Menemen Koyunu


Menemen Koyunu’nun Tarihçesi Nedir ?

Menemen koyun ırkı, Batı Anadolu ve Trakya bölgesinde et koyunculuğuna yönelmek isteyen yetiştiricilerin daha yüksek verim ve gelir elde etmesi amacıyla geliştirilmiş bir koyun tipidir.

Bu gereksinmeyi karşılamak amacıyla, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesince Ile de France ile Tahirova koyunlarının melezlenmesi çalışmalarına başlanmış ve elde edilen yeni tipteki koyunlara da Menemen adı verilmiştir. Bununla birlikte oluşturulan bu sürülerde dış yapı özellikleri ve verimler bakımından önemli çeşitlilikler gözlenmiştir.

Günümüzde, Ege Üniversitesi Menemen Araştırma ve Uygulama Merkezin'de 276 adet Menemen koyunu bulunmaktadır.

Menemen koyunu, Batı Anadolu ve Trakya Bölgesi’nde yetiştirilen ince kuyruklu gen özelliği bulunduran örnek vermek gerekirse; Kıvırcık, Kamakuyruk ve sütçü melez genetik özelliği bulunan ırklar için uygun olacak etçi bir baba soydur.


Ortalama olarak %75 Ile de France ve %25 Tahirova kanı bulundurmaktadır.

Kısaca bu iki ırkın özelliklerini incelemek gerekirse;

Ile de France koyunu: Etçi bir ırk olup mevcut ırkların geliştirilmesi amacıyla 1986 yılında ithal edilmiştir. Vücudu beyaz renktedir. Bacaklar orta uzunlukta ve kuvvetlidir. Boyun kalın ve kısadır. Göğüs geniş, sırt yuvarlak ve bel geniştir. Karkas oldukça kaliteli ve etleri yağsızdır.

Tahirova Koyunu: Doğu Friz ile Kıvırcık koyun ırklarının melezlenmesiyle elde edilmiştir. Laktasyon süresi 200-240 gündür. Süt verimi 250-300 kg dır. Yapağısı bir örnektir. Mera durumu kötü olmayan kuzu gelişimi ve sağım zamanı elden yemlenebildiği taktirde oldukça verimli olacak ve yetiştiricisinin yüzünü güldürecektir.

Melezlemede Ile de France ırkının hızlı gelişme özelliğinden, Tahirova ırkının da süt ve döl verim düzeyi ile et kalitesinden yararlanılmıştır. Verim düzeyinin iyileştirilmesi için seleksiyon çalışmalarının devamlılığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Menemen koyunu, Ege Bölgesi’nin sıcak ve kurak koşullarına dayanıklıdır. Besi kuzusu isteyen yetiştiriciler için iyi bir damızlık seçeneği olmasının yanında sürü koyunculuğuna uygun bir koyun ırkıdır.

Menemen Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nedir?


• Menemen koyununda vücut, bacaklar ve baş beyaz renktedir.

• Koyunlar ve koçlar boynuzsuzdur.

• Baş iridir.

• Boyunları kısa ve kalındır.

• Butları dolgun bacaklar ise kısa ve kalındır.

• Kuyrukları ince ve yağsızdır.

• Cidago yüksekliği 70cm’dir.

• Menemen koyununun, laktasyon süresi 120 gündür.

• Laktasyondaki süt verimi 150 kg’dır.


• Menemen koyunları, mükemmel annelik içgüdülerine sahiptir ve süt verimi ikiz kuzuları besleyebilecek düzeydedir.

• İkizlik oranı %22,8’dir.

• Doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı ortalama 1,26’dır.

• Doğum ağırlığı 5-6 kg’dır.

• 60. gündeki sütten kesim ağırlıkları ortalama 23,37 kg'dır.

• Günlük ortalama canlı ağırlık artışı 140 gramdır

• 4. aydaki canlı ağırlık 35-40 kg’dır.

• Yapağı verimi 350- 400 gr olup bir örnektir ve orta kalitededir.

Olgun Bir Menemen Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır ?


Olgun bir Menemen koyunu 60-70 kg, olgun bir Menemen koçu ortalama 80-110 kg'dır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.