Afrino Koyunu


Afrino Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Afrino Güney Afrika’da ortaya çıkan bir koyun ırkıdır. Yerel olarak geliştirilmiş et ve yapağısı için yetiştirilen çift amaçla kullanılan bir ırktır. Afrino sürüleri başlıca Güney Özgür Devlet’inde, Doğu Cape ve Kuzey Cape illerinde ve Batı Cape ilinin Karoo bölgesinde bulunur.

1960’lı yılların sonunda yün endüstrisi geniş koyun otlatma alanları için beyaz yapağılı bir ırk geliştirmek amacıyla Güney Afrika Ziraat Birliği vasıtasıyla Tarım Bakanlığı’na talepte bulundu.

Bu ırk:

• Yapağısı kaba olmamalı ve tek renk yapağılı olmalıydı.

• Erken yaşta kesimi yapılabilecek iyi kuzu üretmeliydi.

• İyi derecede üreme becerisine sahip olmalıydı.

• Dayanıklı olmalı ve geniş otlatma alanlarının bölgesine iyi uyum sağlayabilmeliydi.

1969 yılında Karoo’nun kuzeybatısında bulunan Carnarvon Deneme İstasyonu’nda bir yetiştirme projesi başladı. Bu proje, koyun ırkının üreme becerisiyle birlikte Merinos koyununun doğurganlık potansiyelini ve kaliteli yapağısını bir araya getiren beyaz yapağılı koyun üretmeyi amaçlıyordu.

1976 yılında %25 Merinos, %25 Ronderib Afrikaner ve %50 Güney Afrika Eti Merinosu birleşiminin yeni bir ırk için belirlenen şartlara en uygun ırk olduğu aşikardı. Bugün Afrino olarak bilinen bu ırkın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sadece bu çaprazlamanın sürdürülmesine karar verildi.

Afrino Koyunu Yetiştiricileri Topluluğu, 5 Şubat 1980 tarihinde Carnarvon Deneme İstasyonu’ndaki bir toplantıda kuruldu ve Afrino isimli beyaz yapağılı koyun ırkı için ırk standartları oluşturuldu.

Afrino Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

Bu ırk geniş yapılı, çift amaçla yetiştirilen beyaz yapağılı bir ırktır.

Koyun boynuzsuzdur. Koçları ise küçük boynuzlu olabilir.

Yüzleri ise kaba kılsız krem renkli tüylerle kaplı olmalıdır. Alın kısmında küçük bir tutam yapağı olabilir ancak yanaklarda hiç olmamalıdır.

Afrino koyunlarının çok iyi annelik becerileri, verimli yaşam süreleri vardır ve çok az ilgiye ihtiyaç duyarlar. Kuzular nadiren biberonla beslenir. Kuzulamada nadiren zorluk yaşansada kuzulama oranı %148 dir.

Afrino’ların vücutları ve karınları bir miktar kaliteli yapağıyla kaplı olmalıdır. Ancak bu ırk çift amaçlı bir ırk olduğu için yapağı miktarı koşullara bağlıdır. Afrino yapağısının lif çapı 23 mikrondan fazla olmamalıdır. Mümkün olan en az çeşitlilikle birlikte kaba kılsız olmalıdır. Sarı veya tebeşir beyazı post rengi kabul edilemez. 12 aylık büyümeden sonra ideal uzunluk B ila A uzunluğudur (60 mm ila 80 mm).

Kuzu emziren koyunların ve bazı koçların karınları temizdir. Yaygın koşullarda ortalama pazarlama yaşı 7 ila 9 aylık ve canlı ağırlıkta 42 kg olmasıdır. Koyunlar 4.6 kg, koçlar ise 4.9 kg doğar.

Aynı soydan çiftleştirilme oranı diğer Güney Afrikalı ırklara kıyasla daha düşüktür.

Afrino koyunu ırkında, gelirin %80’i et üretiminden, %20’si ise yapağı üretiminden elde edilmektedir.

Kuzular genç yaşta yağ depolamaz, bu nedenle daha geç yaşta daha yüksek vücut ağırlığında piyasaya sunulabilirler. 

Afrino ırkı olgun hayvanlarda 18 ila 22 mikron arasında değişiklik gösteren lif çapına sahip Merinos yapağısı üretir. Kuzu yetiştiren koyun yıllık 2.5 ila 3 kg yapağı üretirler. 

Olgun bir Afrino Koyunu Kaç Kilodur?


Afrino koyunları yaklaşık 60 kg ,

Afrikano koçları ise 80 – 90 kg’dır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.