Bonsmara Sığır IrkıBonsmara Güney Afrika kökenli bir ırktır ve alt tropik iklimlerde ekonomik üretim için bilimsel olarak yetiştirilmiştir. 1937'de genellikle İngiliz ırklarının alt tropik bölgeler için gerekli ısı toleransına sahip olmadığı ve Afrikaner'in buzağılama düzenliliği açısından da iyi performans göstermediği kaydedilmiştir. Profesör Jan Bonsma Messina Hayvancılık Araştırma İstasyonunda farklı cins kombinasyonlarını test etmeye karar verdiğinde Afrikaner ineklerinde beş İngiliz sığır ırkının boğaları kullanmış ve döl performansını test etmiştir. Pilot denemelerin ardından sadece daha iyi performans gösteren Hereford ve Shorthorn melezleriyle devam etmeye karar verilmiştir. Sonuçta üç çeyrek Afrikalılar, 5/8 Afrikaner ve 3/8 Hereford veya Shorthorn kanıyla döl elde etmek için yarım ırklarla çiftleştirilmiştir. İlk sonuçlar cesaret vericiydi. Elde edilen sonuçlara göre;

· O günlerde Mara'da hüküm süren yönetim koşulları altında, melez ineklerin sütten kesilme ağırlıkları, 240 günde ortalama 195 kg idi (Üç ana ırktan yaklaşık % 20 daha yüksek).

· Benzer şekilde melez ineklerin buzağılama yüzdeleri de kayda değer oranda yüksekti.

· Buzağı ölüm oranı İngiliz sığır ırklarından çok daha düşüktü ve daha dirençli Afrikalılarınkine yakındı. Damızlık hayvanların katı seçimi ile hızlı ilerleme sağlanmıştır.

İlk melezleme denemelerinden sonraki 20 yıl içinde, Kuzey Transvaal'ın çalılıklarındaki diğer ırklardan daha iyi performans gösteren üstün bir sığır ırkı kurulmuştur. Buzağılama yüzdeleri, karışık cinsler arasında çok daha yüksekti ve buzağı ölümleri diğer ırklardan çok daha az yaygındı.

"Bonsmara" ismi, cinsin gelişiminde büyük rol oynayan "Bonsma" ve hayvanların yetiştirildiği çiftlik "Mara" dan türetilmiştir. İlginç bir şekilde, Bonsma'nın eşsiz bir ölçekli fotoğraflama yöntemi vardı, bu nedenle Bonsmara dünyada üreme çalışmasının başlangıcından yeni cins kurulana kadar resimsel bir şecere övünebilen tek cinstir. Bonsmara o kadar popüler hale geldi ki, Güney Afrika'da 25 yıldan az bir sürede sayısal olarak en güçlü sığır ırkı haline geldi.

Bonsmara Sığır Irkının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

• Rengi kızıl kahverengi ve açık kahverengi tonlarındadır. Parlak derilidir.

• Hızlı gelişim özelliği gösterir.

• Düzgün meme yapısına sahiptir.

• Yüksek ve erken döl verim özelliğine sahiptir.

• İklim farklılıklarına dayanıklıdır.

• Eti sulu, yumuşak ve çok kalitelidir.

• Başka ırklarla melezlemelerde et özelliğini aktarır.

• Buzağılar ufak yapılı doğduğundan kolay doğum gösterirler.

• Yerel hastalıklara yüksek derecede dirençlidir. (Kene toleranslı oldukları bildirilmektedir.)

Bonsmara Sığır Irkının İstatistik Özellikleri Nelerdir?


• Tropikal olmayan iklime iyi adapte olmuştur.

• Bereketli bir ırktır.

• Buzağılama kolaylığı vardır.

• Yüksek kaliteli et verimine sahiptir.

• Sakin mizaçlı olduğundan kolay kullanıma sahip bir ırktır.

• Minimum cins standartlarına göre test yüksek  performansı denetlenmiştir.

• Çapraz üremede kullanıma uygundur.

• Hastalıklara yakalanma riski az bir ırktır.

• Yetiştirilmesinde harcanan masrafın üstünde kazanç sağlar.

Bonsmara Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

                  Erkek
Dişi
Canlı Ağırlık900 kg
495 kg
Buzağı Doğum Ağırlığı
36 kg
34 kg
Yetişkin Cidago Yüksekliği
123 cm

Ortalama Yetişkin Canlı
544 - 950 kg
249 - 618 kg

Bonsmara Sığır Irkını Neden Almalıyım ve Beslemeliyim? 

 ·        Hastalıklara yakalanma riski az bir ırktır.

·        Yetiştiricisine az masrafla yüksek kazanç sağlar.

·        Bereketli, sakin mizaçlı ve kolay kullanıma sahip bir ırktır.

·        Yüksek kaliteli et verimine sahiptir.

·        Başka ırklarla melezlemelerde et özelliğini aktarır.

·        Hızlı gelişim gösterdiğinden yüksek ve erken döl verim özelliğine sahiptir.

·         Bonsmara sığır ırkı esas olarak eti için kullanılır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.