Ukraynalı Gri Sığır Irkı


Ukraynalı Gri Sığır Irkının Tarihçesi Nedir ve Kökleri Nereden Gelmiştir?

Ukraynalı Gri sığır ırkı, Ukrayna'da yetişen çok amaçlı bir ırktır. Bu ırk, Ukrayna’da tarih öncesi Trypillia kültürünün(cilalı taş devri ve bakır devri) yaşayan bir anıtı olarak kabul edilmektedir. Vahşi bir boğa türü olan Bos Taurus Pimigenius'un soyundan gelen bu ırk, bir zamanlar tüm Karadeniz bölgesinde yoğunlukla bulunan çok çeşitli gri sığır ırklarından birisidir. Aynı zamanda Ukraynalı Gri Bozkır, Seraya Ukrainskaya, Seroukrainskaya, Ukrayna Bozkır Sığırı, Malorussian, Çerkassi gibi diğer isimlerle de bilinir.

Yirminci yüzyılın başlarına kadar bu sığırlar Ukrayna'nın başlıca sığır ırkı konumundadır. Bu ırk, özellikle dayanıklılığı, az miktardaki beslenme gereksinimleri, iyi çalışma yetenekleri ve üstün otlanma yetenekleri sebebiyle küçük çaptaki köylü çiftliklerinin gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaktadır. Özellikle de yük hayvanı olarak kullanımları oldukça yaygındır. 19. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde yük hayvanı olarak ağırlıklı olarak atlar kullanılmaya başlanmış ve Ukraynalı Gri Sığırların sayıları düşüşe geçmiştir. 1917'de Rusya'daki en iyi sığır ırkı olarak kabul edilmiştir ve 1935 yılında ırka ait bir sürü defteri oluşturulmuştur. Bu kayıtlara göre o dönem Ukrayna'daki toplam sığır nüfusunun yaklaşık% 6.4'ünü bu sığırlar oluşturmaktadır.

1960’lı yıllarda sayılarındaki azalma tedirgin edici düzeyde olduğu için koruma programı başlatılmıştır. Koruma programına rağmen 1980’lerde yaklaşık 1000 başlık hayvan sürüsü kalmıştır. 2007 yılında ise bu ırk ‘kritik’ olarak nitelendirilmiştir. 2011 yılında, üç koruma sürüsündeki toplam sayı 32 boğa ve 440 damızlık inek ile 1188 adet hayvan kalmıştır.

Ukraynalı Gri Sığır Irkının Fiziksel ve Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Ukraynalı Gri sığırları gri veya açık gri renklidir.

• Kendine özgü bir cilt ve tüy kalitesi ile karakterizedir.

• Boğaların boynu, göğsü ve bacakları daha koyu renkli olur.

• Buzağılar genellikle kırmızı renkli doğarlar.

• İyi gelişmiş kaslara sahip büyük boyutlu hayvanlardır.

• Oldukça uzun bacaklı ve uzun gövdeli yapıya sahiptirler.

• Her iki cinsiyette boynuzludur ve boynuz uçları siyah renklidir.

Ukraynalı Gri Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


• Canlı ağırlıkları erkeklerde ortalama 900-1050 kilogram, dişilerde ise 580-610 kilogram arasındadır.

• Cidago yükseklikleri erkeklerde ortalama 137 santimetre, dişilerde ise 129 santimetredir.

• Hastalıklara oldukça dayanıklıdır.

• Farklı iklim koşullarına kolayca adapte olabilir.

• İnekleri yüksek doğurganlık oranına sahiptir. Uzun yıllar boyunca 100 inek başına buzağı verimi% 90 – 99 oranındadır.

• Ortalama olarak bir inek, laktasyon başına yaklaşık 2457-2921 kilogram süt üretir.

• Sütleri ortalama %4,4 - 4,5 süt yağı içeriğine sahiptir.

• Sütleri ortalama %3,4 protein içeriğine sahiptir.

• Yüksek besi ve kesim oranları ile de karakterizedir.

• Boğalar 16 aylıkken 420 - 480 kg ağırlığa ulaşır.

• Irk, %59 - %61 arasında kullanılabilir et verimine sahiptir.

• Etleri yağsızdır ve hayvanların derisinin altında yağ tabakası vardır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.