Letelle Koyunu


Letelle Koyunu'nun Tarihçesi Nedir?

Letelle koyun ırkının kökeni, İspanyol Merinosu’na dayanmaktadır. 1785'te İspanyol Merinosu, Fransız Hükümeti'nin Paris'in hemen dışındaki deneysel çiftliği Rambouillet'te yer edinmiş ve Rambouillet'ler olarak tanınmaya başlamıştır.

Fransa'dan Güney Afrika da dahil olmak üzere, diğer ülkelere ihraç edilmişlerdir. 1921 - 1922'de, Letelle'nin orijinal yetiştiricisi olan merhum TP van der Walt, Barkly East bölgesinden ince yapağılı 35 büyük, düz gövdeli koyun satın almıştır. Bu koyunlar, çoğunlukla Rambouillet tipindeydi. Ayrıca, üreme planları için temel görevi görmek üzere aynı niteliklere sahip 3 koç satın almıştır. İdeali, otlatma birimi başına maksimum miktarda yapağı ve koyun eti verebilecek boynuzsuz bir Merinos koyunu yetiştirmekti.

Amacı; bu koyunların soyunun erken yaşta kaliteli koyun eti üretmesi ve gerçek Merinos yapağısı taşımasıydı. Bu şekilde, Güney Afrika'nın sert iklimine adapte olabilen dengeli bir Merinos koyunu yetiştirebilecekti. Ancak 25 yıllık yapıcı yetiştiriciliğin ardından, koyun ırkının gerçekten de istenen tek tip kaliteli yapağısı ve iyi adaptasyon yetenekleri ile yeterli koyun özelliklerini aktarabilecek düzeyde bir ırk olduğuna kendisi ikna olduğunda, koyunları halka tanıtmaya istekli olduğunu beyan etmiştir.

Belirtilen tanıtım, Eylül 1935'te "Die Landbouweekblad" da yayınlanmıştır.

Van der Walt; ırka, Zastron bölgesinde Moshesh zamanında yaşamış Sotho reisi Jan Letelle'nin adını vermeye karar vermiştir.

Letelle koyunları; Free State, Northern Cape, Western Capeve, Eastern Cape illerinde bulunmaktadırlar.

24 Ağustos 1951'de bir yetiştiriciler topluluğu kurulmuştur.

Letelle Koyunu'nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Irktan elde edilen gelirin yüzde 70’i et üretiminden, yüzde 30'u ise yapağı üretiminden gelmektedir.

• Letelle ırkı, mükemmel bir dokuya ve mozaik bir yapıya sahip üstün kaliteli etiyle tanınmaktadır.

• İnce, beyaz yapağıya sahip; adaptasyon yeteneği gelişmiş, ortalama bir vücut yapısına sahip olan bir koyun ırkıdır.

• Kaliteli beyaz yapağıları elyaf çapı açısından çok az değişiklik göstermektedir ve 18,4 mikrometredir.

• Koyunlar, kuzulama mevsimiyle birlikte her sekiz ayda bir kırpılmaktadırlar. Kırpılmış yapağı, koyun başına kabaca 2,5 kg'dır.

• Letelle üreme döngüsü; iki yılda üç kez kuzulayan koyunlarla sürünün ortalama % 160'a varan kuzulama oranına ulaşmaktadır. Koçların ortalama yaşam süresi yedi ile sekiz yıldır.


• Letelle koyunları erken olgunlaşmaktadır; uygun koşullar altında yaklaşık 150 günde 33 kg ila 35 kg’lık ideal kesim ağırlığına ulaşmaktadır.

• Letelle koyunları son derece doğurgandır; gelişmiş annelik özelliklerine sahiplerdir.

• Letelle koyunları; stresli geçirdikleri bir dönemin ardından, koşullara hızla uyum sağlama ve iyileşme yeteneğine sahiptir. Bu özellikleri onu, kuraklığa dayanmak üzere ideal kılmaktadır.

• Uygun koşullarda yeterli süt üretme kabiliyetine sahiptirler, böylece doğumda küçük olan kuzular çok hızlı büyüyebilmektedirler.

• Yaşlı koyunlar, verimlilikleri ve yapağı üretimleri azalmaya başladığında itlaf edilmektedirler.

Olgun Bir Letelle Koyunu'nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun bir Letelle koçu 70–85 kg ve olgun bir Letelle koyunu 50–60 kg arasındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.