Kurgan Sığır Irkı


Kurgan Sığır Irkının Kökeni Neresidir?

Kurgan Sığır Irkı, 19. Yüzyılın sonlarına doğru Sibirya’da bulunan Kurgan ve Tyumen bölgelerinin yerel sığır ırkıdır. Irk; Tagil Sığırları, Yoroslav Irkı, Simmental Irkı, Alman Siyah Alaca Sığırları, Bestujev, Kırmızı Bozkır Sığırları ile melezlenerek geliştirilmiş ve cins 1895 yılında tanımlanmıştır.

1901 yılında bahsedilen bu gelişmiş sığırlar ve içinde Kurgan Sığırlarının da bulunduğu yerel Sibirya sığırları, Shorthorn Sığırları ile melezlenmiştir. Daha Sonra oluşan Sibirya sığırlarının daha çok Shorthorn Sığırları ile melezlenmesi ve planlı, üretken yetiştirilebilmesi için 1922 yılında bir Üreme Eyalet Çiftliği kurulmuştur. Sonrasında devlet 1935 yılında yetiştirme istasyonu kurmuştur. Sonuç olarak 1949 yılında, başka ırklarla iyileştirilmiş bu yerel sığırlardan daha yüksek sığır eti ve süt üretimine sahip olan çok sayıda erken olgunlaşmış sığırlar yetiştirilmiştir. Konformasyon ve üretkenlik bakımından Shorthorn Sığırlarından ayrılmaları nedeniyle 1949 yılında Kurgan Sığırları Uluslararası Sürü Kitabı’nda (National HerdBook) bir ‘ırk’ olarak kabul edilmiştir.

Kurgan sığırları şu anda Kurgan, Chelyabinsk, Omsk, Tyumen ve Orenburg bölgelerinde ve Rusya’ya bağlı Başkurt’da yetiştirilmektedir. Kurgan sığırlarının en iyi sürüleri, Kurgan bölgesinin üreme merkezleri olan Kurganski, Taktashinski ve Vargashinski’ye aittir. 1980yılında cinsin yapılan sayımda nüfusu 322.000’di.

Kurgan Sığır Irkının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

 • Kurgan Sığırlarının kürk rengi kırmızı, beyaz, kahverengi, kırmızı-beyaz ve kükreyen rengidir.
 • Sığırların yapıları uyumludur ve sakin hayvanlardır.
 • Gerdan ve boyun iyi gelişmiş kaslara sahiptir.
 • Göğüs ve kaburgalar, derin ve geniştir.
 • Hayvanın başı orta büyüklüktedir.
 • Sırtı ve beli düz gelip genişler. Arka bacakları ise derin ve doludur.
 • Uluslararası sürü kitabında bahsedilen olgun boğa ve ineklerin vücut ölçümleri, Kurgan Sığırları ile açık bir şekilde orantılıdır. Bu durum Kurgan Sığırlarının dengeli ve asimetrik bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
 • Fincan şeklinde memelere sahiptir ve zamanla yaş ilerledikçe küresel hale gelmiştir.
 • Kurgan sığırlarının eti iyi özellik gösterir.


Kurgan Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

 • Ağırlıklarına bakacak olursak; olgun dişi bireylerin ortalama aralığı 520-550 kilogram iken, olgun erkek bireylerin ortalama ağırlığı ise 800-900 kilogramdır.
 • Kurgan İneklerinin cidago yüksekliği ortalama 130 santimetre ve vücut uzunluğu ise ortalama 150 santimetredir. Ayrıca göğüs derinliği yaklaşık 70 santimetre, göğüs genişliği ise yaklaşık 44 santimetredir.
 • Danalar otlatma ve besi sırasında gülük 800-900 gram yem alır.
 • İneklerin süt verimi laktasyon başına 3200-3700 kilogram arasındadır. Irkın en fazla süt verdiği inek Zenitsa 71, 300 günlük laktasyon ile 7265 kilogram süt vermiştir.
 • Normal Kurgan İnek sürülerinin sütleri %3,8 oranında tereyağına sahipken, soylu sürülerde sütte %4’ün üzerinde bir oranda tereyağı bulunur.

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.