındadır.

• Ramo Grande ineklerinin ortalama ömrü 8 yaşın üzerindedir.

• İnekler, laktasyon başına ortalama olarak yaklaşık 2414 kilogram süt üretir.

• Sütleri % 3,8 süt yağı içermektedir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.