Hemşin Koyunu


Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen, Anavatanı Türkiye olan bir koyun ırkıdır.

Genellikle Artvin ve Rize illerinde sık rastlanılan bir ırk olan Hemşin Koyunu et ve süt noktasında oldukça verimli bir yapıya sahiptir. Bu sebeple kombine kullanımına ve üretimine uygundur.

Karadeniz iklimine uyum sağlamış olan bu koyun ırkı hırçın ve sürüye bağlı bir hayvandır. Islak ve nemli meralarda otlamaktan oldukça zevk alan bu ırk yürüme ve tırmanma noktasında da oldukça kendini geliştirmiştir.

Hemşin Koyunu Özellikleri Nelerdir?

 • Hemşin koyununun vücut rengi genellikle siyahtan kahverengiye kadar değişmekte ve kirli beyaz olanlarına da rastlanmaktadır.
 • Beyaz renkli olan koyunlarda göz kenarları, alnında ve bacaklarında siyah lekeler bulunmaktadır.
 • Hemşin koyununun yüzü ve başı genel olarak yapağılıdır. Arka bacaklar ince yapağı ile kaplıdır.
 • Bu koyunlar genellikle boynuzsuzdur. Boynuzu olan erkeklerde boynuz büyük ve helezonidir. Dişilerde zayıf boynuz görülebilir.
 • Kuyruk yapısı tek parça olup dip kısmı geniş, tarsal bölgesine doğru daralır ve uç kısmında ince bir parça bulunur.
 • Vücut sağlam ve orta iriliktedir.
 • Hemşin koyununun genel olarak boyun kısa, göğüs nispeten dar, sağrı ve bacaklar orta yüksekliktedir. Sağrı cidagodan biraz yüksektir.
 • Küçük kulaklıdır. Kulaksız koyunlar da bulunmaktadır.
 • Yerli ırklar içinde en uzun kuyruk yapısına sahiptir.
 • Hemşin koyununun engebeli ve kayalık bölgelerde yürüme ve tırmanma yeteneği çok iyidir. Yüksek rakımlı ve fakir meraları çok iyi değerlendirir.
 • Dayanıklılık, yaşama gücü ve kötü çevre koşullarına adaptasyon yeteneği yüksektir.
 • Analık ve sürü içgüdüsü yüksek, hırçın tabiatlıdır.
 • Yağışlı ve nemli Doğu Karadeniz iklimine iyi uyum sağlamıştır. Karlı dönemlerde açık veya bir tarafı kapalı ağıllarda barındırılır. Bu dönemde besleme kaba yem ağırlıklıdır.

Hemşin Koyunu Verim Özellikleri Nelerdir?

 • Hemşin koyununun canlı ağırlığı erkeklerde 65-70 kg ; dişilerde 55-60 kg kadardır.
 • Cidago yüksekliği tekelerde 79 cm’dir. Dişilerde ise bu yükseklik 73 cm civarındadır.
 • Hemşin koyununun vücut uzunluğu erkeklerde 72 cm’dir. Dişilerde ise 68 cm’dir.
 • Hemşin dişisinin bir batında kuzu sayısı 1.1’dir.
 • Doğum ağırlığı erkeklerde 3.4 kg ; Dişilerde 3.1 kg’dır.
 • Bu koyunun 1 gündeki canlı ağırlık artışı erkek koyunlarda 215 gr’dır. Dişilerde ise 180 gr kadardır.
 • Süt verimi 110 litredir.
 • Laktasyon süresi 135-170 gün.
 • Hemşin koyununun yapağı verimi 1.7 kg’dır.
 • Damızlık yaşı ise 18 aydır.


Kaynakça
I. hemsinturk.wordpress.com
II. farmow.com

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.