Alpin KeçisiAlpin, çok iyi sağım kabiliyeti ile bilinen orta ila büyük ölçekli yerli keçi cinsidir. Alplerden kaynaklanan bir keçi türüdür.

Alpin keçisi nereden ve ne zaman gelmiştir?

İsviçre ve Fransa'da yaygın olarak yetiştirilen Alpin keçilerinin, bu iki ülkeden hangisinin gen kaynağı olduğu tartışmalıdır. En ünlüsü Fransız Alpin keçisidir, daha az bilineni ise Alpin keçisi ve Amerikan Alpin keçisidir. 

Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen Alp cinsi keçiler, İsviçre'den Fransa'ya alınan keçiler için olduğundan daha büyük bir tekdüzelik, boyut ve üretim için seçilmişlerdir.

Alpin keçisi özellikleri nelerdir?


 • Bu keçi ırkının her türlü iklim ve bakım, beslenme koşullarına adaptasyonu yüksektir.
 • Alpin keçilerinde baş ve kulaklar orta büyüklüktedir. Kulakları diktir.
 • Vücut rengi bakımından bir standart yoktur. Vücut renkleri beyazdan geçiş yaparak gri, kahverengi, siyah ve kırmızı renklerin bileşimlerinden oluşur.
 • İnce ve kemikli bir yapıya sahip olan Alpin keçileri dağlık bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilmektedir.
 • Ergin Alpin keçilerinde canlı ağırlık; dişilerde 55-70 kg, erkeklerde 75-90 kg kadardır.
 • Alpin keçilerinde döl verimi yüksektir. İkizlik oranı yüksek olup bir batına düşen oğlak sayısı yaklaşık 2'dir. Kısaca her Alpin keçisinden iki yavru almak mümkündür.
 • Alpin keçilerinin yavrularının gelişme hızı Saanen keçisine ve Toggenburg keçisine oranla biraz daha yüksektir.
 • Alpin keçisinin meme yapısı çok gelişmiş olup sütçü keçi ırklarının meme tipindedir.
 • Alpin keçilerinde laktasyon süresi 250-280 gün kadar olup bir laktasyondaki süt verimi 550-800 kg kadardır.
 • Sütü ile tanınan Alp keçisi, zengin süt üretimi ile ünlüdür. Alp keçileri süt endüstrisinde uysal mizaçları, yüksek kaliteli süt üretimi ve uzun laktasyonları nedeniyle son derece popülerdir. Alpin sütünün yağ içeriği nispeten düşüktür ve ortalama yağ oranı %3.4'tür. Şeker oranı ise inek sütünden daha yüksektir; ancak protein miktarı açısından kendini dengeler. Alp keçi sütünün 250 ml'de 2.3 g protein bulunurken, inek sütü 3.4'tür. • Süt üretimi için pik dönemler dört ila altı haftalık doğumdan sonra ortaya çıkar.
 • Bir keçinin optimal süt üretimi sağladığı optimal ağırlık en az 130 pounddur. Alp keçisi için bu sayı 135 pounddan daha yüksektir ve laktasyon başına 2,134 pound süt üretir. İyi beslenme, uygun sağım prosedürleri, üreme yönetimi ve hastalık kontrolü de Alp keçisinin süt üretimine katkıda bulunan faktörlerdir. Optimal süt üretimi için verimli olması gereken dört gereklilik vardır. Süt keçileri, süt üretiminin değişiklikler nedeniyle telaşlanmaması için belirli koşullarda barındırılmalıdır. Dış faktörlerdeki değişiklikler keçiye uygulanan basıncın bu değişikliklere uyum göstermesi nedeniyle süt üretiminde azalmaya neden olabilir. Optimal üretim için dört faktör şunlardır: yeterli havalandırma, kuru yataklar, kirlenmemiş besleyici ve su temini, minimum işçilik ve rahatsızlık.

Alpin keçisinin diğer türleri nelerdir?

Safkan (Fransız) Alpler : Fransız Alpleri'nden orijinal tip.

Amerika Alpleri : Amerika Birleşik Devletleri'ne girişlerinden sonra diğer genetik etkileri olan Alpinler. Amerikan Alpine'leri, Fransız Alpinleri gibi görsel tip ve mizacın çoğuna sahiptir; ancak melezleme nedeniyle daha az standart işaretlere veya konformasyona sahip olabilir. 


KAYNAKÇA :
I. en.wikipedia.org
II. afs.okstate.edu
III. tavsiyeediyorum.com
IV. veteriner.cc

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.