Anglo-Nubian keçisi


Anglo-Nubian keçisi "Anglo-Nubian keçisi (İngiliz-nubian) ;İngiliz süt keçilerinin Afrika ve Hindistan'dan gelen tekeler ile çiftleşmesi sonucu oluşturulmuş bir ırktır.

Anglo-Nubian keçisi nereden ve ne zaman gelmiştir?

İngiliz-Nubian keçi ırkı sadece 1960'lı yıllarda bir İngiliz ırkı olarak tanındı. Ondan önce, onun hikayesi çok çeşitliydi. 19 yüzyılın ikinci yarısında Hindistan, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'dan İngiltere'ye birçok keçi ve keçi getirildi. Kökenleri farklı yerlerden gelmesine rağmen, hepsine genellikle Oriental deniyordu. Yerel, keskin kulaklı yaşlı İngiliz keçileriyle aktif bir iç içe geçme vardı ve çok uzun bacaklar, tuhaf bir Roma burnu ve aşağıya doğru asılı uzun kulaklarla özel temsilciler ortaya çıkmaya başladı.

O günlerde, güneyden veya doğudan gelen ve benzer özelliklere sahip olan keçi ailesinin herhangi bir temsilcisi “Nubian” olarak biliniyordu.

Nubia, Kuzey Afrika'da geniş bir bölgenin adıdır. 1893 yılında, Anglo-Nubian adının adı, bu özelliklere sahip keçilerin karışımına resmen atandı. 1910’dan sonra, güneydoğusundan yeni “kanların” akması durdu ve İngiltere’nin serin ve yağışlı iklimine daha iyi uyum sağlamak için İsviçre’deki keçilere eklenmesi de vardı.

20. yüzyılın başında, cins nihayet İngiltere'de şekillenip ABD'ye ihraç edildi. Amerika'da, dikkat çekici bir şekilde yakalandı ve yerel yetiştiriciler tarafından bile geliştirildi. En azından Anglo-Nubian ırkının ana örnekleri, zaten ABD’den 21. Yüzyılın başında Rusya’ya geldi.

Anglo-Nubian keçisi genel özellikleri nelerdir?


2’den fazla ırkın melezlenmesi sonunu ortaya çıkmış bir ırktır. Yerli İngiliz süt ırkı keçileri, Kuzey Afrika kökenli Nubian keçisi ve Hindistan kökenli Zariby keçilerinden köken almıştır.

Sıcak iklime sahip coğrafyalar için ideal ırklardan biridir. Buna rağmen, -18 derecenin üzerindeki soğuk iklimlerde biraz sıkıntı duysada aşırı sıcaklıklarda hiç bir sorun yaşamamaktadır.

Sütündeki yüksek yağ ve protein oranı sebebiyle, peynir yapımında oldukça tercih edilen bir süte sahiptir.

Ekonomik ömürleri uzun hayvanlardır. Keçiler 12 yaşına kadar yavru ve süt verebilir.

Anglo-Nubian keçisi görünüm özellikleri nelerdir?

Anglo – Nubian keçilerinin belirgin bir renkleri yoktur. Renkler ve oranları bireyden bireye değişiklik gösterir. Genel olarak kahverengi, siyah ve beyaz renk tonları hakimdir. Bütün renklerin karışık biçimde, vücut üzerinde dağıldığı da görülebilir.

Süt ırkı keçilerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi dişi keçiler boynuzsuzdur. Erkeklerde geriye doğru bükülen küçük boynuzlara rastlanabilir.

Konveks (dışbükey) bir burun yapısı göze çarpmaktadır.

Tüm vücudu saran, parlak ve kısa kıllara sahiptir.

Sarkık ve uzun kulaklara sahiptir.

Kısa kuyrukludur.

En iri vücutlu keçi ırklarından biridir. Sağlam vücut yapıları dikkati çeker.

Gelişmiş bir meme yapısı vardır. Meme başları uzun olup simetrik yapıları göze çarpar.

Anglo-Nubian keçisi verim özellikleri nelerdir?


Anglo-Nubian keçisini, diğer ırklardan ayıran en önemli özellik, sütteki yüksek yağ oranıdır. Normal keçilerde yağ oranı %3 civarında iken Anglo-Nubian keçilerinde bu oran ortalamada %4,8 oranına kadar çıkmaktadır. Ayrıca %3,8 gibi yüksek bir protein oranına da sahiptir. Bu da daha az sütten daha fazla peynir yapmayı ve sütteki lezzeti arttırmaktadır.

Ortalama cidago yüksekliği tekelerde 90 cm, dişi keçilerde ise 80 cm civarındadır.

En iri keçi ırklarından birisidir. Canlı ağırlık erkeklerde 140 kg, dişilerde ise 110 kg’ı bulur.

Döl verimi yüksektir. 2 yılda 3 doğum yapabilir.

İkizlik ve Üçüzlük oranı yüksektir.

Ortalama laktasyon süresi 280 gündür. İyi bakım ve beslenme şartlarında 300 güne kadar çıkabilir.

Bir laktasyon süresince 1000 – 1200 litre süt verebilir. İyi şartlarda ortalama 4 – 5 litre süt veren keçilere rastlanır. Bugüne kaydedilmiş en yüksek verim, günlük 8.25 litre sütle toplam 2531 litredir.

Anglo-Nubian keçisinin dişi bireyleri hakkında bilinmesi gereken özellikler :

Yüksek verimli Anglo-Nubian dişisi aynı zamanda verimli bir üreyen olmalıdır. Hafif bir mizaca sahip olmalı, uyanık ve kadınsı görünmelidir.

Meme etli değil iyi gelişmeli, sağım sonrası çökük bir görünüme ve yumuşak bir dokuya sahip olmalıdır. Yuvarlak veya küresel olmalı ve yarılar arasında sarkık veya 'bölünmüş' olmamalıdır. Meme yüksek ve vücudun altında taşınmalıdır. İyi meme bağlanması özellikle önemlidir.

Meme başları memeden farklı ve orta büyüklükte olmalıdır. Anormal meme ve memelere sahip olanları, sağmak zor olabilir ve üreme ikameleri için kullanılmamalıdır.

Çene kare şeklinde olmalı (aşağıya veya aşağıya çekilmemelidir) ve dişler sağlam olmalıdır. Burun delikleri geniş, dudaklar geniş ve gözler birbirinden ayrı olmalıdır. Boyun omuzlara iyice uyum sağlamalı ve göğüs geniş ve derin olmalıdır.

Vücut iyi gelişmeli ve iyi bir yükseklik ve derinliğe sahip olmalıdır. Namlu derin olmalı ve şişman olmamalıdır. Kaburgalar iyice açılmış olmalıdır. Sırt çizgisi, omuzların arkasında çok hafif bir eğim ve kalçalara doğru hafif bir yükselişe sahip olmalı ve hiçbir zayıflık belirtisi göstermemelidir.

Anglo-Nubian dişisi ayaklarının üzerinde düşmeden ayakta durmalı ve yürümelidir. Bacaklar kalın olmayacak şekilde güçlü ve düz olmalı ve vücudun altına kare şeklinde yerleştirilmelidir. Uyluklar meme için yeterli yer bırakmalıdır.

Anglo-Nubian keçisinin erkek bireyleri hakkında bilinmesi gereken özellikler :

Anglo-Nubian'ın yeteneği, üreme performansı ve yavrularının kalitesi ve performansı ile ölçülmelidir. Teke iyi bir yapıya ve vücut derinliğine sahip olmalı, erkeksi olmalı, ancak görünüşte kaba olmamalı ve dinç olmalıdır.

Testisler iyi boyutta, dengeli ve sağlam olmalıdır. Skrotum iyi yerleştirilmeli ve testislerin vücuttan uzaklaşmasına izin vermelidir (aşırı değil).

Boynuzlu dişilerle çiftleşmeden doğan yavrular ya interseks dişiler ya da kısır erkekler olarak doğabileceğinden, yetiştirme programlarında genellikle kullanılmaz. Boynuzlu papeller kullanılıyorsa, bunlar sadece boynuzlu dişilerle çiftleştirilmelidir.


KAYNAKÇA :
I. tr.punchalo.com
II. dpi.nsw.gov.au
III. turkbesi.com
IV. afs.okstate.edu

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.