Χιώτικο Πρόβατο

Ποια είναι η ιστορία των Χιώτικων Προβάτων;

Το πρόβατο Χίου κατάγεται από το ομώνυμο νησί της Χίου στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου  όπου σήμερα εκτρέφονται μόνο γύρω στα 200-400 πρόβατα. Η φυλή είναι η πιο γνωστή από οποιαδήποτε άλλη στους προβατοτρόφους της χώρα καθώς και η πιο γνωστή ελληνική φυλή στο εξωτερικό. Στη ηπειρωτική χώρα ο κύριο όγκος εκτροφής του χιώτικου προβάτου είναι η κεντρική Μακεδονία. Επίσης ένας μικρός αριθμός ποιμνίων της φυλής εκτρέφονται και σε άλλες περιοχές όπως Μαγνησία, Κόρινθος, Αργολίδα, Θάσος. Ο συνολικός αριθμός των αμιγώς εκτρεφόμενων προβάτων της φυλής εκτιμάται περίπου σε 6.500 ζώα. Υπάρχουν και πολλές δεκάδες Χιώτικων προβάτων που εκτρέφονται στην Κύπρο. Όμως σε όλη τη χώρα εκτρέφονται ζώα με μεγάλο ποσοστό γονιδίων της φυλής. Ο συνολικός αριθμός των εκτρεφόμενων πρόβατων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1.000.000 ζώα.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Χιώτικων Προβάτων;

Το χιώτικο πρόβατο είναι μεγαλόσωμο. Το μέσο ύψος των κριών είναι 84cm και των προβάτων σε περίπου 76cm. Η κεφαλή του είναι κωνική με σχετικά μακρύ πρόσωπο, τα αυτιά του είναι ημικρεμάμενα. Οι προβατίνες είναι ακέρατες ή σε ένα μικρό ποσοστό έχουν υποτυπώδη κέρατα ενώ τα αρσενικά έχουν ανεπτυγμένα ελικοειδή κέρατα. Η ουρά του είναι κωνική με μήκος έως 31cm και ανήκει στα ημιπλατύουρα πρόβατα. Η διάπλαση αυτής της ουράς θεωρείτε ως μειονέκτημα. Το στήθος του είναι στενό , περίπου 17cm, αλλά αρκετά βαθύ, γύρω στα 33cm. Η περίμετρος του θώρακα είναι περίπου 95cm. Η προσφυγή του μαστού συχνά δεν είναι καλή, με αποτέλεσμα ο μαστό να είναι κρεμάμενος όπου κατά τους τελευταίους μήνες της κυήσεως και το πρώτο διάστημα της γαλουχίας σχεδόν αγγίζει το έδαφος. Ο χρωματισμός της φυλής είναι λευκός με μαύρες κηλίδες στο πρόσωπο, τα αυτιά, τα άκρα και την κοιλιακή χώρα. Το χιώτικο πρόβατο ανήκει στα ομοιόμαλλα πρόβατα. Η ποιότητα του μαλλιού ως ομοιόμαλλο προβάτου, δε είναι ιδιαίτερη καλή αλλά και η παραγόμενη ποσότητα μαλλιού δεν είναι υψηλή. Το ζώο έχει όρθια στάση και δίνει την εντύπωση υπερήφανου ζώου.


Αναπαραγωγή:

Η Χιώτικη φυλή παρουσιάζει αναπαραγωγική δραστηριότητα 9 μήνες το χρόνο και άνοιστρη περίοδο που παρουσιάζεται μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου. Η αναπαραγωγική του περίοδος ξεκινά πρώιμα, σε ηλικία 7-12 μηνών. Ορισμένες προβατίνες διφορίζουν, μπορούν δηλαδή να γεννήσουν δύο φορές μέσα στο ίδιο έτος.

Αποδόσεις:

Η γαλακτοπαραγωγή της φυλής εξαρτάται από το σύστημα διαχείρισης και τις συνθήκες εκτροφής. Η εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή κυμαίνεται μεταξύ 120kg-300kg. Η λιποπεριεκτικότητα κυμαίνεται μεταξύ 5,9και 6,8% και η περιεκτικότητα του γάλακτος σε πρωτεΐνη είναι περίπου 5,5%. Η φυλή είναι διεθνώς γνωστή ως φυλή υψηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας. Η μέση περίοδος γαλουχίας είναι περίπου 210 ημέρες. Η κρεατοπαραγωγική ικανότητα του Χιώτικου προβάτου θεωρείται μέτρια λόγω του υπερβολικού λίπους των σφάγιων. Τα αρνιά σφάζονται κατά τον αποθηλασμό τους (45-50 ημερών) και αποδίδουν σφάγιο 10-12kg με 25% περίπου ολικό λίπος. Το Χιώτικο πρόβατο διαθέτει αξιοσημείωτη ικανότητα προσαρμογής σε μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών στην περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης, φαινόμενο όχι πολύ συνηθισμένο στην εκτροφή των προβάτων. Εμφανίζει μια σχετική ευαισθησία σε περιοχές με ψυχρό και υγρό κλίμα και ισχυρούς ανέμους.

Ποιο είναι το βάρος του Χιώτικου Προβάτου;

Το μέσο σωματικό βάρος του Χιώτικου κριού είναι περίπου 87kg και της χιώτικη προβατίνας είναι 66kg.


Βιβλιογραφία:
Ι. Χατζημηνάογλου, Πρόβατα και Αίγες στην Ελλάδα και στον Κόσμο, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσ/νίκη 2006
Β. Λάγκα, Αιγοπροβατοτροφία, Θεσ/νίκη 2017


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.