Amsterdam Island Sığır Irkı


Amsterdam Island Sığır Irkının Kökeni Neresidir?

Güney Hint Okyanusu’ndaki küçük bir Fransız bölgesi olan Amsterdam Adasında yayılım göstermiş vahşi bir sığır ırkıdır. Amsterdam Island Sığırı, adanın çevresi için bir tehdit oluşturmuştur ve dünyadaki sayılı vahşi sığır ırklarından biridir.

8 Ocak 1871 yılında Reunon adasında Fransız bir çiftçi olan Heurtin ailesi liderliğinde 55 kilometrekarelik bir alana yerleşip yaklaşık yedi ay sonra ailenin hayvan yetiştirme girişimleri verimsizleşmiştir ve Heurtin ailesi 19 Ağustos’ta arkalarında bıraktıkları 6 sığır ile birlikte hayvancılığı da bırakıp adayı terk etmiştir.

İstilacı türler, orman yangını gibi nedenlerle adada bulunan birçok tür tükenmiştir, hatta adada yetersiz bitki örtüsü ve Deniz Kuşu kolonileri dışında pek bir canlılık faaliyeti görülmemiştir. Ada içerisinde sığırların işgal etmediği tek yer ise, deniz seviyesinden 550 metre yükseklikteki ‘Plateau des Tourbières’ idi. 1987 yılında ırkın, ormana ve içinde bulunan bitkilere verdiği zararın biraz da olsa hafifletilmesi ve cinsi korumak için adanın etrafı tamamen çitler ile kaplanmıştır. Yaklaşık bir sene sonra çitin güneyindeki 1059 sığır ortadan kaldırılmıştır ve diğer sığırlar kuzey bölgesi ile sınırlı kalmıştır. Daha sonralarda adada ki tek yerleşim yeri olan Martin-de-Viviès araştırma merkezindekilere et sağlamak için her yıl 350 bireylik sürülerde yaklaşık 50-80 Amsterdam Island boğası vurulmuştur.

2007 yılında, otlandıkları alanlardaki bitkilerin farklılaştığını gösteren araştırmaların ardından, adada bulunan derneklerin karşı çıkma girişimlerine rağmen, 2008-2010 yılları arasında nüfus ortadan tamamen kaldırıldı ve nesli tükenmiş ırklar arasında yerini almıştır. 

Amsterdam Island Sığır Irkının Özellikleri Nelerdir?


• Kürk rengi çok çeşitlilik gösterir fakat genellikle siyah ya da sarımsı kahverengi, nadiren buğday tonlarında görülür.

• Boynuzları bulunur ve orta uzunluktadır. Şekilleri çeşitlilik gösterse de genellikle ‘U’ şeklini andırır.

• Genel olarak küçük gövdelidirler.

• Irkın adada yüz yıl içerisinde boyutlarında yaklaşık %25 küçülme olduğu gözlenmiştir.

• Amsterdam Island Sığırları’nın aynı adada bulunan Jersey, Tarentaise, Grey Alphine ve Breton Black Pied gibi Fransız sığır ırklarından geldiği bilinmektedir.


Amsterdam Island Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

• Amsterdam Island Sığırları’nın araştırmalara göre ağırlıkları ortalama 553 kilogramdır. Araştırmacılar bu vahşi sığırların adada kendi popülasyonunu oluşturup zaman içerisinde daha da büyüyeceklerini düşünse de tam tersi olmuş, boyutları daha da küçülmüştür. Yetişkin erkeklerin ortalama ağırlığı 390 kilogram, yetişkin dişilerin ortalama ağırlığı ise 290 kilogramdır.

• Cidago yüksekliği, her iki cinsiyetinde 110-130 santimetre arasında değişim göstermektedir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.