Pantaneiro Sığır Irkı
Pantaneiro Sığır Irkı

Pantaneiro sığırları, Brezilya'nın Pantanal bölgesinden küçük boyutlu uysal bir sığır türüdür.Bu uysal Pantaneiro sığırları Rio de la Plata havzasının fetihler tarafından Amerika'ya getirilen İspanyol sığırlarından oluşmuştur....

Podolica Sığır Irkı
Podolica Sığır Irkı

Podolica sığırları, güney İtalya'dan sığır eti, taslak ve süt amaçlı olarak yetiştirilen üç amaçlı evcil bir sığır türüdür. Podolic gri sığır grubuna aittirler. Esas olarak güney yarımada İtalya'nın iç bölgelerini kapsayan bir alana yayılmıştır....

Nguni Sığır Irkı
Nguni Sığır Irkı

Nguni sığırları Afrika Sanga sığırlarının bir alt türüdür. Bos Taurus ve Bos Indicus sığırlarının özelliklerine sahiptirler. Nguni Boğaları orta büyüklüktedir. Canlı Vücut Ağırlığı 500- 700 kg arasındadır....

Nelore Sığır Irkı
Nelore Sığır Irkı

Nelore sığır ırkı Hindistan kökenli bir sığır ırkıdır. Brezilya bu sığır cinsinin en büyük yetiştiricisi haline gelmiştir. 1960'dan sonrası dayanıklılığı, ısıya gösterdiği direnç gibi özellikler Nelore sığır ırkı Brezilya'nın başlıca sığırı olmuşt...

İcelandic Sığır Irkı
İcelandic Sığır Irkı

İzlanda sığırları, esas olarak süt üretimi için yetiştirilen İzlanda'dan gelen bir süt sığırı türüdür. Yaklaşık 6 temel renk ve 100'den fazla renk şemasına sahip renkli hayvanlardır. Yüzyıllardır genetik olarak izole edilmiştir....

Hinterwald Sığır Irkı
Hinterwald Sığır Irkı

Hinterwald sığırları Orta Avrupa'nın en küçük sığır ırkıdır. Kara Orman'dan gelen eski bir yerel sığır türüdür. Hemen hemen tüm iklimlere, özellikle de Alp iklimine iyi adapte olmuş bu Hinterwald sığır ırkı çok dayanıklıdırlar....

Illawarra Sığır Irkı
Illawarra Sığır Irkı

Illawarra sığırları, Avustralya'dan süt ve et üretimi için yetiştirilen çift amaçlı bir sığır türüdür. Jersey, Kerri Dexter, Friesian, Shorthorn ve Ayrshire soyları karışımdan Avustralyalı Illawarra süt sığırlarının soyları oluşmuştur....

Negra Andaluza Sığır Irkı
Negra Andaluza Sığır Irkı

Endülüs Kara sığırları, İspanya'nın nesli tükenmekte olan bir sığır türüdür. Bir taurin sığır ırkıdır. Esas olarak daha çok et üretimi için kullanılan bir sığır ırkıdır. Bugün Endülüs Kara sığırlarının sayısı çok azdır....

Bretonne Pie-Noir Sığır Irkı
Bretonne Pie-Noir Sığır Irkı

Bretonne Pie-Noir Sığır Irkı hem sığır eti hem de süt ürünleri için yetiştirilen Fransanın en küçük sığır ırkıdır....

Square Meaters Sığır Irkı
Square Meaters Sığır Irkı

Square Meaters, 1990'larda Rick Pisaturo tarafından yaratılan Avustralya'dan yeni bir türdür. Murray Grey genetiği bulunan melezleme sonucunda oluşturmuştur. Bu Square Meater ırkı küçük işletmelerin sıkça tercihleri arasındadır....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.