Hinterwald Sığır Irkı


Hinterwald Sığır Irkının Kökeni Neresidir ve Nereden Gelmiştir?

Hinterwald sığır ırkı, Kara Orman'dan (Almanya'nın güneybatısında bulunan Baden-Württemberg eyaletindeki ağaçlık dağ bölgesi) gelen eski bir yerel sığır türüdür. Hem süt hem de et üretimi olarak çift amaçlı yetiştirilmektedir. Boyut olarak Orta Avrupa'nın en küçük sığırıdır. Hemen hemen tüm iklimlere (özellikle Alp iklimi) iyi adapte olmuş çok dayanıklı bir ırktır. 

İsviçre'de bulunan Pro Specie Rara isimli hayır kurumu 1983'ten beri hayvanlar için bakım ve yetiştirme programı yürütmektedir. Nesli tükenmekte olan evcil türlerin korunmasına adanmış ve kar amacı gütmeyen Pro Specie Rara kuruluşu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İsviçre Alpleri'ndeki Hinterwald ineklerinin sayısında önemli ölçüde artış yaşanmıştır. 

1988 yılında İsviçre Hinterwald Yetiştiriciliği Derneği kurulmuştur. Yetiştirme ve sürü kitabının derlenmesi bu derneğin asıl amacıdır. Dernek bugün tüm ıslah programını kendi yönetimi altında düzenlemektedir. 

Hinterwald sığır ırkı, 1992 yılında Almanya'da “Yılın Evcil Hayvanları” olarak seçilmiştir.


Hinterwald Sığır Irkının Genel Özellikleri Nelerdir?

 • Hinterwald sığırları küçük boyutlu sığır ırkıdır.
 • Hinterwald sığırları soluk sarı ila kırmızı benekli, alacalı veya katı renklidirler.
 • Genellikle göz lekeleri olan beyaz bir kafaya sahiptirler.
 • Hem boğalar hem de inekler genellikle boynuzludur.
 • Hinterwald sığırları güçlü ve dayanıklı hayvanlardır.
 • Hinterwald sığırları çift amaçlı hayvanlardır. Hem süt hem de et üretimi için kullanılırlar.
 • Hinterwald inekleri küçük boyutlu olmalarına rağmen oldukça iyi sağımcıdır.
 • Hemen hemen tüm iklimlere, özellikle de Alp iklimine iyi adapte olmuşlardır.
 • Soğuk kışlar, sarp meralar ve tutumlu beslenme gibi aşırı koşullarla başa çıkmak için yetiştirilmişlerdir.
 • Uzun ömürlüdürler. Yediklerilerini et ve süt verimine mükemmel dönüştürürler. Buzağılama kolaylığı ile tanınırlar.
 • Hinterwald sığırları, yetersiz yem tedariği ile dik yamaçlarda asırlarca sağlıklı olarak hayat sürmüş dayanıklı hayvanlardır.
 • Yetiştirilmesi ve bakımı kolay bir ırktır.

Hinterwald Sığır Irkının Verim Özellikler?


 • Hinterwald ineklerinin cidago yüksekliği yaklaşık 118 cm’dir.
 • Hinterwald boğalarının cidago yüksekliği yaklaşık 125 cm'dir.
 • Ortalama ağırlıktaki Hinterwald inekleri 380 kg civarındadır.
 • Olgun Hinterwald boğaların ortalama canlı vücut ağırlığı 480 kg civarındadır.
 • Hinterwald sığırları, ince lifli eti ile de dikkat çekicidir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.