Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkı


Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkının Kökeni Neresidir?

Doğu Anadolu Kırmızısı, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu ve daha çok Doğu Anadolu bölgesinde yayılım gösteren bir ırktır. Kullanım amacı olarak üç şekilde iş görmektedir; süt, et ve iş gücü şeklinde kullanılır. Genel olarak Doğu Anadolu bölgesinin sert kış şartlarında; havalandırma, yem, ışıklandırma ve sıcaklık bakımından pek de iyi olmayan küçük işletmelerde bakılırlar. Mayıs ayından itibaren altı ayı merada geçirirler ve otlaklara çıkarılırlar.

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

• Vücut rengi genellikle kırmızıya yakın kirli sarıdır. Ancak, açık sarı ile koyu kırmızıya kadar farklı renklerde de bulunabilir.

• Boynuzları bulunur. Gri, parlak ve uçlara doğru siyahlaşan boynuzları vardır. Genellikle hilal şeklinde görülür fakat farklı şekillerde de görülmesi mümkündür. Ayrıca boynuzlar 11-22 santimetre uzunluğundadır.

• Göğüs dardır ve sırtta ester çizgisi bulunmaz.

• Vücudunun arka tarafı ön tarafına göre daha yüksektir.

• Tırnakları koyu gridir.

• Sürü iç güdüsü çok iyidir. Sürüde en başta gider ve sürüyü sahiplenip korur.

• Sürü halindeyken Doğu Anadolu Kırmızıları iyi yönetilir ve sakindir, ancak hayvanlar kapalı alanda kaldıklarında hırçınlaşırlar.

• Annelik iç güdüsü gelişmiştir.

• Salgın hastalıklara karşı, özellikle yaşlı bireyler, dayanıklıdır. (Bu madde için ‘Şap’ örnek verilir.)

• Kene, bit gibi dış parazitlere karşı da iyi direnç gösterir.

• Doğu Anadolu Kırmızısı uygun olmayan yaşam şartları, kalitesiz ve kötü beslenmeye karşı oldukça dayanıklıdır.


Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

• Doğu Anadolu Kırmızısının canlı ağırlığı; olgun dişilerinde ortalama 323 kilogram iken, olgun erkeklerinde ise ortalama 393 kilogramdır.

• Cidago yüksekliği; dişilerinde 87-130 santimetre arasındadır ve ortalama 108 santimetredir, erkeklerinde ise 110-132 santimetre arasındadır ve ortalama 117 santimetredir.

• Sağrı yüksekliği; dişilerinde 108 santimetre iken, erkeklerinde ise 121 santimetredir.

• Vücut uzunluğu  dişilerinde 118 santimetre iken, erkeklerinde ise 135 santimetredir.

• Doğu Anadolu Kırmızısı ineklerinin sütleri verimlidir ve laktasyon başına süt verimi ortalama 826 kilogramdır, süt verimi en fazla 1394 kilograma kadar çıkmıştır.

• Laktasyon süresi 204 gündür.

• Buzağıların doğum ağırlıkları; dişi ortalama 17 kilogram, erkek ise ortalama 19 kilogram doğmaktadır. En fazla 30 kilograma kadar çıkar.

• İneklerin doğurma yaşı ortalama 35. aya denk gelir.

• Doğum kolaylığı %91,1’dir ve doğumda yardıma çok fazla ihtiyaç duymaz.

• Buzağıların yaşama gücü %90’dır.

• Canlı ağırlık artışı, günde 846 gramdır.

• Etin karkas randımanı %57,69’dur.


Kaynakça

http://afs.okstate.edu
webcache.googleusercontent.com
https://www.resmigazete.gov.tr


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.