Limousin Sığırı


Limousin Sığır Irkının Kökeni Neresidir Ve Nereden Gelmiştir?

Limousin sığırlarının tarihi, Avrupa kıtasının kendisi kadar eski olabilir. Fransa, Montignac yakınlarındaki Lascaux Mağaralarında 20.000 yaşında olduğu tahmin edilen mağara çizimlerinde bulunan sığırlar, bugünün Limousin'i ile çarpıcı bir benzerliğe sahiptir.

Limousin, sert iklim koşullarına ve zayıf granit toprağına sahip oldukça yağışlı bir bölge olan Orta ve Güney Batı Fransa arasındaki Masif Merkezinin batısında ortaya çıkmıştır. Bölgede tarla bitkilerinin yetiştirilmesi için iklim ve toprak yapısı uygun olmadığından hayvan tarımına ağırlık verilmiştir. Doğal kaynakların yokluğu, bölgenin nispeten izole kalmasına ve çiftçilerin sığırlarını çok az dış genetik müdahale ile geliştirmelerine imkan vermiştir. Çevrenin bir sonucu olarak Limousin sığırları, alışılmadık bir sağlamlık, sağlık ve uyum yeteneği türüne dönüşmüştür.

Hayvan gücünün ilk zamanlarında Limousin, sığır eti kalitelerine ek olarak iş hayvanları olarak hak edilmiş bir ün kazandı. Rene Lafarge 1698'de rapor verdi. "Limousin öküzleri evrensel olarak tanındı ve hem yük hayvanı hem de sığır eti olarak saygı gördü. Çalışma hayatlarının sonunda bu hayvanlar kesim için besleniyorlardı. O ilk günlerden beri, cins, çalışan bir et hayvanından oldukça özelleşmiş sığır eti üreten bir hayvana dönüşmüştür ve Fransa'da "kasap hayvanı" olarak anılmaktadır.

Kaliteli sığır eti üretimine yönelik artan talep, İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, İrlanda, Macaristan, Rusya, Güney Afrika, ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin dahil olmak üzere tüm dünyada ırkın yerleşmesine tanık oldu. Günümüzde Dünya çapında 80 ülkede yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Limousin Sığır Irkının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?·         Renkleri tek tip açık ya da koyu kızıldır. Siyah renklisi de bulunur. Ağız, göz ve anüs çevresi açık renktedir.

·         Çok rahat ve sakin yapısından dolayı sürüye uygundur.

·         Et bağlama özelliği olağanüstüdür.

·         Etinin az yağlı oluşu, et kalitesinin yüksek olmasını sağlar.

·         Annelik iç güdüsü üst seviyededir.

·         Döl verimi yüksektir.

·         Doğum kolaylığı özellikle ön plandadır.

·         Çok kolay doğum oranından dolayı sütçü ırklarla melezleşmeye çok uygundur.

·         Limousin büyük, ince ve güçlü kemikli bir çerçeveye sahiptir.

·         Baş küçük ve kısadır, geniş alınlıdır ve boyun kısadır ve geniş ağızlıdır.

·         Boynuzsuz ırk olarak bilinmelerine karşın boynuzu olanlar da vardır.

·         Süt verimi diğer ırklara göre düşüktür.


Limousin Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir? 

 

Erkek

Dişi

 Canlı Ağırlık (ort.)

1000-1300 kg

650-850 kg

 Cidago Yüksekliği (ort.)

140-155 cm

135-145 cm

Buzağı Doğum Ağırlığı

36 kg

32 kg

Canlı Ağırlık Artışı

1100-1300 gr/gün

Buzağı Sütten Kesim Ağırlığı

199 kg/CA

Karkas Randımanı (ort.)

% 63.5


Limousin Sığır Irkının İstatistiki Özellikleri Nelerdir?


·         Erken olgunlaşan bir ırktır.

·         Limousin, The Carcase Breed olarak ün kazanmıştır.

·         Annelik içgüdüsü üst seviyededir, döl verimi yüksektir.

·         Yarım ve dörtte üçü yetiştirilmiş karkaslar, tutarlı, yağsız bir sığır eti ürünü gerektiren pazara çok uygun mükemmel bir konformasyona sahiptir.

·         Limousinler, düşük bir maliyetle mükemmel üretkenliği garanti eder. Tüm yemlerin karlı bir dönüştürücüsüdür.

·         Süt verimi diğer ırklara oranla düşüktür.

 

Eylül 2000 yılında başlayan, ABD'de yapılan bir araştırmada etçi ırklar kıyaslanmıştır. Bu ırklar Limousin, Red Poll, Hereford, Angus, Pinzgauer, Simental ve Charolais'dir. Buna göre Limousin ırkı canlı ağırlık artışı en yavaş olmasına rağmen, yemi ete dönüştürmede tüm ırkların en verimli ve en hızlısı olduğu kanıtlanmıştır. Düşük kemik ağırlığı ama sağlam kemik yapısıyla yüksek karkas randımanı ve uzun besi süresi performansı gözlemlenmiştir. F94L Miyostatin genine bağlı olarak daha kaliteli ve yağsız et performansı görülmüştür.

 Limousin Sığır Irkı Hangi Melez Çalışmalarında Kullanılmıştır?


Limousin ırkı, Brahman sığırı ile melezlemede kullanılarak Brahmousin ırkı geliştirilmiştir.  Red Angus ile melezleme sonucunda da Lim-Flex ırkı geliştirilmiştir. Bu ırklarla melezlemeler sonucunda; ineklerde artan üreme performansı, annelik içgüdüsünde artış % 20 daha fazla olarak gözlemlenmiştir. Sütten kesilmiş buzağı ağırlığı ve ortalama sürü ömrü 2 yıl artmıştır.

Limousin Sığır Irkının Yaşam Alanı? 


Bulunduğu bölgeye çok kolay adapte olabilen Limousin ırkının ılık iklimlerde yaşayanları kısa tüylü olurken soğuk iklimlerde yaşayanlar uzun tüylüdür. Yetiştirildiği yöreye göre uyum sağlama süreci oldukça iyidir. Besi alanlarında yemden yararlanma oranı yüksektir. Karakter olarak sakin bir yapıya sahip olduklarından mera ve sürü hayvanı olma özelliğini üstlenirler.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.