Polypay Koyunu


Polypay Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Polypay koyun ırkı , 1969'da ABD'de yetiştirilmiştir. Idaho eyaletinin Dubois kentinde bulunan Koyun Deney İstasyonu’nda ve bağımsız olarak Kaliforniya'da George Nicholas adlı özel bir yetiştirici tarafından yetiştirilmiştir.

Polypay ırkının genetiğine dört ırk %25 oranında katkıda bulunmuştur. Bu ırklar Dorset, Targhee, Rambouillet ve Finnsheep’dir. Son melezleme, Finn koyunu - Rambouillet ve Dorset - Targhee çiftleşmesinden yapılmıştır.

Polypay Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Polypay koyunları beyazdır; açık renkli, beyaz bir yüze sahiptir.

• Orta uzunluktaki kulakları, beyaz yapağıyla veya oldukça kısa yünle kaplıdır.

• Gözleri belirgin ve parlaktır. Polypay koyunlarının boynuzu yoktur.

• Ortalama uzunluktaki boyunları, baştan omuza pürüzsüzdür ve kırışıklıklar yoktur.

• Vücutları; kalın, besili bir gövdeyle birlikte, kırpılmış göğüs ve güçlü yapıya sahip bir sırt, şeklinde tanımlanabilir. Ön bacakları, vücutlarının tam altına yerleştirilmiştir.

• Sağrı, kısa kuyruğunun kısmen tepesindedir.

• Bacakları, bedenleriyle orantılıdır. Orta uzunlukta kemikleri, düz ayakları ve güçlü bilekleri vardır.

• Uzun, ince kuyrukları yapağı ile kaplıdır.

• Vücutları bütünüyle yoğun yapağıyla kaplıdır. Elde edilen elyaf tek tip kaliteye sahiptir, ortalama uzunluktadır. Yapağı, karın ve bacakların büyük bir kısmını kaplar.


• Kuzular erken olgunlaşır; çoğu 5 ila 7 aylıkken üreyebilir. Polypay koyunlarının üreme sezonu daha uzundur; 8 ayda bir başarıyla yavrulayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Polypay'ler yılda iki kez kuzulamaya tabi tutulmuştur.

• Kanada'da, Polypay’ler üç yıl içinde beş kez kuzulamıştır. Ortalamaya vurulduğunda yılda 1.5 yavrulama eder. Polypay koyunlarının gebelik süresi ortalama 146 gün sürer. Olgun her bir Polypay koyunu başına doğan kuzu sayısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda bir kez kuzulama için 1.8 ve yılda iki kez kuzulama için 2.1 kuzu olarak bildirilmiştir (sırasıyla 120 günde 46.5 ve 57.1 kg sütten kesilmiş kuzular).

• Kanada'da, hızlandırılmış kuzulatmayla, ortalama 1,76 kuzu doğmuştur. Yıllık kuzu üretimi oranları sırasıyla iki yılda üç kuzuda 2,77 ve üç yılda beş kuzuda 2,11 şeklindedir.

• Kanada'da yapılan bir çalışmaya göre, kuzu ölümleri, doğumda %7,3, doğum ile sütten kesilme arasında %8 oranındadır. Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre, ölüm oranı, doğum ve sütten kesilme arasında %22 idir. Polypay kuzularının ağırlığı doğumda ortalama , 4 kg’dır.


• Henüz süt üretimi değerlendirmesi yapılmamıştır. Bununla birlikte, Kanada’da kuzuların sütten kesilmeden önceki büyüme oranının (330 gr/ gün) incelendiği bir çalışmadan süt üretiminin oldukça yüksek olduğu çıkarımı yapılmaktadır. Düzgün bakılan ve beslenilen koyunlar üçüz doğurabilir.

• Polypay koyunlarının ilk kırkım yapağısı erkek ve dişide sırasıyla 5,2 ve 3,8 kg’dır. 2 yaşındaki ve daha yaşlı koyunlar yaklaşık 4,2 kg yapağı üretir. Kumaşın kalitesi ortalama seviyededir. İngiliz sayım sisteminde 58’e eşittir.

• Polypay koyunları sürü yaşamına kolay uyum sağlarlar. Çöl ve dağlık alanlarda bile birliklerini koruyabilirler. Olgun Polypay koyunları son derece iyi annelerdir ve kuzularına gerekli bakımı sağlarlar.

• Polypay koyunu genellikle sakin mizaçlıdır ve terbiye etmesi son derece kolaydır.

Olgun Bir Polypay Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun Polypay koçları 100-130 kg aralığındayken, olgun bir Polypay koyunu 65 - 80 kg arasındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.