Hog Island Koyunu


Hog Island Koyunu'nun Tarihçesi Nedir?

Hog Island koyun ırkı, Virginia kıyılarındaki Hog Adası'nda gelişen vahşi bir ırktır. Yerliler adayı 1600'lerde kolonileştirmişlerdir. 1700'lerin başında ise İngiliz kökenli koyunları tanıtmışlardır.

Hog Island koyunları, adanın dayanıklılık, yiyecek arama yeteneği ve üreme verimliliği için doğal seçilime karşılık olarak gelişmiştir. Adaya dışarıdan da koyunlar gelmiştir ancak yaşam ortamının izolasyonu ve doğal seçilimi, koyun nüfusunu farklı bir ırk haline getirmiştir.

Koyunların sayısı, 20. yüzyılın başlarında yüzleri bularak zirveye ulaşmıştır. Şiddetli hava koşulları nedeniyle, insanlar 1930'larda evlerini terk etmiştir. Adada oldukça az insan müdahalesi ile koyun sürüleri hayatta kalmaya çalışmıştır.

1930'larda bir dizi kasırga ve “nor'easter” fırtınası (kuzeydoğudan gelen fırtına veya sert rüzgar) adayı boydan boya aşarak yerlileri yaşamlarını adada sürdürme konusunda caydırmıştır.


1945'e gelindiğinde, Hog Adası'ın tüm yerlileri hayvanlarının çoğunu yanlarına alarak Virginia'nın Doğu Kıyısı'na göç etmişlerdir. Pek çok koyun Hog Adası'nda kalarak yüzyıllardır olduğu gibi gelişmeye devam etmiştir. İlkbaharda sahipleri ile koyunları arasındaki tek temas genellikle yıllık kesme ve çentikleme olmuştur.

Son koyun, 1974'te Doğa Koruma'nın (Nature Conservancy) adayı satın almasıyla Hog Adası’ndan çıkarılmıştır. Dört yıl sonra Virginia Kıyısı Rezervleri (Virginia Coast Reserve) çalışanları, şans eseri adada gelişen bir koyun sürüsünü bulmuştur. Bu, Hog koyunlarının aşırı dayanıklılığının bir kanıtıdır.

Doğa Koruma, 1978’in Ağustos ayında adadaki son koyunu tamamen evcilleştirme amacıyla almıştır. On koç ve yirmi koyun, ırkın parazit direncini araştırmak için Virginia Tech'e götürülmüştür. Bir yıl süren çalışma, koyunların adada parazitten uzak kalmasını sağlayanın direnç değil izolasyon olduğunu göstermiştir.

Hog Island Koyunları’nın Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Hog Island koyunlarının fiziksel görünüşleri değişiklik göstermektedir. Koyunların çoğunun yapağısı beyaz olsa da yaklaşık yüzde yirmisi siyahtır.

• Yeni doğan kuzularda benekler görülür ancak kuzular olgunlaştıkça bu benekler genellikle kaybolur.

• Bu koyunların yüzü ve bacakları kahverengi, beyaz ve siyah benekli olabilirken yüz ve bacakları siyah da olabilmektedir.

• Ortalama bir ağırlığa sahip yapağı verimi 1-3.5 kg arasında değişmektedir.

• Koyunlar, kendiliğinden her yıl yapağılarını yavaşça dökerler. Ancak çoğu mal sahibi yapağı toplamak ve daha güzel görünen bir yapağı oluşturmak için onları kesmeyi tercih eder.

• Hog Island koyunları, boynuzlu veya boynuzsuz olabilir.

• Hog Island koçlarının, boynuzları olabilir. Kimisi ise boynuz gelişimini tamamlayamadığı için boynuzsuzdur.

• Mükemmel annelerdir. Çoğu zaman ikiz yavrularlar.

• Hog Island koyunu yemek arama konusunda oldukça yeteneklilerdir. Eğer fırsat bulurlarsa, otlamak yerine aramayı tercih ederler.

• Çok kalabalık sürülerde bulunurlar. Doğaları gereği son derece dikkatlidirler.

Olgun Bir Hog Island Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun bir Hog Island koçu 55-60 kg, olgun bir koyun ise 40 kg ağırlığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.