Nguni Koyunu


Nguni Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Nguni koyunları üç gruba ayrılmaktadır: Zulu, Swazi ve Pedi. Zululand ve Swaziland'ın Nguni koyunları, Nguni halkıyla birlikte MS 200 ila 400 yılları arasında Güney Afrika'ya, doğu kıyısından bugün bulundukları bölgelere göç etmiştir.

Demir Çağı insanları göç ederken güneye doğru birkaç yol izlemiştir. Bir grup doğu kıyısından Natal'a inmiş, daha sonra ise güneye dağılmıştır. Bu dağılım, Highveld'in soğuk platosunda yetiştirilemeyen darı gibi mahsullerin büyüme koşullarıyla sınırlıydı, bu koşullara bağlı olarak göç edilmekteydi. Bu insanlar yanlarında günümüz Nguni ırklarının ataları olduğu düşünülen koyun ve sığırları getirmişlerdir.

Nguni ırkının üretimi sıcak, kuru kıyı çalılıkları ile nemli kıyısal çalılıkların bulunduğu çeşitli ortamlarda yapılmaktadır. KwaZulu-Natal'da ithal ırkların daha fazla popülerleşmesi ve stok hırsızlığının yaygın olması nedeniyle bu ırkın sayısında hızlı bir düşüş gözlenmiştir. 1995 yılında, Güney Afrika'da yalnızca 3.000 Nguni koyununun kaldığı tahmin edilmektedir.

Günümüzde çok daha az sayıda safkan Nguni koyunu kalmıştır. Bu nedenle, bu ırkın kritik tehlikede görülmesi ve korunması ile muhafazasına yönelik adımların öncelikli olarak atılması gerektiği açıktır.

Nguni Koyunları’nın Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Nguni ırkı dayanıklı bir koyun ırkıdır.

• Dayanıklılık ve hayatta kalma özelliklerine ek olarak, Nguni koyunları kışın düşük kaliteli yem tüketmektedir. Bu durum, onları pahalı yem satın alacak parası olmayan fakir çiftçilerin gelir kaynağı yapmaktadır.

• Yerli, yağlı kuyruklu et ırkıdır.

• Nguni koyunları, kuyruklarının ince ya da yağlı olması, farklı renk ve boyutlarda olmaları ve vücutlarının ya yapağı ya da tüyle kaplı olması nedeniyle karışık bir görünüme sahiptir. Bu varyasyon, yakın zamanda melezlenmiş koyunlara işaret ediyor gibi görünse de aslında atalarından kalan geniş bir gen havuzundan kaynaklanmaktadır. Bu geniş gen havuzu, çeşitli bir fiziksel görünüme yol açabilir, ancak aynı zamanda, sert ve nemli kıyı çalılıklarından sert ve kuru çalılıklara kadar farklı ve bazen zorlu koşullara adaptasyonu için gerekli genleri de sağlar.

• Nguni, küçük ila orta yapıda, çok renkli, yağlı kuyruklu bir koyundur. Bu ırkın yapağısı, bazen alacalı olan siyah, kahverengi veya kırmızımsı kahverengi renklidir.

Pedi ve Damara gibi ırklardan daha yapağılı olmaya meyillidirler.

• Koçlar boynuzlu veya boynuzsuz olabilir.

• Kısa ve dar kulakları bazen çok küçük olabilir ve genellikle fare kulakları olarak anılır.

• Nguni ırkının eti sıkı, lezzetli ve yağsızdır.

Olgun bir Nguni Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Nguni koçları 45 ila 50 kg aralığında ve olgun koyunlar 30 ila 35 kg arasındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.