Polwarth Koyunu


Polwarth Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

100 yıldan uzun bir süredir Avustralya'da var olan Polwarth koyunu, günümüzde temelde birden fazla işlevli bir ırk olarak rağbet görmeye devam etmektedir.

Soyunun dörtte üçü (%75) Saxon Merinos koçu, dörtte biri ise (%15) Lincoln koyunundan gelmektedir. Daha sonra yapağı çeşidi, doğurganlık ve et üretimi gibi özellikleri sayesinde seçici yetiştirme yoluyla geliştirilen Polwarth, günümüz çiftçiliği ve ekonomik çevre için oldukça önemli bir ırktır.

Merinos koyunu bu açıdan yeterli görülmediği için koyunların otlatma alanını genişletmek amacıyla Polwarth koyunu geliştirilmiştir. Yapağı üretimine büyük bir katkısı olan birden fazla işlevi bulunan (et ve yapağı) bir ırktır.

Polwarth koyunları, gelişmiş otlaklara sahip alanlara kolayca adapte olurlar. Çoğunlukla güney Avustralya'nın yüksek yağış alan bölgelerinde bulunurlar.

Irk, birçok ülkeye, özellikle de "Ideals" olarak bilinen Güney Amerika'ya ihraç edilmiştir.

Avustralya Polwarth Koyun Yetiştiricileri Birliği 1918'de kurulmuştur.

Polwarth Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• İlk Polwarth koyunları 1932'de Yeni Zelanda'ya ithal edildiğinden, günümüzde ülke çapında çeşitli iklimlere adapte olmuşlardır.

• Ortam ya da sıcaklık fark etmeksizin gelişirler (tepe, yüksek kırlar veya ovalarda; düşük veya yüksek yağışlı alanlarda; sıcak veya soğuk bölgelerde) Bu, konum değiştirmeden çiftlik gelirlerini artırmak amacıyla koyun yetiştiriciliği uygulamalarını değiştirmek isteyen çiftçiler için önemlidir.

• Polwarths, doğası gereği uysaldır, bu da bakımı ve yetiştirmeyi kolaylaştırır.

• Polwarth ırkında hem boynuzsuz ve hem de boynuzlu koyunlar vardır fakat boynuzsuz olanlar çoğunluktadır.

• Tüm yıl süren yetiştirme ile çoklu doğumlarda minimum besin tüketimi, annelikte oldukça başarılı olmaları ve kuzuların çoğunun hayatta kalması sayesinde %60 oranına ulaşılabilirler.

• Zor koşullar altında bile vücut ağırlıklarını koruyabilirler.

• Geniş yapılı ve dirençli koyunlardır. 22-25 mikron çapında verimi yüksek, yumuşak bir yapağı üretirler. Yüksek verimli yapağıları ortalama altı ila yedi kilogram ağırlığındadır.


• Polwarth koyununun ürettiği yapağı, el ile işlenecek kadar kalitelidir. 130 mm'yi bulan elyaf uzunluğu, eğirme ve keçelemeyi kolaylaştırır. Yapağı, kıyafet üretiminde kullanılacak kadar yumuşaktır.

• Polwarth koyununun yapağısı, çürümeye karşı yüksek bir dirence sahiptir. Su geçirmezdir ve kısa yoğun yapağılarına kıyasla daha hızlı kurur. Bu da ırkın yüksek yağışlı alanlara elverişli olduğunun bir göstergesidir.

• Polwarth koyunları ilk geliştirildiğinde yapağı beyaz olsa da doğuştan siyah, kahverengi, gri yapağılı sürülerin bulunması, el işçiliğinde kullanılan Polwarth yapağısının popülaritesini artırmıştır.

• Derisi pembedir ve pigmentasyon içermez (siyah veya kahverengi lekeler bulunmaz). Yüz bölgesinde yapağı yoktur.

• Polwarth’ın karkası birçok ihracat pazarına uygun ve her zaman yağsızdır.

• Seçilmiş etçi koyun ırkı, koçlarla çiftleşen Polwarth koyunları, birinci kalitede kuzu üretirler.

Olgun Bir Polwarth Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun bir Polwarth koyunu 55 ila 60 kg, olgun bir koç ise 70 ila 80 kg ağırlığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.