Senepol Sığır Irkı


Senepol Sığır Irkının Tarihçesi Nedir?

1800'lü yıllarda N'Dama Sığırları, Batı Afrika, Senegal'den Karayipler'deki St. Croix Adası'na ithal edilmiştir. St. Croix, Miami, Florida'nın yaklaşık 1200 mil güneydoğusundaki ABD Virjin Adaları'nın en büyüğü ve en güneyidir. Bir Bos taurus ırkı olan N'Dama, ısı toleransı, böceklere ve hastalıklara karşı dayanıklılığı ve kalitesiz yemlerle gelişme kabiliyeti nedeniyle Karayipler için çok uygundu. 1889 yılına gelindiğinde, Henry C. Nelthropp'un Grenard Estates, safkan olarak koruduğu 250 baş sığırıyla en büyük N'Dama yetiştiricilerinden biri olarak kabul edilmekteydi . Nelthropp'un oğlu Bromley, tropikal Virgin Adası ortamında iyi üretim yapabilmek için gereken özellikleri bünyesinde taşıyan bir sığır türü geliştirmek istiyordu. 1918'de Trinidad adasını ziyaret ederken Bromley, sağım kabiliyetini, doğurganlığı daha iyi seviyeye getirmek ve ve N'Dama'nın boynuzlarını çıkarmak için bir Red Poll boğası satın almıştır. Bu genetik karışımı yaratan melezlemı oldukça başarılı olmuş ve Senepol ırkının temelini oluşturmuştur. Böylece istediği

1) Erken olgunluk ve anne verimliliği,

2) Boynuzsuz ve düz kırmızı renk,

3) Kesin ısı toleransı, 

4) Yumuşak eğilim, 

gibi özellikleri elde etmiştir. Kırklı yılların ortalarında Red Poll ve N'Dama'nın istenen genetik kombinasyonu tam anlamıyla elde edildi ve Senepol ırkı o zamandan beri tam kan olarak yetiştirildi. Nelthropp sürüsü yerel yetiştiricilere dağıtıldı ve Senepol ırkı dört ana ada sürüsüne dönüştü. Ward Cannaday ve Fritz E. Lawaetz genetik kayıtları tutmuş ve sonunda 1954'te Senepol adını ticari markalaştırmıltır. Bir sürü kitabı kuran tür, 1976'da USDA ve Virgin Adaları Koleji Uzatma Servisi aracılığıyla bir çiftlik performans testi programını benimsemiştir. 1977'de sığırların ilk uçak yükü ABD anakarasına gitmiş, 17 yıl sonra Senepol etkisi güney Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmıltır.

Senepol Sığır Irkının Gelişimi Nasıl Oldu?

Senepol sığırları 1977'de eyaletlere gelene kadar çok sınırlı bir tohum pazarı mevcuttu. Sığırların amacı, St. Croix ada nüfusu için yerli sığır etini sağlayabilmekti. Sadece en iyi özelliklere sahip dişilerden meydana gelen yavrular, devamlılığı sağlamak için sürüye geri katıldı. Sığırların kaderinde tohum kaynağı olması veya bir kasap dükkanına gitmesi gerekiyordu. Tohum pazarının sınırlı olması ortalama ve ortalamanın altındaki sığırların kesilmesini sağladı. Senepol cinsi sınırlı bir genetik temele sahipti ve üstün performans için seçilim, önemli düzeyde akraba çiftleştirmesiyle yetişen sığırlara neden oldu. Bu, Senepol'ün "gerçek üreme" yeteneğini ve melezleme sistemlerinde sağladıkları yüksek derecede heterozigot geni açıklamaktadır.

Senepol Sığır Irkının Özellikleri Nelerdir?

Senepol sığır ırkı boynuzsuzdur. Bu çok istenen bir özelliktir; çünkü işgücü gereksinimlerini azaltır. Sürü yönetimini olumlu etkiler ve besi yerlerinde veya arazide karkasın morarmasını engelleyici özelliktedir. Diğer boynuzlu ırklarla melezlendiği takdirde Senepol sığır ırkının kalıtımı, ortaya çıkan döllerin çoğunun boynuzsuz olmasını sağlayacaktır.

• Senepol, sıcak bölgelerde verimli sığır eti üretimi için gerekli ısı toleransına sahip çok az sayıdaki Bos Taurus ırkından biridir. Senepol'ün kısa tüylü kırmızı kıl örtüsü, öğlen sıcağında otlarken izlenildiğinde diğer ırklar gölge barınağı ararken Senepol sığır ırkı çarpıcı bir manzara sunar. USDA tarafından yapılan araştırma, Senepol sığırlarının diğer cinslerin çoğundan daha fazla vücut sıcaklıklarını soğuk olarak koruduğunu ve bunun da Senepol sığır ırkının otlamasına ortalama olarak günde yaklaşık  1/4 saat daha uzun yol açtığını tespit etti. Çok sıcak yaz koşullarında Senepol sığırlarının arkasında rozet benzeri desenlerin göründüğü fark edilebilir. Bu, hayvanın vücut ısısını düşüren verimli işleyen bol ter bezleri nedeniyle doğal bir olaydır.

• Amerikan USDA araştırması, Senepol sığır ırkının diğer ırklara kıyasla daha fazla bağışıklığa sahip olduğunu göstermiştir. Bu, N'Dama etkisinden ve Senepol'ün St. Croix adasındaki gelişiminde uygulanan doğal seleksiyondan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Senepol sığır ırkının sürüleri nadiren pembe göz veya göz kanseri yaşamaktadırlar. Vücudunu kaplayan kısa tüyler, Senepol sığır ırkının keneler gibi dış parazitleri daha az üzerinde taşımasını sağlar. Bu gerçek, Güney Afrika'nın dört bir yanından Senepol sığır ırkı yetiştiricileri tarafından doğrulanmıştır.

• Veteriner Hekimler tarafından Senepol sığır ırkının ineklerinin düz bir servikse sahip olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle fertilizasyon Senepol sığır ırkının dişilerinde yüksek olarak gözlenmektedir. Senepol sığır ırkının dişileri iyi, gözle görülür östrus belirtileri sergilerler ve kızgınlığa geldiklerinde, Senepol ineği başına ortalama verim 6,5 kullanılabilir embriyodur. Senepol sığır ırkının boğaları mükemmel skrotal çevreye sahiptir. Çoğu boğa, 12 ila 14 aylıkken çok kaliteli semen üretimi yapar. Penis kılıfı temizdir, bu da genellikle aşırı sarkık kılıflardan kaynaklanan üreme sorunlarını ve otlaklardan kaynaklanan yaralanmaları önlemeye yardımcı olur.

• Senepol sığır ırkının inekleri genellikle orta yapılıdır ve buzağılarını iyi yetiştirmek için doğuştan annelik içgüdülerine ve iyi bir sağım yeteneğine sahiptir.

• Ortalama olarak yetişkin Senepol sığırlarının inekleri ağırlık olarak 499-544 kg arasındadır.

• Genellikle buzağıları verimli bir buzağılama aralığını korurken vücut ağırlıklarının% 50'sinden fazla sütten keserler. Vücuda iyi bağlanmış memelere sahiptir ve iyi meme başlarıyla birlikte ayrıca uzun ömür sağlayan meme ucu yerleşimi mevcuttur.

• Pek çok dişi Senepol sığırı, 15-18 yaşına kadar sürüde üretken kalır.

• Senepol sığır ırkının erken olgunlaşması, ikame düvelerin iki yaşında buzağılamasının mümkün olmasını sağlar.

• Şenepol sığırları, buzağılama kolaylığı ve hafif doğum ağırlıklarıyla bilinir. ABD'de buzağılama gününde alınan 400'den fazla tam kan Senepol sığır ırkının buzağılarının gerçek doğum ağırlıklarının ortalama 31 kg göstermiştir. Genellikle hızlı doğumları buzağı morarmalarını veya beyne giden oksijenin kısıtlanmasını önler ve böylece doğum Senepol buzağılarının mükemmel canlılığı ile sonuçlanır.

• Senepol sığır ırkı sakin bir mizaca sahiptir. Senepol'ün uysal mizacı, çapraz üreme programlarında kullanıldığında yavrularına aktarılır.

• Şenepol sığırları, güçlü kalıtım faktörleri nedeniyle çoğu melezleme programında kullanım için idealdir. Senepol melezi buzağıların% 80 ila% 100'ü boynuzsuz olacak ve tipik Senepol sığır ırkının özelliklerini gösterecektir. Melezleme programlarında o kadar iyi performans ününe sahiptirler ki birçok sığır türü Senepol'ü evrensel melezleme hayvanı olarak adlandırmaktadır. Senepol melezi hayvanlarnı üzerinde yapılan Amerikan USDA araştırması, Bos Toros / Bos Toros melezlerinde normalde beklenen % 3-4 seviyesini aşarak doğum ağırlığı için % 5,4, sütten kesme ağırlığı için % 6,2 ve günlük kazanç için % 6,4 seviyeleri göstermiştir.

• Senepol sığır ırkı ergenliğe Bos Indicus ırklarından daha erken ulaşır

• Senepol sığır ırkında dişiler, buzağılama kolaylığı ve buzağıları hızlı kalkıp ayaklanmaları ile ünlüdür.

• Yetiştiriciler genellikle buzağıları ergenlik yıllarına kadar verimli bir şekilde üretirler. 

• Merada ineklerin ortalama olgun ağırlığı 500 - 700 kg'dır.

• Boğalar merada ortalama 800 - 950 kg'dır.

• Boğalar yüksek libidoya sahiptir ve erken yaşlardan itibaren kızgınlığa ulaşırlar.

• Senepol sığırlarının her zaman kırmızı olan kısa tüyleri vardır ve saf örneklerde başka hiçbir renk bilinmemektedir. Bununla birlikte, renk çok koyu kırmızıdan açık kumrala kadar değişebilir.

• Senepol sığır ırkının eti birçok çalışma tarafından test edilmiş ve mermeleşme ve kalite açısından yüksek puan almıştır.

Senepol Sığır Irkında Olması Gereken Standartlar Nelerdir?

Yetişkin Sığırlar için;

1. GENEL GÖRÜNÜM:.

-Cilt, Saç ve Kemik Yapısı: 

-Vücudun çeşitli kısımları birbiriyle orantılı olmalıdır.

-İnek, çift amaçlı niteliklerini, etli ve iyi süt göstergelerine sahip olduğunu göstermelidir.

-Boyut yaşa göre doğru olmalıdır.

-Hayvan, karakter ve nitelik özelliklerini göstermelidir.

-Üst ve alt çizgiler iyi ve eşit olmalıdır.

-Boğa erkekliği göstermeli ve iyi hareket etmelidir.

- Cilt, kaliteyi gösterecek şekilde ince ve dokunulduğunda yumuşak olmalıdır.

- Renk eşit ve tercihen koyu kırmızı olmalıdır.

2. KAFA:

1. Boğa söz konusu olduğunda, kesinlikle erkeksi ve güçlü olmalıdır.

2. Başın düzgün ve boynuzsuz olması gerekir.

3. Alın iyi bombeli ve ön kemiklerden çeneye kadar derin olmalıdır.

4. Gözler dolu ve canlı olmalı ama belirgin olmamalıdır.

5. Burun delikleri birbirinden iyice ayrılmalıdır.

6. Ağız geniş ve iyi oturan çenelere sahip olmalıdır.

3. BOYUN:

1. Boyun, omuzlara ve başa düzgün bir şekilde tutturulmalıdır.

2. Çok gevşek olmayan bir deriye sahip olmalı ve temiz olmalıdır.

4. OMUZLAR VE GÖĞÜS:

1. Omuzlar eğimli olmalı ve özellikle omuzlarda vücuda iyice sabitlenmelidir.

2. Omuzları oluşturan omurlar omuz bıçaklarının biraz üzerinde çıkıntı yapmalı ve sağrı ile aynı seviyede olmalıdır.

3. Omuzlar çok ağır olmamalı ve güçlü olmalıdır.

4. Göğüs eti derin, geniş ve iyi biçimlendirilmiş olmalıdır.

5. Göğüs, ön bacaklar arasında iyi yuvarlatılmış ve geniş olmalıdır.

5. SIRT BEL VE KALÇA

1. Sırt düz, güçlü ve geniş olmalıdır. İyi etlenmiş olmalıdır. 

2. Bel, geniş, güçlü ve derin etli olmalıdır.

3. Sırttan bele ve belden kalçadan birleşme yerleri güçlü olmalıdır.

6. KALP , KABURGALAR:

1. Kalp çevresi derin ve iyi dolu olmalıdır.

2. Kaburgalar iyice bükülmüş olmalıdır.

7. ÖN KISIMLAR:

1. Sağrı düz, kare ve düz olmalı, uzunluk ve genişlik göstermelidir.

2. Kalçalar eşit şekilde yuvarlak olmalı ve çıkıntı olmamalıdır.

3. Sağrı uçlarında düzensiz olmamalıdır.

4. Uyluklar derin ve etli olmalıdır.

8. KUYRUK AYARI:

1. Kuyruk başı iyi ayarlanmalı ve üst çizgiyle aynı hizada olmalıdır.

2. Kuyruk uzun, geniş olmalı ve iyi bir geçişe ince bir şekilde sivrilmelidir.

9. BÜKÜM VE KALÇALAR:

1. Kalçalar ikinci uylukta iyice aşağıya inmelidir.

2. İkinci uyluğun dış kısmı geniş ve etli olmalıdır.

10. BACAKLAR

1. Bacaklar, vücudun dört köşesinde, birbirinden iyi bir şekilde ayrılmış olmalıdır.

2. Dizler güçlü olmalıdır. 

3. Arkadan bakıldığında bacaklar arasında iyi bir genişlik olmalıdır. Ayakta dururken kare şeklinde yerleştirilmeli ve düz olmalıdır.

4. Tırnaklar orta büyüklükte ve derin, ayak parmakları düz olmalıdır.

5. Boğa ve inek serbest hareketle iyi yürümelidir.

11. ERKEK ORGANLARI

1. Erkek organlar iyi gelişmelidir.

2. İlkel meme başları birbirinden iyice ayrı yerleşmiş olmalı, öne doğru yerleştirilmeli ve iyi gelişmelidir.

12. MEME

1. Meme iyi gelişmeli ve iyi bağlanmalıdır.

2. Meme arka ayaklar arasından iyice yukarı çıkmalı ve iyice ileriye doğru uzanmalıdır.

3. Meme başları orta büyüklükte olmalı, memenin dört köşesine eşit şekilde yerleştirilmeli ve dikey olarak asılmalıdır.

13. SÜT ENDİKASYONLARI:

1. Süt damarları meme üzerinde iyi gelişmeli, ileriye doğru ilerlemeli ve büyük kanallardan vücut boşluğuna girmelidir.

2. Memedeki ve kıvrımdaki tüyler ipeksi olmalıdır.

3. İyi bir meme oluşturmak için düvelerde bol deri kıvrımları olmalı ve meme dokusu iyi gelişmelidir.

2. DİSKALİFİKASYONLAR:

1. Memede beyaz, alt satırda az miktarda olmak üzere erkek ve dişide kırmızıdan başka renkler. Erkek veya dişi anahtarın beyaz olmasına izin verilir.

2. Boynuzlar, düşük boynuzlar veya boynuzların oturduğu yerin üzerindeki deriye yapışan herhangi bir madde.

3.  Aşılan çene, kısa veya çarpık kuyruk veya diğer herhangi bir şekil bozukluğu.

3. OLMAMASI GEREKENLER:

1. Alt satır hariç kırmızı dışındaki tüyler.

2. Memede kusurlu bölmeler.

3. Kusurlu gözler.

4. Düzensiz veya açık renk.

Senepol Sığır Irkının Melezlendiği Irklar Nelerdir?


• Senepol X Charolais 
• Senepol X Brahman 
• Senepol X Hereford Buzağı   
• Senepol X Angus gibi…Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.