Cheviot Koyunu

Cheviot Koyununun Tarihçesi Nedir ?


Cheviot, adını Kuzey Northumberland ve İskoçya sınırlarındaki bir dizi tepeden alan beyaz yüzlü bir koyun ırkıdır. Birleşik Krallık’ın bu bölgesinde halen daha yaygın olmakla birlikte, Kuzeybatı İskoçya, Galler, İrlanda ve İngiltere'nin güney batısında da yaygındır.

1372 gibi erken bir tarihte dayanıklı bir koyun ırkı olarak tanınmıştır. 1480-1560 yıllarında birçok Merinos Koyunu Berwick limanına ithal edildiğinden beri, yapağı kalitesi de dahil olmak üzere, çok sayıda ırk gelişim sağlamıştır.

Cheviot Koyun Topluluğu 1890'da kurulmuştur.

Cheviotlar; güçlü yapıları, kolay kuzulamaları, iyi gelişmiş annelik içgüdüleri ve olgunluğa hızlı bir şekilde erişmeleri sayesinde bu kasvetli ve  rüzgârlı koşullara uyum sağlayabilmişlerdir.

1938'de Avustralya'ya dağıtımı sağlanan Cheviot, Güney Avustralya'nın soğuk ve yağışlı kışlarına dayanma kabiliyeti ile yemin kıt olduğu sıcak ve kuru yazlarda yiyecek aramadaki dinç kabiliyetini kanıtlamıştır. Irk, 1838'de yerlisi olduğu İskoçya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne dağıtılmıştır.

Border Leicester ile çiftleştiğinde, 100 yıldan uzun bir süredir İngiltere'deki en popüler ve karlı birincil kuzunun annesi olan ünlü Scotch melezini üretmiştir.

Cheviot Koyununun Karakteristik Özellikleri Nelerdir ?


• Cheviot koyun ırkı, doğurganlık oranlarının yüksekliği ile ünlenmiştir.  Cheviot koyunlarının ikiz yavrulama oranı yüksektir.

• Cheviot koçları oldukça güçlüdürler ve çok fazla sayıda koyunla çiftleşebilirler.

• Cheviot kuzularının doğumdaki ağırlıkları düşüktür. Bu da kuzuları doğurmayı kolaylaştırır; ancak çok geçmeden süt arayışına girmektedirler.

• Koyunların son derece güçlü birer annelik içgüdüsü vardır, bu da daha yüksek bir kuzu sağkalım oranı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, daha fazla sayıda kuzunun var olması yetiştirici için daha yüksek bir gelir demektir.

• Cheviot, yapağısız kafası ve bacakları, delik kulakları, siyah ağzı ve siyah ayaklarıyla kendine has beyaz yüzlü bir koyundur.

• Canlı duruşuyla çok atik, hareketli bir koyundur.

• Cheviot ırkı, uzun yapağılı, boynuzsuzdur ve makul bir gövde yapısına sahiptir.

• Başlangıçta, Merinos ile melezlenerek birincil kuzuların ana ırkını ürettiği ve de aynı zamanda, birinci sınıf kuzularının ata ırkı olarak da Avustralya’da bir miktar popülerlik kazanmıştır.

• Cheviot yapağısının kendine özgü bir sarmal kıvrımı vardır. Bu da yapağısına oldukça arzu edilen bir esneklik sağlamaktadır.

• Cheviot yapağısı, bitmiş ürüne esneklik ve dayanıklılık kazandırmak için sıklıkla diğer ipliklerle karıştırılmaktadır.

• Yapağısı yoğun ve uzun elyaflıdır, %50-56 kalite aralığındadır ve dokunuşta elastiktir.

• Bu özellikler ayrıca, yapağının çürümesini ve sinek istilası gibi sorunları azaltmaya yardımcı olmaktadır.

• Kendilerini idame etmek üzere yetiştirilen Cheviotlar, diğer ırklara kıyasla daha az bakıma muhtaçtır.

• Sert siyah ayakları, onları ayak çürüğüne daha az yatkın hale getirmektedir.

• Yapağı içermeyen yüzleriyle Cheviotlar, asla yün körlüğünden muzdarip olmazlar.

Olgun Bir Cheviot Koyununun Ağırlığı Ne Kadardır ?


Cheviot koçu 75 - 90 kg aralığında, olgun bir koyun ise 55 - 70 kg arasındadır.


Resimler: Maddison Rose Wilson - (Nadir Irk ve Safkan Koyun Çiftliği) Hadden Çiftliği - Fife


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.