Beyaz Karaciğer Hastalığı(Kobalt Eksikliği)
Beyaz Karaciğer Hastalığı(Kobalt Eksikliği)

Koyunlarda görülen ve verim özelliklerinde ciddi kayıplara yol açan bir hastalıktır. Rasyonda kobalt eksikliği sonucu rumende (işkembe) mikroorganizmalar tarafından yeterince B12 vitamini sentezlenememesi hastalığa neden olur....

Japanese Brown Sığır Irkı
Japanese Brown Sığır Irkı

Dünya da sığır eti bakımından çok bir farkındalığı olmasa da Japonya’da çokça tüketilen sevilen ve tercih edilen bir sığır ırkıdır. Japonya dışında; Avusturalya, Kanada, Amerika ve Birleşil Krallık da Japanese Brown Sığırlarının etini tüketmektedir....

Kurgan Sığır Irkı
Kurgan Sığır Irkı

Kurgan sığırlarının en iyi sürüleri, Kurgan bölgesinin üreme merkezleri olan Kurganski, Taktashinski ve Vargashinski’ye aittir. 1980yılında cinsin yapılan sayımda nüfusu 322.000’di....

Angler Rotvieh Sığır Irkı
Angler Rotvieh Sığır Irkı

Günümüzde Angler Rotvieh sığırları nesli ciddi bir şekilde tehlike altındadır. 1993 yılında Almanya'da tutulan yaklaşık 12.000 hayvandan, safkan hayvanların oranı, diğer ırklarla melezlenme nedeniyle 2015 yılında 340 sığıra düşmüştür....

Swiss Grey Sığır Irkı
Swiss Grey Sığır Irkı

Graubünden’a getirilen Tyrol Grey Sığırları ile oluşturulan Swiss Grey Sığırları oluşturulduğu ilk zamanlar üç amaçlı; et, süt ve taslak hayvan olarak kullanılmaktaydı....

Boz Sığır Irkı
Boz Sığır Irkı

Et, süt ve işgücü kullanımı vardır. Tarımda işgücü fazla olursa öküz olarak kullanımı tercih edilmiştir ancak zamanla makinelerin kullanımının yaygınlaşmasıyla bu durum ortadan kalkmıştır, daha çok et verimi için tercih edilmektedir....

Chillingham Sığır Irkı
Chillingham Sığır Irkı

Chillingham Sığırları boyut olarak küçüktür ve ilkel yapılıdır. Chillingham sığırlarının, diğer bir ismiyle "Chillingham Yaban Sığırları" nın 13. yüzyılda ortaya çıktığı söylenmektedir. Chillingham Sığırları boyut olarak küçüktür ve ilkel yapılıdı...

Anaplasmosis Hastalığı
Anaplasmosis Hastalığı

Türkiye’ de en fazla görülen kan paraziti olan Anaplasmosis, yüksek ateş, hipokromik anemi ile karakterize bir hastalıktır. En önemli klinik bulgusu kansızlık ve sarılıktır. Anaplazmada hemoliz ekstravasküler olduğu için bunda hemaglobinüri yoktur. ...

Belçika Kırmızısı Sığır Irkı
Belçika Kırmızısı Sığır Irkı

Belçika Kırmızısı sığırları büyük ve cüsselidir. Ağırlıklarına bakacak olursak; ergin erkeklerinin ortalama ağırlığı 1200-1400 kilogram arasında iken, ergin dişilerinin ortalama ağırlığı ise 725-1000 kilogram arasındadır....

Amsterdam Island Sığır Irkı
Amsterdam Island Sığır Irkı

Amsterdam Island Sığırları’nın araştırmalara göre ağırlıkları ortalama 553 kilogramdır.Araştırmacılar bu vahşi sığırların adada kendi popülasyonunu oluşturup zaman içerisinde daha da büyüyeceklerini düşünse de tam tersi olmuş,boyutları daha da küçülmüştür...

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.