Kangal Koyunu


Kangal Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Kangal koyunu, Akkaraman koyununun 3 tipinden birisidir. Bunlar; Kangal, Sivas, Karakaş koyunlarıdır. Eskişehir ve Kütahya’dan başlayıp doğuda Sivas’a kadar sahil şeridi dışında Orta Anadolu’da ve geçit bölgelerinde çok sık tercih edilip yetiştiricilikleri yapılmaktadır.

Türkiye koyun varlığının yarısına yakınını bu ırk oluşturmaktadır. Bölge şartlarına yani soğuk ve sert etkilime, açlığa, kuraklığa ve kötü hava şartlarına adapte olmuş dayanıklı hayvanlardır.

Kangal Akkaraman koyun ırkının, sürü içgüdüsü gelişmiştir. Bitki örtüsü zayıf, geniş meralarda verimli bir koyun ırkıdır.

Kangal koyunu, hem et hemde süt yönünden iyi verim özelliği gösteren yerli ırkımızdır. Kombine verimli olması yetiştiriciler tarafından tercih sebeplerinden birisidir.

Bunlardan elde edilecek kuzuların içerisinde ırkının özelliklerini iyi yansıtanlar damızlık olarak kullanılır ve sürünün gençleştirilmesinde önem taşırlar.

Kangal koyununda, diğer koyun ırklarından 2 kaburga daha fazla yani 14 kaburgaya sahip olduğunu ve bunun diğer Akkaraman koyun tiplerinden daha iri cüsseli ve daha fazla ete sahip olabilmektedir.

Kangal Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Kangal koyununun, vücut rengi beyazdır

• Vücutları iri yapılıdır

• Dudak yapısı incedir

• Burun üstü genellikle dış bükey ve Akkaraman ırkına göre daha uzundur.

• Kulaklar uzun, geniş ve sarkıktır.

• Boyun ve vücudu uzun, dardır. Kaburgalar yassıdır.

• Yapağısı beyaz, kaba ve karışıktır fakat Akkaraman ırkına göre daha iyi niteliktedir.

• Baş, boyun, bacaklar ve karın altında yapağı bulunmaz.

• Ayakları ve göz çevresi genellikle siyah lekeler görülebilir.

• Koyunlar boynuzsuzdur. Erkeklerin %10’unda zayıf boynuz bulunur.

• Kuyrukları yağlı ve S kuyruk yapısındadır.

• Zor şartlara oldukça dayanıklıdır.


• Kötü mera şartlarında yetiştirilebilir.

• Kangal koyun ırkı, hastalıklara karşı dayanıklıdır.

• Olgun bir Kangal koçunda cidago yüksekliği 100cm iken; olgun bir koyunda, 76 cm’dir.

• Kuyruk ağırlığı ortalama: 5-7kg’dır

• Vücut uzunluğu: erkekte 74 dişide 66 cm’dir.

• Kuzu doğum ağırlığı, ortalama 4.6 kg’dır.

• Kangal koyununda, ikizlik oranı %18-22’dir •

• Ergin bir Kangal koyunu, bir laktasyon döneminde 70 ila 130 litre süt verebilmektedir. Laktasyon süresi 140-150 gündür. Damızlık yaşı 18 aydır.

• Kangal koyununun, merada günlük canlı ağırlık artışı 260-280 gramdır.

• Yapağı verimi, 1.7 kg’dır.

Olgun Bir Kangal Akkaraman Koyunu ile Mor Karaman Koyunu Arasında Verim Özellikleri Yönünden Ne Gibi Farklılıklar Bulunmaktadır?


Yapılan araştırmalar sonucunda,

Gebelik oranı; Mor Karaman’da %93.3 iken, Kangal Akkaraman’da %95.3.

Doğum oranı; Mor Karaman’da %83.3 iken, Kangal Akkaraman’da %86

Döl verimi; Mor Karaman’da %106.6 iken, Kangal Akkaraman’da % 111.6

İkizlik oranı; Mor Karaman’da %28 iken, Kangal Akkaraman’da %27

Yüz doğuma düşen kuzu sayısı, Mor Karaman’da 128, Kangal Akkaraman’da 130

Laktasyonda süt veriminin; Mor Karaman’da 77.6 iken, Kangal Akkaraman’da 50.5 kg olarak bildirilmiştir.

Olgun Bir Kangal Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun bir Kangal koçu ortalama 90-120 kg iken olgun bir Kangal koyunu ortalama 70-80 kg’dır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.