Red Angus Sığır Irkı


Red Angus Sığır Irkı Nereden ve Nasıl Gelmiştir?

Red Angus sığır ırkı, Aberdeen Angus ile aynı kökenden gelmektedir. Başlangıçta Avrupa'dan getirilerek İngiltere ve İskoçya'ya tanıtılan bu sığırlar, küçük, esmer ve boynuzsuzdur. Yeni sığır ırkı daha sonra İskoçya'nın yerel siyah boynuzlu Kelt sığırlarıyla melezleştirilmiştir.

18. yüzyılda siyah İskoç sığırlarının erkekleri çalıştırmak için yeterli ağırlığa sahip değildi bu sebeple çekim gücünü arttırmak amacıyla kırmızı renkli İngiliz Longhorn ırkı getirilmiş ve siyah yerli boynuzsuz ırkla melezleştirilmiştir. Meydana gelen yavruların hepsi siyah boynuzsuz hayvanlardı; bunun sebebi siyahın baskın bir renk ve kırmızının çekinik bir renk geni olmasıydı. Ancak yavruların hepsi kırmızı geni taşıyordu. Sonraki melezleme yapıldığında Mendel'in kalıtım yasasına göre, dörtte ortalama bir kırmızı buzağı meydana gelmiştir. Böylece bazı ırklarda bulunan kırmızı gen kullanılarak ‘’Red Angus’’ sığır ırkı meydana gelmiştir. ABD'de yaklaşık olarak 1917 yıllarında saf bir siyah ırk sağlamak adına Red Angus sığır ırkının resmi Angus sürü kitabına kaydolmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Fakat, Red Angus sığır ırkında hiçbir hata görmeyen çiftçiler arasında huzursuzluğun başlamasına neden olmuş ve 1954'te Red Angus sürü kitabı ve birliği resmen tanıtılmıştır.

Red Angus Sığır Irkının Sahip Olduğu Özellikler Nelerdir?

 • Red Angus orta büyüklükte bir ırktır ve karkas açısından Abeerden Angus’a benzerlik gösterir.
 • Kırmızı renkli ve pigmentli bir kıl örtüsüne sahiptir ve onları güneş ışınlarından korur. Çaprazlandığında kırmızı kürk rengini yavrularına da aktarır.
 • Boynuzları bulunmamaktadır. Bu onları çiftçiler açısından daha iyi bir seçimdir.
 • Red Angus sığır ırkının inekleri genç yaşta ergenliğe ulaşmaktadırlar. Ayrıca doğurganlıklarıyla ve sürüdeki uzun ömürlülükleriyle bilinirler. 2 yaşın altındayken buzağılama yaparlar.
 • Red Angus sığır ırkının inekleri yavruları için mükemmel süt üretimine sahiptirler.
 • Red Angus sığır ırkı yetiştiriciler açısından bakıldığında çalıştırılması kolay ve yumuşak huylu bir ırktır.
 • Red Angus sığır ırkının etinde mükemmel bir mermeleşme bulunduğundan çok iyi kalitede ve arzu edilen bir karkas randımanına ve lezzete sahiptir.
 • Çok iyi bir annelik iç güdüsüne sahiptir.
 • Kolay buzağılama görülür.
 • Red Angus sığır ırkı çeşitli iklim koşullarına uyum sağlayabilmektedir ve dayanıklıdırlar.
 • Red Angus sığır ırkı orta büyüklüğe sahiptir.
 • Boğalar yaklaşık olarak 850 kg, inekleri 550 kg kadardır.
 • Red Angus sığır ırkı 10’lu yaşlarının sonuna kadar verim özelliklerini korumaktadır.
 • Red Angus sığır ırkı boğalarının skrotal boyutlarından dolayı, sığır eti muadilleriyle kıyaslandığında fark edilecek ölçüde daha yüksek semen hacmine sahiptir. Bunun dışında mükemmel bir hibrit canlılığına sahiptirler.
 • Daha fazla spermi üretimi için belgelenmiş bir üne sahiptir.
 • Damızlık birimi olarak uzun ömürlülüğü önemli ekonomik açıdan önemlidir.
 • Red Angus sığır ırkına ait buzağıların en önemli özelliklerinden biri doğum ağırlıklarının düşük olmasıdır. Ayrıca buzağılama aralıkları da kısadır.
 • Etinin yağ oranı birçok besi ırkında %35-36 iken, angus ırkında bu oran %6-7 dir. Et kalitesi diğer ırklara nazaran çok iyidir.
 • Sıcağa dayanıklı ırk olarak da anılır.


Red Angus Sığırlarında ‘’Kırmızı’’ Rengin Avantajı Nedir?

 • Red Angus taşıdığı kırmızı renk için homozigottur. Bu nedenle kırmızı renk ile çaprazlandığında daima kırmızı renk görülür.
 • Kırmızı renk dünyadaki tüm sığır ırklarına bakılacak olursa en fazla görülen renktir. Kırmızı renkli cinslerin ticari olarak yetiştiricileri Red Angus sığır ırkından faydalanarak melezleme programlarındaki kırmızı renk genini koruyabilmektedirler.
 • Kırmızı renkli kıl örtüsü siyah renge kıyasla ısıya karşı daha fazla tolerans gösterir.
 • Sinekler ağırlıklı olarak siyah renkte toplanma eğilimi göstermektedirler. Bu da kırmızı renkli kıl örtüsüne sahip olan sığırlara avantaj sağlamaktadır.
 • Tüm bu avantajlarla birlikte Angus ırkının taşıdığı tüm avantajlara da sahiptirler.


Renk Geninin Oluşumu Nasıldır?

Bir yavru her iki ebeveyninden de aynı geni aldığında hayvanda oluşan kromozomdaki genler ‘’homozigot’’tur. Ancak her iki ebeveynden farklı gen alıp bünyesinde barındırıyorsa ‘’heterozigot’’tur.

BB - Siyah. Bu hayvan homozigot siyah.

B b - Siyah. Bu hayvan heterozigot siyahtır ve Red geninin bir taşıyıcısı olacaktır.

bb - Kırmızı. Bu hayvan homozigot kırmızıdır ve kırmızı kaplı sığırlarla çiftleştirildiğinde yalnızca kırmızı üretecektir.

KIRMIZI [bb] x KIRMIZI [bb]

Soyun% 100'ü kırmızı olacaktır.

SİYAH KAPLI KIRMIZI GEN TAŞIYICI [B b ] x KIRMIZI [bb]

Soyun % 50'si kırmızı olacak Soyun % 50'si siyah olacak ve kırmızı geni [Bb] taşıyacak

SİYAH KAPLAMALI KIRMIZI GEN TAŞIYICI [Bb] x SİYAH KAPLI KIRMIZI GEN TAŞIYICI [ bb ]

Soyun% 25'i kırmızı olacak soyun % 50'si siyah olacak ve kırmızı geni taşıyacak [B b ]

% 25'i Homozigot siyah olacak

[BB] HOMOZYGOUS SİYAH [BB] x KIRMIZI [bb]

Soyların% 100'ü siyah olacak ve kırmızı geni [Bb] taşıyacak


Red Angus Sığır Irkından Melezleme Çalışmaları Nelerdir?

KIRMIZI ANGUS X BRAHMAN

Karkas kalitesinin arttırılması ve uysal mizaç bu melezlemenin avantajıdır.

KIRMIZI ANGUS X SANTA GERTRUDIS

Erken olgunluk, kırmızı genin korunması, bazı çevre özellikleri

KIRMIZI ANGUS X HEREFORDS

Pazarlama avantajı, Hereford kırmızı renk pigmentasyonunun arttırılması

RED ANGUS X SHORTHORNS

KIRMIZI ANGUS X LIMOUSIN

KIRMIZI ANGUS X SIMMENTAL

KIRMIZI ANGUS X GELBVIEHUse of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.