Panama Koyunu


Panama Koyununun Tarihçesi Nedir?

Panama koyun ırkı, 1912'de Laidlaw ve Lindsley tarafından oluşturulmuştur. James Laidlaw, 1892'de İskoçya'dan Idaho'ya gelmiş ve koyun sürüleri gütmeye başlamıştır. İki yıl sonra, Raft River’da ortaklık temelinde bir grup koyunu devralarak koyun yetiştiriciliğine başlamıştır. Bu dönem boyunca, koyunların erken kuzulaması yapılı süt kuzularının üretimi için Idaho'da karlı bir iş haline gelmiştir.

Bu tür bir üretim için daha verimli bir koyun elde etmek üzere Lincoln ve Cotsswald ırkları, Rambouillet ile melezlenmiştir. Elde edilen koyun bir Shropshire ile çiftleştirildiğinde, oldukça arzu edilen yapılı süt kuzuları üretmiştir. Bu tür kuzular, Rambouillet veya Merinos'tan elde edilenden daha yüksek net gelir sağlamışlardır. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, hem Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı hem de James Laidlaw, uyarlanmış yeni bir ırk oluşturmaya karar vererek melezleme ihtiyacını ortadan kaldırmışlardır.

Idaho'daki ilk kuzu eti işi; iyi bir et yapısına ve yapağıya sahip büyük, sağlam, bol sağım yapan bir koyuna ihtiyaç duymaktaydı. Bu amacı göz önünde bulundurarak, Laidlaw ve Lindsley, Idaho’daki erken dönem kuzu işine ve genel olarak Batı Sıradağları'nın koşullarına uyarlanmış bir koyun geliştirmeye başlamışlardır.

Melezlenmek üzere seçilen orijinal ırklar Rambouillet ve Lincoln ırklarıydı.

Melez kuzuların ilk mahsulü Idaho, Muldoon'da 1912 baharında elde edilmişti. Laidlaw ve Lindsley, Lindsley'nin işini Robert Brockie'ye sattığı 1915 yılına kadar ortak olmaya devam etmişlerdir.

Laidlaw ve Brockie orijinal ırklarla melezleme işine devam etmişler ve Panama'yı Batı koyun endüstrisindeki mevcut konumuna getirmişlerdir. A. J. Butterfield 1915'te San Francisco'daki Panama Fuarı'na gittiğinde; Bay Laidlaw fuara bir koyun kuzusu, bir yaşındaki bir koç ve bir de koç kuzusu göndermişti. Bu koyunlar fazla talep görmüş ve büyük ilgi çekmişlerdir. Sonuç olarak, "Panama" nın ırk için uygun bir isim olduğuna karar verilmiştir.

Panama, bir tescil derneğinin himayesi altında yetiştirilmemiş olsa da, yüksek derecede tek tip olarak yetiştirilmiştir. Yetiştirilen Panama koyunlarının sayısı ile kıyaslandığında, yetiştirici sayısı oldukça azdır.

Irkın gelişimi, benzer yetiştirme hedeflerini ve mükemmellik standartlarını takip eden nispeten az sayıda yetiştiricinin ellerindedir. Sonuçta, Panama'nın genetik olarak diğer benzer ırklar kadar saf olduğu söylenebilmektedir.

Amerikan Panama Sicil Birliği 1951'de kurulmuştur.

Panama Koyunlarının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

• Panama; geliştirildiği amaca iyi uyum sağlayabilmiş büyük, pürüzsüz, açık yüzlü bir koyundur.

• Panama ırkı bugün bilindiği üzere; orta dereceli ve uzun olan kalın, ağır bir yapağı yapısına sahiptir.

• Panamalar, orta uzunlukta beyaz yapağılı, boynuzsuz koyunlardır.

• Özellikle Kuzey Rocky Dağları'nın zorlu koşullarına dayanıklılıkları ile bilinmektedirler.

• Panama koyunları çift amaçlı hayvanlardır. Hem et hem de yapağı üretimi için yetiştirilmektedirler.

Olgun Panama Koyunlarının Ağırlığı Ne Kadardır?

Panama koçu 110-130 kg, olgun bir Panama koyunu ise 80-95 kg arasındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.