Danimarka Kırmızısı Sığır Irkı


Danimarka Kırmızı Sığır Irkının Kökeni Neresidir?

Popüler bir ırk olan Danimarka Kırmızısı’nın ana vatanı Danimarka açıklarındaki adalardır. Bu ırk, Angeln ve Ballum ile Kuzey Slesvig Kırmızısından geliştirilmiştir. Danimarka Kırmızısı birçok ülkeye ithal edilmiş ve birçok ırkın geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Bu ırklara örnek olarak; Litvanya Kırmızısı, Estonya Kırmızısı, Letonya Kırmızı, Polonya Kırmızısı, Beyaz Rusya Kırmızısı, Tambov Kırmızısı ve Bulgar Kırmızısı gösterilebilir. Tropikal ülkelerde ise Zebu, Butana sığır ırklarıyla deneme melezlemesinde kullanılmıştır. Danimarka Kırmızısı ırkının birçok melezlemede kullanılmasının amacı ise ; uzun ömürlü, iyi üreme kapasitesine sahip, süt proteini ve yağı yüksek sığırlar elde etmektir.

1960’larıda bu ırk, Danimarka’ da bulunan sığırların ortalama % 61’ini oluşturuyordu, bu sayı 1980’lerde % 20’lere kadar düşmüştür. Bunun nedeni, daha yüksek üretiminin yapıldığı Hollanda Alaca sığırlarının bölgede yaygınlaşmasından kaynaklanmıştır. Günümüzde bölgede 42.000 civarında safkan bulunduğu belirtilmiştir. Bu da ülkedeki sığır popülasyonun %6.7’lik bir kısmını oluşturmaktadır ve Danimarka hükümeti bu hayvanların özel izinler halinde yurt dışına çıkışını durdurmuştur. Ülkemizde de bazı bölgelerde bu ırkın yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Danimarka Kırmızısı’nın Özellikleri Nelerdir?

 • Kırmızı renge sahiptirler.
 • Boğaları dişilere oranla daha koyu kırmızı renktedirler.
 • Her iki cinsiyette de boynuz bulunur.Yüksek doğurganlığa sahiplerdir.
 • Doğumda güçlük nadiren görülür; kolay doğum yaparlar.
 • Buzağılar hızlı gelişim gösterir.
 • Değişen iklim koşullarına toleransı yüksektir.
 • Soğuk iklimlerde daha iyi gelişim gösterirler.
 • Oldukça güçlü bağışıklık sistemine sahiptirler.
 • Güçlü meme bağına ve düzgün meme yapısına sahip oldukları için meme iltihabına(mastitis) karşı dirençlidirler.
 • Tırnak yapısı kuvvetlidir ve tırnak hastalıklarına dayanıklıdır.


Danimarka Kırmızısı’nın Verim Özellikleri Nelerdir?

 • Ağırlıkları erkeklerde ortalama 600-1000 kilogram, dişilerde ortalama 550-800 kilogram arasındadır.
 • Buzağılama aralığı yaklaşık 13 aydır.
 • Buzağılar ortalama 36-40 kilogram arasındadır.
 • Günlük canlı ağırlık artışı 1200 – 1400 gram arasındadır.
 • Laktasyon başına ortalama süt verimi 8.634 - 11.356 kilogramdır.
 • Süt verimi rekoru ise 1 laktasyonda  17.746 kilogram olarak  bilinmektedir.
 • Süt yağı ortalama % 4.3’tür.
 • Süt proteini ortalama % 3.5’tir.Karkas randımanı % 56'dır.

Danimarka Kırmızı Sığır Irkını Tercih Etmeli miyiz?


Danimarka Kırmızısı, süt üretimi için mükemmel bir ırktır. Yapısı bakımdan bir çok hastalığa dayanıklı ve yüksek doğum oranına sahiptir. Farklı çevre koşullarına dayanıklı olması ile birçok süt işletmesinin gözdesi olan Danimarka Kırmızısı  tercih edilmesi gereken ırklar arasındadır.Kaynakça
- https://www.thatsfarming.com
- http://dlexport.dk
- https://en.wikipedia.org
- http://afs.okstate.edu
- https://heifers.lv/tr

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.