Hampshire Koyunu


Hampshire Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Hampshire koyunu adını, Old Hampshire, Wiltshire Horn ve Berkshire Knot'un Southdown ile melezlenerek geliştirildiği güney İngiltere'deki Hampshire'dan almıştır.

Wiltshire, Hampshire ve Berkshire'ın verimli olmayan topraklardaki sürülerinin sayısını artırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Doğu bölgelerinden gelen ırklar daha ince yapağıya sahip daha dolgun koyunlarken, batıdaki yaylalardan gelenlerin daha yapılı olduğu belirtilmiştir. Hampshire'da bir çiftçi olan John Twynam, 1829 civarında o dönemde Hampshire'da bulunan sürüsünü Cotswold koçlarıyla melezlemiştir. Ortaya çıkan melez koçlar, dolgun ve tıknaz hayvanlardı. Yaklaşık 1835'ten itibaren altı ya da daha fazlası, Birleşik Krallık'ta bilinen ilk Hampshire, Down sürüsü olarak satılmıştır.

Hampshire bölgesindeki koyun yetiştiricileri, diğer koyunlardan çok daha üstün olduğu düşünülen Hampshire Down'u geliştirmek için seçime devam etmişlerdir. 1889'da Hampshire Down Koyun Yetiştiricileri Birliği, İngiltere'nin kentinde kurulmuştur. Bu birlik günümüzde hala faaliyet göstermektedir.

Aynı yıl (1889), bugün Amerikan Hampshire Koyun Derneği olarak bilinen Amerikan Hampshire Down Koyunu Derneği de kurulmuştur. Hampshire koyunu ABD'de 1840 civarında bulunmuş olmasına rağmen, İç Savaş'tan sağ çıktığını gösteren hiçbir kayıt yoktur. 1865-1870 yılları arasında Hampshires yeniden İngiltere'den ithal edilmiştir, ancak ilk resmi ithalat kaydı 1879'da yapılmıştır. Yüzyıldan uzun bir süredir ABD'li yetiştiriciler, koyun endüstrisinin birtakım ihtiyaçlarını karşılamak için Hampshires'ı yetiştirmiş ve seçmiştir. Hampshire koyunları, tükettikleri yemi verimli bir şekilde et ve life dönüştürebilir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli coğrafi bölgelerinde adapte olabilir, ayrıca üretkendir.

Hampshire Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Hampshire koyunları iri ve tıknazdır. Üstün bir koyun ırkı olarak erken olgunlaşmasıyla dikkat çeker.

• Hampshire, yüzü açık renkte olan, yumuşak başlı, çevik bir koyundur.

• Her iki cinsiyet de boynuzsuzdur; ırkın geliştirildiği ilk dönemdeki boynuzları artık yoktur.

• Yüzü ve bacakları koyulaşmıştır.

• Zamanla vücudu daha dolgun bir hale gelmiştir; kemikleri küçülmüş, sırtı genişleyerek düzleşmiştir.

• Bacakları eskiye göre daha kısa, eti ve yapağısı daha kaliteli iken, üstün seviyedeki dayanıklılığı, iri vücudu, büyük kafası ve kemerli burnu aynı kalmıştır.

• Modern Hampshire koyunları iridir, çoğunlukla beyazdır, yüzü, kulakları ve bacakları siyaha yakın kahverengi renktedir.

• Dizin alt kısmında ve iç dizinde nispeten yapağı bulunmaz.

• Orta uzunluktaki kulaklarında yapağı bulunmaz; kalın, yoğun koyu kahverengi veya siyah tüylerle kaplıdır.

• Amerika Birleşik Devletleri’nde, tarım bölgelerindeki kuzu üretiminde kullanılırlar ve batı bölgelerindeki beyaz yüzlü koyunlarla melezlenmek için yaygın olarak yetiştirilirler. Ayrıca, en popüler et ırklarından biridir.

• Çok dayanıklı koyunlardır; ideal koşulları karşılamayan, barınağın bulunmadığı yerlerde, sıcak veya soğuk hava fark etmeksizin yaşayabilirler.

• Hampshire koyunlarının üreme için bir mevsime ihtiyacı yoktur, ancak genellikle Aralık veya Ocak aylarında ürerler; kuzulamada zorluk yaşamazlar. Sağlıklı bir koyun ve ikiz doğurması yaygındır. Üçüz doğum da nadir değildir, hatta Hampshire yetiştiricileri bazen nadir durumlarda dördüz doğurduklarını bile görmüşlerdir.

• Hampshire koyunları çok korumacıdır.

• Koyunlar ortalama seviyede üretkendir, uzun ömürlüdür ve bakımları kolaydır.

• Çoğunlukla beyaz renkte koyunlardır, ancak diğer renklerde Hampshirelar de görülür.

• Olgun koyunlar, 25.0 ila 33.0 mikron ölçüsü ve 46-58 eğirme sayısına sahip altı ila on pound (2.7-4.5 kg) yapağı üretir. • Yapağıdaki elyaf uzunluğu 5-9 cm’dir ve yüzde 50 ila 62 oranında verime sahiptir.

• Hampshire koyunu birden fazla amaç için yetiştirilmektedir. Çiftçiler, et üretiminden ve bu ırkın ürettiği yapağıdan yararlanmaktadır. Aynı zamanda lifleri de kullanılmaktadır.

• Hampshire koyunları hızlı bir şekilde büyür. Büyük, yağsız karkasları ve hızlı büyüme oranları sayesinde melezleme programlarında kullanılırlar.

Olgun Bir Hampshire Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun bir Hampshire koçu 120 kg, olgun bir koyun ise 90 kg ağırlığındadır.

Resimler : Emma LeCheminant - Nicole (Clarendon Flock - Salisbury)


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.