İcelandic Sığır Irkı


İcelandic (İzlanda) Sığır Irkının Kökeni Neresidir ve Nereden Gelmiştir?

İcelandic sığırları, İzlanda'dan gelen ve esas olarak süt üretimi için yetiştirilen süt sığırı türüdür. Yaklaşık bin yıl önce İzlanda yerleşimi sırasında adaya getirilmişlerdir. İzlanda'da bin yıldan fazla süredir bilinmektedirler. Bu ırk, ülkede yetiştirilen tek süt sığırcılığı türüdür. 

Irkın genlerinin, Norveç'teki Nordland ve Blacksided Trender sığır ırklarından geldiği düşünülmektedir. İzlanda'ya uzun yıllar sığır ithal edilmesine izin verilmemiştir; bu nedenle katı hastalık önleme tedbirleriyle korunmuşlardır. İzlanda sığırları yüzyıllardır genetik olarak izole edilebilmiştir. 

Günümüzde İzlanda Sığırları Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki İzlanda adasında bulunmaktadır. Bugün İzlanda sığırlarının toplam sayısı yaklaşık 30.000'i emziren inek olmak üzere yalnızca 75.000'dir.

İzlanda sığır ırkı, Avrupa'daki diğer sığır popülasyonlarından daha fazla renk farklılığı göstermektedir. Sütleri yumuşak yapıda olup tereyağı aromalı peynir yapımında kullanılmaktadır. 


İcelandic Sığır Irkının Genel Özellikleri Nelerdir?

 • İzlanda Sığırların Yaklaşık 6 temel renk ve 100'den fazla renk şemasına sahip renkli hayvanlardır.
 • En yaygın renkleri kırmızı veya kırmızı alaca, benekli, kahverengi, siyah veya siyah alacadır.
 • İzlanda Sığırları dayanıklı ve sağlam yapılı hayvanlardır.
 • İzlandalı sığırlar oldukça küçük boyutlu, küçük gövdeli süt sığırlarıdır.
 • İzlanda Sığırları esas olarak süt üretimi için yetiştirilirler. Aynı zamanda et üretiminde de iyi seviyededirler. 
 • Süt sağma potansiyeli için inekler, protein yüzdesine veya sütün verimine göre seçilir. Boğalar, önce soyağacına göre, ikinci olarak da dişilerin performansına (döl testi) göre seçilir.
 • Süt sığırı cinsi gibi mizaç bakımından uysaldırlar. 


 • Hayvanların yaklaşık yüzde 95'i doğal olarak boynuzsuzdur.
 • Otlamaya ve yüksek kaba yemle beslenmeye iyi adapte olmuşlardır.
 • Sığırların yazın en az 8 hafta otlatılması kanunen zorunludur ve büyük ölçüde tahıllarla desteklenen samanla beslenirler.
 • Yerel iklimlere iyi adapte olmuşlardır.

İcelandic Sığır Irkının Verim Özellikleri Nasıldır?


 • İzlandalı İneklerin ortalama canlı vücut ağırlığı yaklaşık 430 kg'dır. Boğaların ortalama ağırlığı yaklaşık 600 kg'dır.
 • Ortalama yıllık süt verimi yılda 5700 litredir; ancak bazı inekler yılda 13.000 litreye kadar süt verebilir.
 • İzlandalı ineklerin sütü, yaklaşık % 4.0 tereyağı ve yaklaşık %  3.4 protein içerir. Sütleri çok kalitelidir. 


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.