Damara Koyunu


Damara Koyunu'nun Tarihçesi Nedir?

Şu anda çoğunlukla Namibya'da bulunan yerli bir ırk olan Damara koyun ırkının kökeni, aslen Doğu Asya ve Mısır'a dayanmaktadır. Irk artık Angola'da da mevcuttur, ancak daha önce yıllar boyunca sadece Namibya'nın izole edilmiş bulunmaktaydı. Bu, ırkın diğer koyun ırklarının etkisinden kaçınmasına izin vermiştir.

Damara koyun ırkı adını, ilk yetiştirildiği yer olan Gross Damaland'dan almıştır. Irk, MÖ 3.000 yılına kadar uzandığı düşünülen son derece eski bir tarihe sahiptir. 1904 yılında bu uzun bacaklı koyun ırkı, daha sonraları Gross Damal ve Damara Koyunu olarak bilinmeye başlamıştır, Namibya'nın kuzey bölgesinde Alman kaşifler tarafından keşfedilmiştir.

1986 yılında Omatjenne Araştırma İstasyonunda, yetiştiriciler derneği kurulmuştur ve daha sonra Güney Afrika’ya birçok hayvan ihraç edilmiştir; Güney Afrika, 1992 yılında kendi Damara Koyun Yetiştiricileri Topluluğu’nu kurmuştur.

Damara ırkı ayrıca Avustralya'da yetiştirilmektedir ve birçoğu Yeni Zelanda'da da mevcuttur. Koyunların bazıları, Meatmaster koyunlarını yetiştirmek üzere beyaz başlı bir Dorper ile melezlenmiştir.

Damara Koyunu'nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Damara koyunu, sert coğrafyalarda ve kötü beslenme koşullarında yaşamını sürdürebilmektedir.

• Irk son derece kuvvetlidir, su ve otlakların çok sınırlı olduğu yerlerde üreyebilmektedir. Bu durum koyunları, aşırı koşulların genellikle istisna olmaktan ziyade normal olduğu Namibya'nın müşterek alanları için çok uygun hale getirmektedir.

• Çoğu koyun hastalığına karşı çok yüksek bir dirence ve ayrıca iç parazitlere karşı iyi bir toleransa sahiptir.

• Damara ırkı öncelikle et endüstrisinde kullanılmaktadır.

• Damara koyunlarının çok çeşitli beslenme şekilleri vardır. Çim, çalılarla beslenir ve neredeyse bir sürüngen olarak sınıflandırılabilecek düzeydedir. Araştırmalar, Damara koyunlarının otlar ile beslenmesinin % 64 oranını bulabildiğini ortaya koymuştur. Bu durum, Damara'yı keçilerle aynı beslenme kategorisine yerleştirmektedir.

• Büyük, yağlı kuyruklu bir koyun olan Damara; nispeten büyük bir görünüme sahiptir.

• Uzun boylu bir ırk olan Damara'nın geniş, oval şekilli, derin bir gövdesi vardır.

• Irk uzun, güçlü bacaklara; küçük, biçimli toynaklara sahiptir.


• Irk genellikle kısa, kaba tüylüdür; hem çok renkli hem de tek renkli olabilmektedir.

• Renkler; tek renkli varyasyonlarda kahverengi, siyah ve beyaz renklerinden, çok renkli varyasyonlarda ise siyah ve alacalı beyaz renklerinden oluşmaktadır.

• Boynuzlu bir ırktır, boynuzları genellikle küçüktür.

• Başları, orta bir uzunluğa ve genişliğe sahiptir.

• Koyunların burunları hafif kemerliyken, koçlarınki tıpkı bir gagaya benzemektedir.

• Gözleri iri ve kahverengimsi renktedir, kaş çıkıntıları biçimlidir.

• Damara koçunun başının arkası tıpkı bir yastık kadar yumuşaktır.

• Kulaklar orta büyüklükte ve son derece hareketlidir.

• Bazı durumlarda boğazının alt kısmında sakal bulunabilmektedir. Koyunlar, çeneden boğaza kadar uzanan küçük bir gerdana sahipken, koçlarda genellikle boğazdan aşağı doğru uzanan bir gerdan bulunmaktadır.

• Damara koyunu, işlevsel olarak verimli bir hayvandır.


• Damara koyunları kadınsı görünürken, koçlar daha sağlam yapılı ve erkeksidir.

• Silindirik bir vücut yapısından ziyade; uzun bacakları, yağlı kuyruğu, kısa tüyleri ve solunum sisteminin yapısı nedeniyle tipik bir çöl ırkının karakteristik özelliklerine sahiptir.

• Damara koyunu; yüksek doğurganlık oranına, güçlü annelik içgüdülerine ve elverişsiz koşullar altında iyi büyüme potansiyeline sahiptir.

• İkiz doğumlar mümkündür ve anneler yavrularını yetiştirmede herhangi bir güçlük çekmemektedirler.

• Damara ırkı, erken yaşta üreme kabiliyetine sahiptir (koşullar uygunsa 8 ay gibi erken bir zamanda bile üreyebilmektedirler).

• Damara koyunları yılın herhangi bir zamanında üreyebilmektedirler (poliöstrik).

• Yavrularına karşı ilgilidirler ve onları her türlü tehlikeden koruma eğilimleri vardır. Yetim kuzulara, olağanüstü annelik yeteneklerinden dolayı çok güzel bakarlar, bu olayın her ırkta rastlanması nadirdir.

Olgun bir Damara Koyunu'nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Yetişkin bir Damara koçunun ortalama ağırlığı 80 kg, yetişkin bir koyunun ağırlığı 50 kg ve yeni doğmuş bir kuzunun ağırlığı ise 4 kg’dır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.