Karakul (Karagül) Koyunu


Türkiye'deki Karakul yetiştiriciliği, 1929 yılında Rusya'dan getirilen 16 koç ve 20 koyuna dayanmaktadır.

Karakul koçları ile bazı yerli ırkların (Kırmızı Karaman, Tuj, Akkaraman ve Kivircik) yetiştirilmesiyle, 1950 yılında İç Anadolu'da Eskişehir yakınlarındaki Çifteler Devlet Çiftliği'nde büyük bir Karakul sürüsü oluşturulmuştur.

Rusya ve Afganistan ithalatından çok önce ülkenin kuzeyinde Tokat ilinde ve güneyde Antalya ilinde bulunmaktadır.

1958'de Afganistan'dan Ankara yakınlarındaki Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsüne ikinci bir Karakul grubu (2 koç ve 6 koyun) geldi ve bu enstitüde küçük bir Karakul sürüsü kuruldu. Bu seçkin sürülerden elde edilen koçlar, Tokat ve Antalya illerinde halihazırda bulunan Karakul cinsi koyunlarda uzun süredir kullanılmaktadır.

1983 yılında Türkiye'deki Karakul türü koyun sayısının 24.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Beslenme ve idare Akkaraman için açıklananla benzerdir.

Karakul (Karagül) Koyunu Özellikleri Nelerdir?

Karakul koyununun vücut yapısı küçüktür. Başı orta büyüklükte, boynu kısa ve kalın, bacakları ise orta uzunluktadır.

Cidago, sırt ve sağrı hemen hemen eşit yükseklikte olup yandan bakıldığında sırt düz bir hat gibi görülür.

Yaygın vücut rengi siyahtır. Siyah dışında kahverengi, gri ve beyaz olanları da görülür. Yapağısı kaba karışıktır. Yapağı lif çapı bireysel olarak değişiklik göstermektedir.

Kuzuları parlak, bukleli ve kürk yapımına uygun kıl örtüsüne sahiptir.

Erkekler boynuzlu dişiler ise genel olarak boynuzsuzdur. Dişilerde boynuzluluk oranı %13 civarındadır. Boynuz yapısı, erkeklerde baştan öne doğru açılan kuvvetli ve kıvrımlı, dişilerde ise tek kıvrımla kulak arkasından öne doğru ve zayıf yapılıdır. Yağlı kuyrukludur.

Yetersiz çevre şartlarına dayanıklıdır. Hastalıklara dirençlidir. Yeni doğmuş kuzularda kıl örtüsü bukleli ve parlak yapıda iken, kısa süre sonra bukleler düzleşerek mat ve son derece kaba yapağı halini alır.

Yetiştirme Koşulları : Bozkır iklimi ve kurak şartlara iyi adapte olmuştur. Özel bakım ve besleme istemez. Yetersiz mera, bakım besleme koşullarında yetiştirilebilir. Yetiştiriciliğinde yaylacılık geleneği yaygındır. Sürüler meraya genelde akşam ve gece çıkarılır.

Karakul (Karagül) Koyunu Verim Özellikleri Nelerdir?

  • Karakul koyununu erkeğinin canlı ağırlığı 80-100 kg civarındadır. Dişi koyunun ağırlığı ise 45-70 kg arasındadır.
  • Yünü yağlı tiptedir. Yılda 6-12 cm uzar.
  • Yapağı verimi 2-2.4 kg’dır.
  • Lüle uzunluğu 15-18 cm civarıdır.
  • Elyaf çapı 30-32 mikrondur.
  • Genelde tek doğum yaparlar ve 2 yılda 3 kuzu verir.
  • Süt verimi 55-60 litredir.
  • Laktasyon süresi 130-140 gündür.


Kaynakça
kucukbashayvancilik.com
farmow.com
tarimorman.gov.tr

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.