Gürcü (Kafkas veya Tiflis) Keçisi


Kars ve Ardahan ili ve çevresinde görülür. Ülkemizde belli bir bölgede yetiştirilen Keçi Irklarından bir tanesidir.

Gürcü keçisi nereden ve ne zaman gelmiştir?

Türkiye'de Gürcü keçilerinin yetiştirilme alanları asıl olarak Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde Kars ve Ardahan illeri ve özellikle Ardahan ilinin Çıldır ilçesidir.

Gürcü keçileri asıl olarak ovalık alanlarda yetiştirilmektedir. Türkiye'de son yıllarda Keçi sayılarında çok hızlı azalma görülmektedir. Gürcü keçilerinin sayılarında da hızlı bir azalma olup Gürcü keçisi genotipi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu nedenle Gürcü keçilerinin koruma altına alınması Türkiye'mizin ulusal gen kaynaklarının korunması konusunda çok önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi nesli tükenmekte olan gürcü keçisi ırkının tekrar sayısal olarak arttırılması için Tarım Bakanlığı teşvik uygulaması yapmaktadır. Kars ve Ardahan illeri ve ilçelerinde gürcü keçisi yetiştiriciliği yapacaklar bu teşvikten yararlanabilirler.

Yine Gürcü keçileri Ardahan, Çıldır, Posof ilçeleri ve Artvin ili Şavşat ilçesinde bulunan Abaza keçilerine de benzerlik göstermektedir.

Gürcü keçisi kökenini Kafkaslardan almış olup, bu bölgelerde Kafkas keçisi ve Tiflis keçisi olarak da adlandırılmaktadır.

Gürcü keçisi görünüm özellikleri nelerdir?

⦁ Gürcü keçilerinde üst kaba kıl rengi genellikle sadece siyah veya sadece beyaz renktedir. Ancak rengi alaca ve kirli kırmızı olanlara da rastlanmaktadır. Üst kaba kıllar kısa ve düzdür.

⦁ Yüksek ve iri cüsselidirler.

⦁ Süt ve et verimleri oldukça iyi düzeyde kabul edilmektedirler.

⦁ Gürcü keçileri dış lif örtüsü (üst kaba kıl), kulak ve kuyruk yapısı bakımından Kıl keçilerine benzerler.

⦁ Kulakları sarkık, uçları yana ve yukarıya yönelmiştir.

⦁ Dişi keçilerde esas olarak boynuzsuzluğun görülmesine karşın, çok düşük düzeylerde de olsa boynuzlu dişi keçiler de bulunmaktadır.

⦁ Gürcü keçisi tekeleri ile Kıl keçisi tekelerinin boynuz yapıları arasında çok önemli bir farklılık bulunmakta olup Gürcü keçisi tekelerinin boynuzları Capra falconeri tipini gösteren uzun, dik ve az helozoni yapıdadırlar.

⦁ Boynuzlar çok az şekilde görülen bir form olan kılıç şeklindedirler ve uçlarında birbirlerine temas etmektedirler. Ankara keçilerinde olduğu gibi, Gürcü keçisi tekelerinin bazılarında boynuz yapısını oluşturan kaidelerin birbirlerine yakın durumda olmalarına karşın, büyük çoğunluğunda Kıl keçilerinde olduğu gibi kaideler arsında fazla mesafe bulunmaktadır.

⦁ Gürcü keçilerinde baş, uzun parlak ve elastiki üst kaba kıllarla örtülü olup alında kahkül bulunmaktadır. Kahkül beyaz ve parlak renkte iken, sakal beyaz renktedir.

⦁ Dişi keçilerde meme bezleri ve meme başları gayet iyi gelişmiş durumdadır.

Gürcü keçisi verim özellikleri nelerdir?

⦁ Gürcü keçilerinin verim özellikleri yeterince araştırılmamıştır.

⦁ Et ve süt verimlerinin oldukça iyi düzeyde olduğu kabul edilmektedir.

⦁ Laktasyon süresi: 5 ay

⦁ Ortalama süt verimi: 1.5 kg/gün


KAYNAKÇA :
I. turkbesi.com
II. tavsiyeediyorum.com

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.