Belçika Kırmızısı Sığır Irkı


Belçika Kırmızısı Sığır Irkının Kökeni Neresidir?

Belçika Kırmızısı sığırları, Belçika’da Batı Flanders bölgesinde gelişen ve tamamen Belçika’ya özgü ve nadir görülen bir ırktır. Belçika Kırmızıları genetik olarak Flaman Shorthorn sığırlarına benzetilir ve çift amaçlı kullanılır.

1.Dünya Savaşı sırasında Batı Flanders bölgesinin yerli cinsleri olan Cassel ve Veurne Ambacht ırkları neredeyse yok olmaya başlamış, Belçika Kırmızısı ise 20. Yüzyılın başlarında bu iki yerli ırktan geliştirilmiştir. Belçika Kırmızısı sığırları ayrıca "Rouge de Belgique" (Fransızca), "Rood ras van België" (Flaman dili) ve "Batı Flaman Kırmızısı" isimleriyle de bilinir.

1986 yılında sadece bölgede 50.000 civarı Belçika Kırmızısı bulunmaktaydı; fakat çok kısa sürede büyük bir hızla sayıları azalmaya başlamıştır. 2001 yılında yapılan sayımda ise tüm dünyada bulunan Belçika Kırmızısı sayısı 100’den azdı. 2003 yılından itibaren hükümet, bu yerel ırkın tamamen yok olacağını sonunda fark etmiş ve bu durumu önlemek için Belçika Kırmızısı türünü halihazırda yetiştiren veya yetiştirmeye başlayan çiftçilere küçük sübvansiyonlar vermeye başlamıştır.

Belçika Kırmızısı Sığır Irkının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

• Belçika Kırmızıları genellikle uzun gövdeli, iri ve ağır bir cinstir.

• Kürk rengi esasen düz kırmızıdır; ancak başında, gerdanında, bacaklarında ve meme veya skrotumunda birkaç beyaz leke görülebilir.

• Hem erkeklerde hem de dişilerde boynuz bulunur.

• Et ve süt üretimi olarak çift amaçlı kullanılsa da iri cüsselerinden dolayı taslak işlerinde de kullanılmak için tercih edilir.

• Belçika Kırmızısı doğal iklim şartlarına iyi adapte olmuştur.

• Büyük boyutu dolayısıyla çok dayanıklı bir cinstir.

• Belçika Kırmızısı inekleri iyi derecede annelik içgüdülerine sahiptirler.

• Cins, hızlı büyüme oranıyla da bilinir.

• Genellikle ot ve saman yerler. Buzağılar buna ek olarak mısır tüketir. Otların sindirimini yeterli kılmak için büyük mideleri vardır.


Belçika Kırmızısı Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

• Belçika Kırmızısı sığırları büyük ve cüsselidir. Ağırlıklarına bakacak olursak;  ergin erkeklerinin ortalama ağırlığı 1200-1400 kilogram arasında iken, ergin dişilerinin ortalama ağırlığı ise 725-1000 kilogram arasındadır.

• Yükseklikleri diğer sığır ırklarına ve kendi vücut ağırlığına göre ne uzun ne de kısadır. Sığırların yüksekliklerine bakacak olursak;  ergin erkeklerin ortalama yüksekliği 150 santimetre, ergin dişilerin ortalama yüksekliği ise 135-140 santimetre arasındadır.

• 2004 yılında inekler laktasyon başına yıllık 5.000 kilogram süt sağlamıştır. Bu sütün içinde ise %3,43 oranında protein, %4,27 oranında tereyağı bulunmaktadır.

• Belçika Kırmızısının eti koyu kırmızı, inanılmaz yumuşak ve yağlıdır.


Kaynakça

https://www.fondazioneslowfood.com/
https://www.thatsfarming.com/
https://www.roysfarm.com/
https://en.wikipedia.org/

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.