Barbados Kara Göbek Koyunu


Barbados Kara Göbek Koyununun Tarihçesi Nedir?

Barbados Kara Göbek koyunu, ortalama 2 kuzu yavrulama ve yaklaşık 8-9 aylık bir kuzulama aralığını sağlayan tropikal ortamlara adaptasyon ve yüksek üreme verimliliği gibi ender özellikleri bir arada bulundurur.

Barbados Kara Göbek koyunu Afrika soyundan olabilir ancak ırk olarak Barbados’ta Afrika kıllı koyunuyla kökeni bilinmeyen Avrupa yapağı ırkının melezlenmesiyle ortaya çıkıp evrildiğini öne süren ikna edici kanıtlar bulunmaktadır.Aynı zamanda Barbados Kara Göbek koyununun Batı Afrika kökenli olup bölgeye 17. yüzyılda Brezilya'daki, İspanyol ve Portekizliler aracılığıyla tanıtıldığı öne sürülmektedir. Kara Göbek koyunu, Küba kıllı koyunları ve Brezilya yapağısız koyunlarla yakından akrabadır.

Barbados Kara Göbek Koyununun Karakteristik Özellikleri Nedir?


 • Barbados Kara Göbek koyunu, rengi açık kahverengiden koyu, kızıl bir kahveye değişen kıllarla kaplıdır.
 • Göbekleri siyahtır (derilerinin altı), yüz ve bacakları siyah noktalıdır.
 • Yüzlerinde bazen alından buruna doğru inen iki beyaza yakın çizgi vardır.
 • Genel olarak görünüşte bu koyunlar küçük boynuzsuz Jersey sığırına benzerler.
 • Çok uzun bacakları vardır ancak kalın bir vücuda ve esnek kaburgalara sahiptirler.
 • Bel ve sırtlarında belli bir genişlik vardır ancak kalça kısımları çok küçüktür.
 • Burunları hafif kemerli gibidir, özellikle de koçların burunları kemerlidir.
 • Bazen koçların boynuzları kesilir ve hatta çok nadirde olsa yalnızca yarım sarmal kadar büyüyen, küçük mavimsi gri boynuzları vardır.
 • Vücut kılları ortalama 2.5 cm kadar uzar ve dokusal olarak keçi kılına benzer.
 • Koçlar boğazında kırışıklığa sahiptir ve çok gelişmiş 10-15 cm uzunluğunda bir yeleleri vardır.


 • Diğer koyun ırklarıyla karşılaştırıldığında, bu koyunlar çok daha küçük vücutlu, uzun boyunlu, uzun bacaklı ve zayıf olmaları bakımından diğerlerinden farklıdır.
 • Sütten kesilme ağırlıkları ve sonrasındaki büyüme oranları genellikle diğer koyun ırklarından azdır ancak erginlikte iyi beslenip büyümüş Barbados Kara Göbek koçu 68-90 kg ve dişisi 40-59 kg ağırlığı arasında olabilir.
 • Barbados'ta normal bir çiftçi bu oranların yaklaşık olarak alt sınırındaki koyunlara sahiptir. Yetişkinler yaklaşık 60-65 cm omuz genişliğindedir
 • Hem koçlar hem de dişilerin boynuzları kesilir. 

Barbados Kara Göbek Koyunun Doğum Özellikleri Nedir? 


 • Barbados Kara Göbek koyunu şimdilerde dünyada yüksek doğurganlık özelliği bakımından en başta olan ırklardan biri olarak düşünülüyor; Booroola Merinos, Fin koyunu ve Romanov koyunu diğer yüksek doğurganlığa sahip ırklardır.
 • Barbados Kara Göbek koyunu çok üretkendir, genellikle her yavrulamada 1-4 kuzu ancak bazen 5 ya da daha fazla kuzu da yavrular. Dişiler çok gelişmiş bir meme sistemine sahiptir ve iyi bir bakımla yılda iki kez olmak üzere herhangi bir zamanda üreyebilirler.
 • Yıllık yavrulama oranı %150’nin üzerindedir.
 • Bu ırk Karayiplerin her tarafında ve Amerika'nın güney eyaletlerine kadar da bulunabilir. Bir doğumda doğan yavru sayısı 1.83 ortalamayla 1-5 arasında değişir ve doğumların %13,5’inde 3 ya da daha fazla kuzu doğmaktadır. Tekli doğumlarda daha fazla ve çoklu doğumlarda daha az olmak üzere, kuzuların ortalama doğum kilosu 2,1 ve 3,8 arasında değişir.


 • Tobago’daki Barbados Kara Göbek dişileri önemli ölçüde daha yüksek çoklu doğum oranına sahiptir; 1977 yılında 11 tane dördüz ve 4 tane de beşiz yavrulamışlardır.
 • 1982'de Jamaika'da bir Barbados Kara Göbek dişisi 60 ayda 10 kez yavrulamıştır ve bu da dişi başına düşen kaydedilen maksimum yavrulamaydı. Başka bir dişi de 27 aydan daha fazla bir sürede 5 yavrulamada 14 kuzu doğurdu. Ölüm oranı kuzularda doğumdan sonraki ilk haftalık sürede çok yüksektir ve bunun esas nedeni de özellikle çoklu doğumlarda görülen düşük doğum kilosudur. Barbados Kara Göbek dişisi çok iyi bir bakım altında olsa bile 2'den fazla kuzu besleyebilecek kadar süt üretemezler.


Resim: Eubank Acres Barbados Blackbelly Sheep Farm


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.