Πρόβατο (Γλώσσης) Σκοπέλου


Ποια είναι η ιστορία των προβάτων (Γλώσσης) Σκοπέλου;

Το πρόβατο της φυλής Σκοπέλου κατάγεται από το ομώνυμο νησί της Σκοπέλου όπου και εκτρέφεται καθώς επίσης και στα άλλα νησιά των βορείων Σποράδων και την Μαγνησία. Έλαβε το όνομα του από το χωριό Γλώσσα του νησιού. Η φυλή αυτή προέρχεται, πιθανώς από το ομοιόμαλλο πρόβατο της Χαλκιδικής το οποίο σήμερα δεν υπάρχει.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προβάτων Σκοπέλου;

Η φυλή Σκοπέλου ανήκει στα πρόβατα μέσης σωματικής ανάπτυξης. Το μέσο ύψος των κριών είναι  65-75 και των προβατίνων ανέρχεται σε 60-65cm αντίστοιχα. Η κεφαλή του είναι κωνική και τα περισσότερα αρσενικά φέρουν μεγάλα και δυνατά κέρατα τα οποία ελίσσονται γύρω από τα αυτιά ενώ τα θηλυκά φέρουν υποτυπώδη κέρατα. Τα αυτιά είναι μετρίου μεγέθους και τα άκρα έχουν μικρό μήκος περίπου 32cm και δεν παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη. Η ουρά του δεν είναι ιδιαίτερα μακριά. Ο χρωματισμός της φυλής παρουσιάζει σχετική ομοιομορφία και είναι λευκός σε όλο το σώμα εκτός από τα αυτιά, το στόμα και γύρω από τους οφθαλμούς όπου παρουσιάζουν μαύρο και ενίοτε κοκκινόμαυρο χρώμα. Στα περισσότερα πρόβατα μέρος μαλλιού πέφτει στο πρόσωπο.

Αναπαραγωγή:

Τα πρόβατα τής φυλή Σκοπέλου εισέρχονται στη αναπαραγωγή σε ηλικία 8 μηνών. Οι τοκετοί,  σε ποσοστό 60 - 70% είναι δίδυμοι και  η περίοδος των τοκετών εκτείνεται από το Νοέμβριο ως τον Απρίλιο . 

Αποδόσεις:

Τα αρνιά εκποιούνται στην ηλικία των 50 περίπου ημερών με σωματικά βάρη 14 - 17kg. 

Η εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή ανέρχεται σε 150-180kg. 

Έγιναν πολλές προσπάθειες για την διάδοση του προβάτου φυλής Γλώσσης Σκοπέλου εκτός νησιού, τα αποτελέσματα όμως υπήρξαν αντιφατικά. Θεωρείται ζώο αρκετά ευαίσθητο και απαιτητικό ως προς τις συνθήκες εκτροφής γι’ αυτό και εκτρέφεται σε μικρά ποίμνια λίγων ατόμων και σε περιοχές με ήπιο κλίμα.

Με προσεκτική διαχείριση και ιδιαίτερα με την παροχή πρόσθετων ζωοτροφών, η φυλή Σκοπέλου θα μπορούσε τώρα  να αναπαραχθεί με επιτυχία στην ηπειρωτική χώρα. 

Ποιο είναι το βάρος του προβάτου Σκοπέλου;

Το μέσο σωματικό βάρος των κριών ανέρχεται 60-65kg και των προβατίνων 40-51kg.

Βιβλιογραφία:
Εγχώριες φυλές προβάτων, Ρογδακης Εμμανουήλ, 2002
Πρόβατα και αίγες στην Ελλάδα και στον κόσμο, Χατζημηνάγλου Ιωαννης, 2001


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.