İrlanda Moiled Sığır Irkı


İrlanda Moiled Sığırlarının Tarihçesi Nedir ve Kökeni Nereden Gelmiştir ?

İrlanda Moiled sığırları hem süt hem de et üretimi için yetiştirilen İrlanda kökenli bir sığır türüdür. County Leitrim, County Sligo ve County Donegal kökenli nadir bir sığır türüdür. İrlanda’nın en eski sığır türlerinden biri olarak görülmektedir. Şu anda bu ırk sadece İrlanda'da bulunur. İrlanda Moiled inekleri, diğer ırklara oranla oldukça yüksek süt verimine sahiptir. Irk, adını "Maol" teriminden almıştır. 'Maol' terimi Galce'dir ve bu sığırların boynuzları olmadığı için bu isim kullanılmışlardır. 

İrlanda Moiled Sığırlarının Fiziksel ve Karakteristik Özellikleri Nelerdir ?


Yirminci yüzyılda yerini yeni sığır ırkları aldığından sayıları azalmıştır. Toplam sayı 1970'lerde 30 ineğin altına düşmüştür. Bu 30 inek, Kuzey İrlanda'daki iki yetiştirici (Dunsilly'den David Swan ve Maymore'dan James Nelson) tarafından yetiştirilmeye devam edilmiştir. İrish Moiled Cattle Society topluluğu bu ırkı geliştirmek ve iyileştirmek için 1926'da kurulmuştur. Bugün 40'ın üzerinde İrlanda Moiled sığır yetiştiricisi vardır.

 • İrlandalı Moiled sığırları orta büyüklükteki hayvanlardır.
 • Genellikle kırmızı renktedirler ve arka ve alt kısımlarda beyaz alanlar bulunur.
 • Benekli yüzleri vardır.
 • Boynuzsuz sığırlardır.
 • Alınlarında oldukça belirgin bir çıkıntısı vardır.
 • Olgun ineklerin ortalama canlı vücut ağırlığı 650 kg civarındadır.
 • Olgun boğaların ortalama canlı vücut ağırlığı ise 800 kg civarındadır.
 • Tırnak ve bacak yapıları çoğu arazi koşulu için dayanıklıdır.
 • Kışı tüyleri sayesinde rahat geçirirler ve kışın çoğu zaman silaj veya saman yeterli gelmektedir.

İrlanda Moiled Sığırı Kullanım Alanları Nelerdir ?

İrlanda Moiled sığırları hem süt hem de et üretimi için kullanılırlar. İrlanda Moiled sığır etinin yüksek kalitede ve çok güzel bir tada sahip olduğu belirtilmektedir. Bu ineğin kötü yetiştirme şartlarında bile iyi bir sığır eti ürettiği bilinmektedir. Ancak gıda takviyesi gereken koşullarda aşırı kiloyu engellemek ve sığır etinin fazla yağlı olmasını engellemeye dikkat edilmelidir. İrlanda Moiled sığır eti kalitesinin, bu ırkı neslinin tükenmesinden kurtardığı söylenmektedir. İrlanda Moiled boğaları en küçük sürülerde bile kullanılmalarına olanak veren uyumlu bir mizaca sahiptir.

İrlanda Moiled ineğinin sağlıklı bir gebelik süresi sağlandığında yaklaşık dokuz aylık bir gebelik süresi vardır. Suni tohumlama üzerinde çalışmalar yapılmış ve başarılı olunmuştur. Hemen hemen her buzağıyı az güçlükle veya hiç zorluk çekmeden yetiştirme kabiliyetine sahip oldukları bilinmektedir. Doğumdan sonra süt verimi buzağıları beslemek için yeterlidir.

İrlanda Moiled Sığırı Verim Özellikleri Nelerdir ?


 • İrlanda Moiled sığırları genellikle uysal mizaçlıdır ve yetiştirmesi kolay bir ırktır.
 • İnekler çok verimlidir.
 • Sağlıklı ve iyi vücut kondisyonunda tutulursa her 12 ayda bir buzağı üretebilmektedirler.
 • Sağmal olarak kullanılan ineklerde verim yüksektir ve laktasyon başına 5000 litreye kadar süt verimi elde edilmektedir.
 • Bu ırk, et üretimi için de çok başarılıdır. Etleri iyi kalitede ve kendine özgü bir tada sahiptir. Bu ırktan kötü yetiştirme koşullarında bile yüksek kaliteli sığır eti ürettiği bilinmektedir.
 • İrlanda Moiled sığırları iyi bir otlayıcılardır.
 • İrlanda Moiled sığırları uzun ömürlülüğü ile bilinmektedir.
 • En az 10 yıl düzenli olarak üreyebilirler.
 • İrlanda Moiled sığırları mevsim şartlarına dayanıklı bir ırktır.
 • Ayrıca daha düşük kaliteli yemleri, diğer ırklara göre daha kolay sindirebilirler.
 • Sığır eti üretiminde kullanıldığında 20 ila 24 ay arasında yaklaşık 240 kg karkas verimi sağlanmaktadır.
 

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.