Hayvanlarda Rahim Sarkması / İç Çıkması / Prolapsus Uteri
Hayvanlarda Rahim Sarkması / İç Çıkması / Prolapsus Uteri

Evcil hayvanlardan en çok ineklerde görülen prolapsus uteri / rahim sarkması , doğum ve yavru atmayı izleyerek , çoğunlukla gebeliğin şekilllendiği dişi üreme organının kendi içinden geçip ters dönerek dışarı sarkması olarak tanımlanır. ...

Bağırsak Zehirlenmeleri
Bağırsak Zehirlenmeleri

Clostridium grubu bakterilerin bağırsaklarda normalden fazla çoğalmasına ve sonradan bu bakterilerin toksinlerini üretip yaymasıyla meydana gelen ve ani ölümlerle sonuçlanan hastalıklardır ve zehirli enfeksiyon diye bilinirler....

Koyun, Keçi ve Sığırlarda Bit Enfestasyonu
Koyun, Keçi ve Sığırlarda Bit Enfestasyonu

Koyun, Keçi ve Sığırlarda Bit Enfestasyonu , Bitler hayatlarının tamamını canlıların üzerinde geçiren parazitlerdir. Bitler deri döküntüleri, tüy parçacıkları ve kanla beslenirler. Renkleri genelde soluk bejden koyu griye kadar değişir....

Sığırların Yağlı Karaciğer Sendromu
Sığırların Yağlı Karaciğer Sendromu

Fat Cow Sendromu ve doğum öncesi dönemde Gebelik Toksemisi olarak da bilinir. Hastalık daha çok belirti göstermeden yağlı karaciğer sendromu şeklinde seyrettiğiden işletmelerde bu formu büyük ekonomik kayıplara neden olur....

IBR ( Sığırların Kompleks Solunum Yolu Hastalığı )
IBR ( Sığırların Kompleks Solunum Yolu Hastalığı )

IBR hastalığı sığırlarda görülen son derece bulaşıcı, viral bir hastalıktır. Öksürük, sık soluma, korneal ödem, göz ve burun çevresinde kızarıklık ve akıntı hastalığın başlıca belirtileridir. Burun etrafındaki ve içindeki aşırı kızarıklık....

Aşıların Önemi ve Sığır, Koyun ve Keçi Aşıları
Aşıların Önemi ve Sığır, Koyun ve Keçi Aşıları

Hastalıklara karşı koruma amacıyla uygulanan aşının tarihi çok eskidir....

Simental  Irkı
Simental Irkı

Simmental ırkı geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanan bir sığır türüdür. Anavatanı İsviçre ve Avusturya’ dır. Simmental adı, sığırların ilk yetiştirildiği bölgenin isminden türemiştir( İsviçre'deki Berner Oberland'da bulunan Simme Vadisi.)...

Toxoplasma Gondii
Toxoplasma Gondii

Toxoplasma gondii hayvanlardan insanlara bulaşan önemli bir paraziter hastalıktır. Toxoplasma gondii ‘nin neden olduğı insan dahil bütün memelilerde ve kanatlılarda görülen sistemik protozoal bir enfeksiyondur. ...

Neospora Caninum
Neospora Caninum

Neospora caninum ineklerde önemli abort nedenlerinden biridir. Enfeksiyon özellikle iki aylıktan küçük danalarda ortaya çıkar. Sığırlarda gebelik süresinde yavruya geçip , yavruyu enfekte eden önemli parazitlerden biridir....

Sığırlarda Görülen Kene Kaynaklı Hastalıklar
Sığırlarda Görülen Kene Kaynaklı Hastalıklar

Sığırlarda görülen kene kaynaklı hastalıklar hem verim kaybı hemde bazı hastalıkların insanlara da bulaşabilmesi açısından çok önemlidir. Kene Kaynaklı Paraziter Hastalıklar Nelerdir ?...

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.