Shorthorn Sığır Irkı


Shorthorn Irkının Tarihçesi Nedir?

Bugün bildiğimiz Shorthorn sığır cinsi, son iki yüzyıl boyunca, orijinal olarak İngiltere'nin kuzeydoğusunda bulunan Teeswater ve Durham sığırlarından geliştirilmiştir. 18. yüzyılın sonlarında iki kardeş, Charles ve Robert Colling, Longhorn sığırları üzerinde Robert Bakewell tarafından başarıyla oluşturulan yetiştirme tekniklerini kullanarak Durham sığırlarını geliştirmeye başlamışlardır.
1783'te Charles Colling, diğerleri arasından Düşes, Kiraz, Çilek ve Eski Favori olarak kaydedilen dört özel inek bulmuş ve aynı zamanda kardeşi Robert, yerel pazardaki buzağıların Hubback olarak bilinen bir boğadan üstünlüğünü fark etmiştir. Daha sonra 8£’ya satın almıştır. 

1804'te Charles Colling tarafından  "Comet" adlı boğa çeşitli kombinasyonlar sonucunda yetiştirilmiş ve daha sonra 1810'da 1.000gns karşılığında satılmıştır. O zamanlarda bu şimdiye kadar kaydedilmiş bir boğaya verilen en yüksek paraydı. Daha sonra bu teklifin haklılığı boğanın dölüyle ortaya çıkmış ve bu "Comet" adlı boğa ünlü olmuştur. 
O zamanlarda diğer seçkin yetiştiriciler, Kirklevington'dan Thomas Bates ve Killesby'den John Booth, Teeswater sığırlarını geliştiriyorlardı ve isimleri ve şöhretleri bugün hala bilinmektedir. 

Bates bu ırkı daha sonra sağım nitelikleri için geliştirilirken; Booth aileleri sığır eti nitelikleri için geliştirildi. Her ikisi de, sığır yetiştiriciliğinde daha önce hiç yapılmamış olmasından dolayı  akrabalı yetiştirme veya kan yakınlığına ikna olmuştur.

Irkın geliştirilmesinde Holştayn ırkının da rolü olmuştur. Bu ırk için 1822 yılında kurulan soy kütüğü, dünyada sığırlar için kurulan ilk soy kütüğü derneği olma özelliğini taşımaktadır. 

Shorthon sığır ırkının Amerika’ya ilk ithalatı 1783 yılında olmuştur. 1846 yılında da soy kütüğü derneği kurularak etçi ve sütçü tipler birlikte kayıt altına alınmıştır. Bu dernek, Amerika’da kurulan ilk soy kütüğü derneği olması açısından önemlidir.
1912 yılında Sütçü Şorthorn yetiştiricileri bu dernekten ayrılarak Sütçü Shorthorn Kulübü’nü kurmuşlardır. Bu kulüp 1948 yılında Amerikan "Sütçü Shorthorn Yetiştiricileri Birliği" adını almıştır. 

İrlanda'da, Shorthornların çoğunluğu eti için kullanılırken, İngiltere'de ırkın sağım nitelikleri geliştirilmiştir. Shorthorn cinsinin diğer sığır ırklarının gelişimindeki önemi çok büyüktür ve Shorthorn genetiği dünya çapında 40'ın üzerinde farklı ırkın gelişiminde kullanılmıştır. Cins çok uzun ve seçkin bir tarihe sahiptir ve hem sığır eti hem de süt ürünleri tarafındaki gelişmeler, cinsin de çok parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlamıştır. 

Shorthorn Irkına Özgü Karakteristik Özellikler Nelerdir?


 • Shorthornlar üç renkten oluşurlar; kırmızı, beyaz ve kızıl kır. Kırmızı shorthornlar düz kırmızı olabilir veya beyaz lekelere sahip olabilirler.
 • Boynuzlu veya boynuzsuz olabilirler.
 • Diğer süt ırklarına göre daha büyüktürler ve özellikle yetiştirme amaçlı kullanılırlar. Koyu kırmızı Shorthornlar genellikle koyu renklerin korunmasına yardımcı olmak için kullanılır. Beyaz ve kızıl kır renkleri, hem mavi hem de siyahları elde etmek için kara sığırlarda kullanılabilir.
 • Shorthorn boğaları agresiftirler ve birkaç yıl boyunca veya genellikle sekiz yıla kadar ticari sürülerde kullanılan birçok boğanın yetiştirilmesi yapılmaktadır.
 • Shorthorn ırkının avantajı, üretimde verdiği iyi verime, iyi yem dönüşümüne ve artan mermeleşme ve hassasiyete sahip olmasıdır.
 • Genel olarak Shorthorn ırkı, kapsamlı ve organik tarıma uygunluğu ile yüksek kaliteli sığır eti üretimi için ideal bir ırktır.

Shorthorn Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


 • Bu ırkta adele gelişmesi çok hızlıdır. Vücut derin, geniş, uzun ve silindir şeklindedir. Erken gelişme kabiliyeti ve büyüme hızı yüksektir.
 • Eti bol ve lezzetlidir.
 • Dişiler 600 erkekler 800 kg kadar canlı ağırlığa sahiptir.
 • Değişik iklimlere uyma kabiliyeti yüksektir.
 • Melezleme yapıldığında ırk karakterlerini yavrularına belirgin olarak geçirirler.
 • Sütçü Shorthorn’ların ağırlıkları 600 kg kadardır.
 • Sağlam yapılı, çevre şartlarına dayanıklı hayvanlardır.
 • Süt yağ oranı %3.3 yağlı olup yıllık süt verimi 3700 litre’dir.
 • Besi kabiliyetleri iyidir.

Erkek
Dişi
Cidago Yüksekliği
144 cm
136 cm
Canlı Ağırlık
800 - 1000 kg
600 - 650 kg
Buzağı Doğum Ağırlığı
36 kg
33 kg
 

Shorthorn Irkının İstatistikleri Nelerdir? 


Buzağılama kolaylığı-Shorthorn sığır yetiştiricileri bu özelliklerinde hem fikirdir. Doğumlarında daha canlı buzağılar elde edilir ve sütten kesime kadar süt vermeye devam ederler. Shorthorn dişileri %98 oranında yardımsız doğum yaparlar. 

Doğurganlık - Iowa State Üniversitesi’nin araştırmasında, bu ırkların üreme verimliliğinin ekonomik olarak uygulanabilirliği için karkas özellikleri seçiminden 100 kat daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Shorthorn boğaları agresiftirler ve minimum bakım ile yüksek gebelik oranları için dölleriyle melezleme programlarında kullanım için ideal bir seçimdir. Shorthorn düvelerinin ergenliğe en erken 359 günde ulaştığı bildirilmiştir.

Büyüme yeteneği -Shorthorn boğaları ve dişileri kolayca ve hızlı bir şekilde büyüme yeteneğine sahiptirler.
Melezleme-Özellikle, Shorthorn sığırları ile melezlemede; buzağılama kolaylığı, uysallık, doğurganlık, büyüme ve karkas kalitesi iyidir. 

Shorthorn Irkının Canlı Ağırlığı Ne Kadardır? 


Erkeklerde 800-1000 kg, dişilerde ise 600-650 kg kadardır.

Shorthorn Irkının Buzağı Doğum Ağırlığı Ne Kadardır?

Erkeklerde 36 kg kadarken dişilerde 33 kg kadardır.

Shorthorn Irkının Süt Yağı Oranı ve Yıllık Süt Verimi Ortalama Ne Kadardır?

Süt yağı oranı %3.3 olup yıllık 3700 litre kadar süt verimi vardır.

Shorthorn Irkının Kaç Farklı Rengi Vardır?

Shorthorn ırkının kırmızı, beyaz ve kızıl kır olmak üzere 3 farklı rengi vardır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.