Pelibuey Koyunu


Pelibuey Koyunu'nun Tarihçesi Nedir?

Pelibuey koyun ırkı, yerli bir Kübalı koyun ırkıdır. Pelibuey koyunu; Carnero de pelo de buey, Cuban Hairy, Cubano Rojo, Peligüey, Tabasco (Meksika) olarak da adlandırılmaktadır.

Gıda ve Tarım Örgütü’nün 1977 tarihli Üretim Yıllığı’na göre, Küba'da 346.000 adet koyun vardır. Bu sayı, diğer tüm Karayip adalardakinden daha fazladır. Bu hayvanlar; Meksika, Küba ve Karayipler ile Güney Amerika'nın diğer bölgelerinin toplam koyun nüfusunun dörtte üçünü oluşturmaktadırlar.

Bunların yaklaşık yüzde 75'i, orijinal olarak “Carnero de Pelo de Buey” (yani, öküz saçlı koyun) olarak adlandırılan ve şimdilerde adı “Pelibuey” olarak kısaltılmış olan kıl koyunu ırkındandır. Bu koyunlar aynı zamanda "Criollo" olarak da adlandırılmaktadırlar; ancak, Latin Amerika anakarasının Criollo'sundan farklıdırlar. Latin Amerika Criollo’su, kökeni İspanya'nın Churro'suna dayanan yapağılı koyunlardır.

Pelibuey; muhtemelen Batı Afrika, Kırmızı Afrika, Kolombiya ve Venezuela’nın Afrika veya Africana ırklarıyla bağlantılıdır. Batı Afrika Cücesi koyunundan türemiştir ve Küba'da, Meksika'nın kıyı bölgelerinde ve Karayipler'deki diğer yerlerde bulunmaktadır.

Pelibuey Koyunu'nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Pelibuey koyunu nispeten daha küçük yapılı bir ırktır.

• Pelibuey koyunu, öncelikle et üretimi için yetiştirilmektedir.

• Pelibuey koyunları; ten rengi beyaz veya kırmızı, karın bölgesi siyah dahil olmak üzere tüm renklerde olabilmektedirler.

• İlk üç renk, en sık görülen renklerdir. Siyah aslında çok koyu bir maun kırmızısı olabilmektedir. Daha güçlü olduklarına inanıldıkları için, kırmızı renkli hayvanlar tercih edilmektedirler. Ayrıca kırmızı renk Pelibuey koyunları, beyaz renkli Pelibuey koyunlarına göre daha baskındırlar. (ancak, Beyaz renkli Avrupa ırkları hariç).

• Pelibuey koçları, sert bir boğaza sahiptir; ancak, genellikle boynuzları yoktur.

• Pelibuey koyunları da genellikle boynuzsuzdur.

• Pelibuey koyunu bir kıl koyunudur, bu hayvanlar genellikle yapağı üretmezler. Bu özellikleri sayesinde, yoğun yapağılı koyunların gelişmediği tropikal ortamlarda yetişebilmektedirler.

• Pelibuey koyunları dayanıklı hayvanlardır. Kendilerini avcılardan korumak için sürü olarak bir arada kalmaya özen göstermektedirler. Genellikle avcılara karşı oldukça hassastırlar ve tehdidin varlığını birkaç yüz metre uzaktan hissedebilmektedirler. Bu hayvanlar, olası tehlikeyi tespit etmek için kulaklarını bükebilir ve çevirebilir; savaşmak veya saldırmak yerine içgüdüsel olarak kaçarlar.

• Koyunların ergenliğe erişmesi; beslenme sistemine ve doğum mevsimine bağlı olarak 9-12 ayda gerçekleşmektedir. Yıl boyunca iyi bir beslenme düzenine sahip hayvanlar için kızgınlığın ortaya çıkmasında mevsimsel etkiye dair hiçbir kanıt yoktur.

• Koyunların kuzulama oranı, 1.24 ile nispeten düşüktür.

• Bununla birlikte, doğurganlık ve üreme oranları; Haziran-Temmuz aylarında, Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olduğundan daha yüksektir. Kuzulama aralığı 210 günden azdır.

• Kuzular 120. günde ortalama 12 kg'a ulaşabilmektedirler.

Olgun Bir Pelibuey Koyununun Ağırlığı Ne Kadardır?


Pelibuey koçu 50 - 55 kg aralığında ve ergin bir koyun ise 35 - 40 kg aralığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.