Herik Koyunu


Herik koyununun Ana vatanı Türkiye’dir. Amasya ilimiz ve çevresinde kalan bölgelerde yetiştirilmekte olan bir ırktır. “Amasya Heriği” adıyla da anılmaktadır.

Akkaraman ve Morkaraman koyunlarının, Karayaka koçlarıyla melezlenmesiyle elde edilmiştir.

Herik koyunu kuyruk yapısından dolayı Dağlıc koyununa benzetilmektedir. Bu durumdan dolayı kimi bölgelerde Dağlıç koyunlarına Herik koyunu denmektedir. Halbuki Herik koyunlarının kuyruğu Dağlıç koyununkinden farklıdır.

Dağlıçta kuyruğun esas yağlı kısmı, arkadan bakılınca uzun, oval şekle yakın ve yassıdır. Kuyruğun aşağıdaki uç kısmı ise yağsızdır ve kuyruk ortasında oyukluk (mizabe) vardır. Herik koyunlarında ise kuyruğun yağı yukarıda geniştir ve aşağıya doğru indikçe daralır. Kuyruk ucunda birden bire yağsızlaşan sivri kısım yoktur, yağ kitlesi kuyruk ucuna doğru olarak daralmaya devam eder.

Yetiştirme Koşulları : Düşük rakımlı tepelik alanlar ile düz arazilerde yetiştirilir. Sıcağa karşı duyarlı olup, yağışlı ve nemli hava şartlarına uyum sağlamıştır.

Herik Koyununun Özellikleri Nelerdir?

 • Herik koyununun vücut ve baş orta büyüklükte olmaktadır. Erkeklerde burun dışbükeydir.
 • Boyun ve bacaklar orta uzunluktadır.
 • Sağrı cidagodan biraz yüksektir.
 • Yapağısı genel olarak beyazdır, kahverengi -siyah olanlara da rastlanır. Vücudun yapağısız kısımları olan; baş ve bacaklarda siyah - kahverengi leke ya da benekler görülür.
 • Genel olarak Herik koyununun erkekleri boynuzlu dişileri ise boynuzsuzdur. Boynuz, erkeklerde baştan öne ve yana doğru açılan kıvrımlı ve kuvvetli, dişilerde ise zayıftır.
 • Kuyruk vücuda bağlantı noktasında geniş, aşağıya indikçe daralır ve tarsal eklemlere bazen daha da aşağıya uzanır. Kuyruğun geniş kısmı genel olarak düz olup, bazılarında iki parçalı yapıyı andıran oluk görülür. Kuyruk ucu genel olarak yağlıdır.
 • Herik koyunu hırçın ve tedirgin yapılıdır. Dışarıdan gelecek en ufak uyarıya dahi duyarlıdır.

Herik Koyununun Verim Özellikleri Nelerdir?

 • Herik koyunu tekesinin canlı ağırlığı 60 kg olmaktadır. Dişilerin canlı ağırlığı ise 47 kg’dır.
 • Cidago yüksekliği erkek koyunlarda 65 cm’yi bulmaktadır. Dişilerde ise 61 cm’dir.
 • Herik koyunu erkeğinin vücut uzunluğu 67’cm olmakla birlikte, dişi koyunun uzunluğu da 62 cm’dir.
 • Herik koyunu dişisinin bir batında kuzu sayısı 1.1’dir.
 • Bu koyunun kuzu doğum ağırlığı erkek koyunda 3.5 kg’dır. Dişi koyunda ise 3.3 kg’dır.
 • Damızlık yaşı 18. Aydır.
 • Yapağı verimi ise 1.8 – 3.5 kg arasındadır.Kaynakça
I. ziraatciyiz.biz
II. hayvancilikbilgi.com
III. turkbesi.com
IV. morfikirler.com

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.