Limia Sığır Irkı


Limia Sığır Irkı'nın Kökeni Neresidir?

Limia sığırları; İspanya’nın kuzeybatısında kalan Galiçya’daki Ourense eyaletinde bulunan bir ırktır. Soyu tükenmiş yaban öküzü ırklarına benzeyen ilkel bir türdür. Limia Sığırları, esas olarak et ve süt üretimi için kullanılır. ‘Spanish Limiana’ ve ‘Galician raza Limiá’ isimleriyle de bilinir.

2002 yılında güvenilir bir damızlık kitabına göre toplam popülasyon sayısı 136 hayvandı. Damızlık inek sayısı 66, üremede kullanılan boğa sayısı da 59’du. Saf olarak yetiştirilmiş ineklerin oranı %100’dü, bu da ineklerin tamamen aynı ırktan bir boğa ile çiftleştirildiklerinin bir göstergesidir. Daha sonra 2007 yılında 460 sığır, 2011 yılında 861 sığır sayısına çıkmıştır ve giderek nüfusu artmaktadır.

Limia Sığır Irkı’nın Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

• Hayvanın ceketi ‘Yabani Tip’ olarak adlandırılır. İneklerinin vücut rengi kırmızımsı kahverengidir ama baş, boyun ve bacak kısımları biraz daha koyu renklidir. Boğalar ise renk tonu siyaha kayan kahverengi kürk rengine sahiptir, açık sırt çizgileri bulunur. • Limia Sığırının genellikle boğaları da inekleri de boynuzlu formda bulunur.

• Limia Sığırları, ilkel ve gelişmekte olan bir türdür. Cinsin bu ilkel anatomisi ve ekolojisi onu korumak, değerlendirmek için yeterlidir.

• Tüm iklim türlerine dayanıklıdır ve uyum sağlar.

• Limia İnekleri öncelik olarak et ve süt üretimi için kullanılır ancak yük ya da tarımsal faaliyetler için de taslak hayvan görevi üstlenir.

• Limia Sığırları Hollanda’da yapılan ‘TaurOs’ projesi kapsamında ilkel ve yaban öküzüne benzeyen ırkları melezleyerek olabildiğince yaban öküzlerine en çok benzeyecek cinsi oluşturmak için kullanılır. Hollanda’da küçük Limia sürüleri doğal bir şekilde otlamaktadır.


Limia Sığır Irkı'nın Verim Özellikleri Nelerdir?

• Limia sığırlarının ağırlıkları; olgun dişi bireylerin ağırlığı ortalama 650 kilogram, olgun erkek bireylerin ağırlığı ise ortalama 900 kilogramdır.

• Limia sığırlarının cidago yüksekliği ise; olgun dişi bireylerin cidago yüksekliği yaklaşık 140 santimetre, olgun erkek bireylerin cidago yüksekliği ise ortalama 148 santimetredir.Kaynakça

https://www.roysfarm.com
https://en.wikipedia.org
https://beef2live.com
https://spoiltpups.com

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.