Latxa Koyunu


Latxa Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Latxa koyun ırkı, Fransa'da Manech olarak da bilinen, soyu İspanya'nın Bask Bölgesi'ne dayanan bir ırktır. Latxa koyunu, Pireneler’de Blondofaced Lacco olarak da bilinmektedir. Latxa kelimesi Baskça’da ''yeterli'' anlamına gelmektedir.

Çoğunlukla Biskay, Guipuzcoa ve Navarre bölgelerinde bulunmaktadır. Pastörize edilmemiş sütü Idiazábal ve Roncal peynirleri üretmek için kullanılmaktadır.

Ten rengine göre ayırt edilen sarışın yüzlü (Cara Rubia) ve siyah yüzlü (Cara Negra) olmak üzere iki ekotipi vardır. Siyah yüzlüler kısmen daha büyük hayvanlardır.

Latxa Koyunları’nın Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Latxa koyununun, üremesi geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Çobanların yaklaşık %43'ü kuzu yetiştirmez ve bu nedenle ilk kuzulama yaşı ortalama 20 aydır.

• Latxa, diğer sütçü ırklar kadar yoğun süt üretmeyen, mevsimsel bir emzirme döngüsüne sahiptir.

• Sağım süresinin uzunluğu 130 ile 140 gün arasında olup %5,8 yağ ve %5,1 protein içeren 150 kg süt üretmektedir.

• Latxa ırkının sütü verimlidir. Üretilen sütün %95'i peynire dönüştürülür. Bu peynirin %60'ı, ırk ve üretim yapılan coğrafi bölge gibi bazı kısıtlamalar getiren, Idiazabal peyniri Menşe Markası tarafından koruma altındadır.

• Latxa ırkı, dağ meralarının mevsimlik kullanımına dayanır.

• Latxa ırkı, orta veya kısa boyludur.


• Yapağısı beyazdır. Baş ve bacaklarının rengi farklılık göstermektedir. Orta büyüklükte ve yatay kulakları vardır.Kafa profili, düz veya dışbükeydir.

• Latxa koyunları, boynuzsuz veya kısa boynuzlu iken, koçlar uzun, sarmal boynuzlara sahiptir.

• Yaşla birlikte doğurganlıkları artar. En doğurgan dönemleri 4-5 yaşlarıdır.

• Doğduklarında ağırlıkları 5,1 kg'dır.İkiz doğumda ki ağırlıkları ise 4.2 kg’dır.Erkek kuzular, dişilere göre daha ağır doğum ağırlığına sahiptir.

• Kuzuların canlı ağırlık artışı, günde ortalama 250 gr'dır.

• Latxa kuzuları, yaklaşık 30 ila 45 gün sonra sütten kesilirler.Canlı ağırlıkları 15-19 kg olduğunda ise kesilirler.

• Son zamanlarda bazı İspanyol çiftçiler, Latxa ırkını geliştirmek için melez Assaf veya Romanov koyunlarını kullanmaya başlamışlardır.

Olgun Bir Latxa Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Latxa koçları 75 ila 80 kg, koyunları yaklaşık 45 ila 50 kg ağırlığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.