İlaçsız, Doğal Tedavi Mümkün Mü?
İlaçsız, Doğal Tedavi Mümkün Mü?

Zamanında tıp uygulamalarından zehirlerden temizlemek için güçlü kimyasal kullanımı, vücudu aşırı kandan arındırmak için kan alma, cilt rahatsızlıklarında koter kullanımı ve diğer birçok daha fazla ağrı verici yöntemler kullanılmaktaydı....

Rasyon Planınızı Biliyor Musunuz?
Rasyon Planınızı Biliyor Musunuz?

Rasyon, tmr, besleme maliyeti, yem analizi, kaba yem kalitesi, protein, nişasta, fizyolojik rasyon, metabolik rasyon, denge, maliyet...

Başarılı Buzağı Yetiştirmek İçin 5K Kuralı
Başarılı Buzağı Yetiştirmek İçin 5K Kuralı

Kolostrum doğumdan sonra anneden 2-3 gün boyunca gelen normal sütten farklı olan ağız sütü olarak da bilinen sıvıdır. Buzağının kendi bağışıklık sistemi 14. günden sonra oluşmaya başlar. Tam anlamıyla 21. günden sonra oluştuğu için hayatta kalması için ...

Süt İneklerinin Sindirim Sonundaki Önemli Kontrol Noktası Nedir?
Süt İneklerinin Sindirim Sonundaki Önemli Kontrol Noktası Nedir?

Olgun sığırlar genellikle her 0,5 - 2 saatte bir dışkı çıkarır. Toplam dışkı, 10 ila 24 porsiyonda 30 - 50 kg/gün'dür. Dışkıların önemli özellikleri; dışkı kıvamı, renk, koku ve içindeki parçacık uzunluğudur....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.