Ermeni Semicoarsewool Koyunu


Ermeni Semicoarsewool Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Ermeni Semicoarsewool ırkı (Armyanskaya polugrubosherstnaya) 1931-1983 yılları arasında geliştirilmiştir. Günümüzde Ermenistan’ın Martuni, Ararat, Vayk, Yeğegnadzor ve Talin bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bu ırk 1200-3500 m rakımlı dağlarda geliştirilmiştir. Yağış miktarı 450 ila 750 mm arasındadır ve iklimi karasaldır. Tarım arazilarin yarısından fazlasını engebeli dağ meraları oluşturur. Kış mevsiminde koyunlar 3-5 ay boyunca ağıllara kapatılır ve kaba yem ile beslenir.

Yerel Balbas ırkı anne tarafından gelen temel soy olarak kullanıldı ve üremede iki yol izlendi. Alagöz Devlet Çiftliği'nde Balbas koyunları Rambouillet ve Lincoln koçlarıyla çiftleştirilerek birinci ve ikinci neslin melezleri üretildi. Lincoln ırkı da Balbas koçlarıyla melezlendi. "Aragats ırkı" adıyla anılan istenen türün melezlerinin uzun süreli seleksiyonu ( yani yarı kalınlıkta tek tip beyaz yapağı ve geniş alt yapağı içeriğiyle) ve kendi aralarında üremeleri tek tip yapı ve yapağı özellikleri olan homojen bir koyun sürüsünün ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Martuni bölgesinin büyük koyun yetiştirme çiftliklerinde 1952’den beri kaba yapağılı Balbas ırkının koyunları Alagöz Çiftliği'ndeki koçlarla çiftleştirilerek çeyrek ve yarımkan melezler üretilmektedir. Alagöz bölgesindeki ırk seleksiyon olarak yetiştirildi ve yapılan bu ayırma işlemi "Martuni tipi" denilen yarı kalın yapağılı koyunların değerli özelliklerinin düzeltilmesine yardımcı oldu. Bu ırk, Balbas ırkının ana yapısal, uyuşumsal ve biyolojik özelliklerini korumaktadır ve bununla birlikte daha iyi kalitede yapağı üretmektedir.

Ermeni Semicoarsewool Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

 • Ermeni semicoarsewool ırkının (Armyanskaya polugrubosherstnaya) koyunları büyük bedene, güçlü bir bünyeye ve iyi gelişmiş yapıya sahiptir.
 • Kafaları hafiftir ve yandan düz bir görünüşü vardır.
 • Göğüsleri derin ancak yeterince geniş değildir.
 • Vücutları sıkı, sırt çizgisi düz ve kalça kısmı bir miktar eğimlidir.
 • Bacakları orta uzunlukta, güçlüdür ve sert toynaklara sahiplerdir.
 • Kuyrukları orta büyüklükte olup iki kenarında yağ bulunur ve dizin iç tarafına kadar uzanır.
 • Yeni doğan kuzular güçlüdür. Erkekler 3-4 kg, dişiler ise 2.5-3.5 kg ağırlığındadır.
 • Kuzular hızlı kilo artışı gösterirler ve 5 aylıkken erkekler 28.5-33.5 kg, dişiler ise 26.0-29.5 kg ağırlığındadır.
 • Yapağıları heterojen yapıda, orta dereceli yoğunlukta ve yeterli parlaklıktadır ve sivri tutamlar halinde sarkar.
 • Koyunlarda tutam uzunluğu 14-20 cm, yapağı lif uzunluğu ise 10-14 cm’dir.
 • Hakiki yapağı içeriği %40-60 oranındadır.Hakiki yapağı liflerinin çapı 21.0-26.5, orta derece olanların ve postlarınınki 41.2-48.2 mm’dir.
 • Koyunlarda kaba kıl nadiren ve bireysel olarak görülür.
 • Karın bölgesinin yapağıyla kaplılık oranı iyidir. Koyunlarda yapağı ağırlığı yaklaşık 3 kg (2.2-4.7 kg aralığında) koçlarınki ise 4.6 kg’dır (3.2-7.0 kg aralığında). Bir yaşındaki koyunlar 2.3-3.0 kg, koçlar ise 2.5-3.5 kg yapağı üretirler. Net yapağı randımanı %69-74’dür.
 • Süt randımanı iyidir. Her koyun %6 yağ içeren 30-40 kg satılabilir süt üretir.
 • Koyunlar genellikle ilk defa kuzular 45-60 günlük olduğunda sağılırlar. 

Olgun Bir Ermeni Semicoarsewool Koyunu’nu Kaç Kilodur?

Olgun Ermeni Semicoarsewool koyununun ortalama canlı ağırlığı 55.0 kg (50-68 kg aralığında),  koçlarınki ise 90 kg’dır (68-116 kg aralığında).


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.