Chillingham Sığır Irkı


Chillingham Sığır Irkının Kökeni Neresidir?

Chillingham sığırlarının, diğer bir ismiyle "Chillingham Yaban Sığırları" nın 13. yüzyılda ortaya çıktığı söylenmektedir. İlk yazılı kaydı 1645 yılında yapılmıştır. İngiltere’de bulunan Northumberland ilçesindeki Chillingham Kalesi’nde büyük kapalı bir parkta yaşamaktadırlar. Yaşayan bu sığır sürüsü yüzlerce yıldır genetik olarak izole bir yaşam sürmüş ve küçük kalan popülasyonları nedeniyle oluşan ‘akrabalılık depresyonları’ (akraba çiftleşmelerinden dolayı biyolojik uygunluğun azalması) rahatsızlığına rağmen hayatta kalabilmişlerdir.

2009 yılında bu sığırlar için “Orta Çağdan beri Chillingham’daki çok büyük bir parkta yaşayan 90 hayvan.” cümlesi söylenmiştir. 2015 yılına gelindiğinde, eşit sayıda erkek ve dişi bulunmak üzere 100 hayvan olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca Kuzey Doğu İskoçya'da bulunan Fochabers yakınlarındaki Crown Estate arazisinde, yaklaşık 20 hayvandan oluşan küçük bir sürü de bulunmaktadır.

Bu sığırların vahşi yaşayan yaban sığırlarından izole bir biçimde, müdahale edilmeden, kesintisiz bir soy çizgisine sahip olması nedeniyle 1800'lerde merak edilmeye başlanmıştır. Yıllar içinde, yaygın sahiplik kavramları ve insanların büyük, karizmatik hayvanlara yönelik ilgileri ile sürü hakkında büyük bir literatür oluşturulmuştur. Chillingham sığırlarının kendisiyle benzerlik taşıyan Bizonlardan gelebileceği, "tarihin şafağından önce bu adalarda dolaşan" ilkel öküzün doğrudan torunları olabileceği iddia edilmiştir; ayrıca Romalılar tarafından İngiltere’ye getirilen ırklardan geldiği söylense de, Tankerville'e göre getirilen sığırlar farklıdır. Şimdi ise Chillingham Parkı kapatıldığında ele geçirilen ortaçağ hayvancılık sığırlarından geldikleri düşünülmektedir. Yeterli genetik veya arkeolojik kanıtın yokluğundan dolayı süregelen bu köken tartışmaları tamamen varsayımdan ibarettir.

Bu ırkın sosyal statüsüne baktığımızda; Chillingham Sığırları, Chillingham Kalesi’nden ayrı olarak oldukça ilgi gören turist ve ziyaretçi çekim merkezi durumundadır. Kaleyi hem koruyan hem de besleyen bu ırk, bölgedekiler tarafından kutsal kabul edilmiş ve geçmiş yıllarda Paganlar tarafından tanrılara kurban edilmiştir.


Chillingham Sığır Irkının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

  • Chillingham Sığırları boyut olarak küçüktür ve ilkel yapılıdır.
  • Hem erkek bireylerde hem de dişi bireylerde yukarı doğru uzanan dik boynuzlar bulunur.
  • Vücut renkleri genellikle beyaz tonlardadır. Chillingham Sığırlarının kulak rengi ise kırmızıdır.
  • Chillingham Boğaları, 20. yüzyılın başlarında White Park Sığırlarına genetik açıdan katkıda bulunmuştur; ancak Chillingham Sığırları saf kalmıştır.
  • Kullanım amaçları genel olarak Northumberland'daki Chillingham Parkı'nı otlatmaktır. Yüzyıllardır bu bölgede yaşayan hayvanlar artık bu bölgenin ekosisteminin çok önemli bir parçası haline gelmiştir.
  • Chillingham Sığırları vahşi kalmaya bırakıldığında çok fazla boğa olması sebebiyle dişi bireyler için bir rekabet oluşması gerekir.
  • Chillingham sığır sürüsü hiçbir şekilde evcilleştirilmez ve vahşi hayvanlar gibi davranır.
  • Sığırlar, özellikle boğalar bir ineğin çiftleşme zamanının geldiğinin keşfedilmesiyle heyecanlandıklarında bölgede yankılanan karakteristik sesler çıkarırlar.
  • Sürü nüfusunun düşük olması sebebiyle “Kral Boğa” sistemi kabul görmektedir ve bu sistemle boğa, bir rakip tarafından, genellikle şiddetli bir şekilde tahttan indirilinceye kadar, belki 2-3 yıl süren "hükümdarlık" döneminde, tüm buzağılara babalık yapar.

Chillingham Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

  • Chillingham Sığırları vahşi bir ırk olmasıyla birlikte küçük boyutludur. Erkeklerinin ortalama ağırlıkları 300 kilogram iken dişilerinin ise ortalama ağırlıkları 280 kilogramdır.


Kaynakça
https://en.wikipedia.org
https://chillingham-castle.com
https://beef2live.com
https://www.rbst.org.uk

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.