Şarole Sığır Irkı


Şarole Irkının Kökeni Neresidir ve Nereden Gelmiştir?

Şarole ırkı, Fransa'nın batısında eski Fransız Charolles eyaletlerinde ve komşu Nievre'de ortaya çıkmıştır. Şarole ırkının kesin kökenleri bilinmemektedir, ancak bölgede bulunan sığırlardan geliştirilmiş olduğu düşünülmektedir. Efsaneye göre, beyaz sığırlar ilk olarak bölgede M.S. 878 gibi erken bir tarihte fark edildi ve on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Fransız pazarlarında, özellikle Lyon ve Villefranche'de popülerdi. 

Seçimi yaparken, kıta Avrupası'nın diğer sığırları gibi, ıslahı, eti ve sütü için kullanılan beyaz bir sığır ırkı geliştirilmiştir. Sığırlar genellikle Fransız Devrimi'ne kadar geldikleri bölgeyle sınırlıydı. Ancak, 1773'te, Charolles bölgesinden bir çiftçi ve sığır üreticisi olan Claude Mathieu, beyaz sığır sürüsünü yanına alarak Nievre eyaletine taşındı.

Irk orada geliştirildi. Böylece iyileştirilmiş sığırlar, bir zamanlar için orijinal Şarole adlarından önce Nivemais sığırları olarak daha yaygın bilinmekteydi. Bölgedeki yetiştirilmiş sürülerden biri 1840 yılında Kont Charles de Bouille tarafından başlatılmıştır. Irkın seçici ıslahı, 1864'te Magny-Cours köyü yakınlarındaki Villars'taki ırkın soy kütüğünün oluşturulmasına katkı sağlamıştır. 

Charolles çevresindeki yetiştiriciler, 1882'de bir soy kütüğünü kurdu. İki farklı yetiştirici topluluğu aynı amaç için 1919'da birleşti. Eski örgüt daha sonraki grubun kayıtlarını Nievre eyaletinin başkenti Nevers'teki merkezlerinde tuttu. Fransızlar sığırlarını uzun boylu ve kaslı olarak seçtiler. Britanya Adaları'nda gerçekte olduğundan daha fazla kuvvetli ve güçlü olmasını istediler. 

Fransız yetiştiriciler nihayetinde büyük boyuta ulaşacak olan sığırların yanı sıra hızlı büyümeyi de gördüler. Bunlar sadece iyi yetişmekle kalmayıp aynı zamanda gösterişli sığırlardı. Geliştirilmesine çok az dikkat edilmesine rağmen büyük fayda sağlanmış oldu.

Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Şarole ırkı dünyanın diğer bölgelerinde ortaya çıktı. 1950'de Brezilya'ya 4 boğa ve 6 dişi gibi küçük ihracatlar yapılmış olup 1955'te Arjantin'e 5 boğa ve 11 dişi; 1955’te Güney Afrika'ya 1 boğa ve 3 inek, ardından 1956'da 3 boğa ve 15 dişi gelmiştir. Bu küçük taşıma işi büyük bir akıntıya dönüştü. Örneğin 1964'te Fransa'dan 259 boğa ve 1.605 inek ihraç edildi ve bu eğilim hala artmaktadır.  

Şarole Irkının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


Bütün vücudu kirli beyaz veya koyu krem renkli olan sığır ırkında hem boynuzlu hem boynuzsuz sığırlar görülebilmektedir. Her türlü hava koşuluna uygun olmakla birlikte bu sığır ırkı hızlı kilo alma özelliğine sahip bir vücut yapısı olduğu gözlemlenmiştir. 

Şarole ırkı, çok derin ve geniş bir gövdeye sahip, orta ila büyük cüsseli sığır ırkıdır. Kısa, geniş bir başı ve kaslı belleri ve kalçaları vardır.  Şarole ırkının büyüme kabiliyeti, etkin besleme kazanımı ve karkas kesme değerlerinin iyi olması ile gösterilmiştir. Çok amaçlı melezleme için çok uygundurlar.  

Şarole Irkının İstatistiki Özellikleri Nelerdir?


  • Şarole ırkı büyüme ve yetiştirmek için iyidir.
  • Yaşlarına göre üstün doğal canlı ağırlık kazancı vardır.
  • Muazzam kaslara sahiptir ve uyumludur.
  • Mizaç açısından yönetimi kolaydır.
  • Buzağılama kolaylığı sağlar.
  • Şarole ırkının farklı renkler sunar. Şarole ırkının buzağılarında ebeveynlerinden gelen baskın renk genlerine sahiptir.
  • İyi bakım ve besleme ile hayatları boyunca 8 – 12 yavru alınabilir.
  • Ergin şarole inek canlı ağırlık olarak ortalama 800 kg. olduğu bilinmektedir bazen ekstrem olsa da 1000 kg’ı geçenlerde olmuştur.

Şarole Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


Şarole ırkı verim olarak etçi olduğundan daha ziyade besi sığırı olarak düşünülmektedir. Şarole sığırlarında boğa günlük 1.100 gr ile 1.500 gr arasında canlı ağırlık artışı sağlamaktadır. Aynı zamanda 650-700 kg ağırlığında kesilecek seviyede olmaktadırlar.

Şarole inekleri pek sağılmaz. Süt verimi yok denecek kadar azdır. Döl verimi diğer sığır ırklarına göre düşüktür.

Besiye alınan sığırlarda et randımanı %60-70’tir. Bu özelliği besi sığırı için elverişli bir durumdur. Şarole sığır ırkı daha ziyade besi sığırı olarak yetiştirilecek bir sığır ırkıdır.

Düveler 24 aylıkken sıfata alınırlar. Buzağıların doğum ağırlığı 40-45 kg kadardır.  Merada yetiştirilen hayvanlarda ise et randımanı %40-45 kadardır.


Erkek
Dişi
Cidago Yüksekliği
150 - 165 cm
150 - 165 cm
Canlı Ağırlık
 1200 - 1400 kg
800 - 950 kg
Buzağı Doğum Ağırlığı
44 kg
40 kg
Ağırlık Artışı
1400 gr/gün
1400 gr/gün
Et - Yem oranı
1: 3 kg
1: 2.8 kg

12 - 15 aylık Erkekler 600 - 700 kg canlı ağırlığa ulaşır. 750 kg civarına kadar yağlanma belirgin olmaz.

 Şarole Irkının Kesim Ağırlığı Ne Kadar Olmalıdır?

Şarole ırkı 650-700 kg ağırlığında kesilecek seviyede olmaktadırlar.

Şarole Irkının Buzağıları Kaç kg Doğmaktadırlar?

Buzağıların doğum ağırlığı 40-45 kg kadardır.

Besiye Alınan Sığırlarda Et Randımanı Ne Kadardır?


Besiye alınan sığırlarda et randımanı %60-70’tir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.